Práce s titulky

Každý určitě zná titulky z kina, neboť zahraniční filmy se do distribuce většinou titulkují. Někteří sice nechápou proč a raději by dabing, naštěstí degradace filmů ještě tak daleko nezašla a i kdyby, tak v digitálních technoloigích máme jedinečnou možnost si udělat film podle svých představ - vybavit tedy třeba DivX film nejen standartními českými titulky, ale i jinými jazykovými verzemi, popřípadě i jinými zvukovými stopami.

Formáty titulků

Titulky jsou na klasický filmový pás přímo fyzicky vyleptány, takže jsou nedílnou součástí každé filmové kopie, která je jimi opatřena. Na DVD už je to jinak. Každý titulek je na DVD uložen ne jako text, ale jako obrázek. Není také divu že byla zvolena tato technologie, protože na DVD je místa dostatek a i když je titulků na DVD více jazykových vezí a každý titulek coby obrázek, pořád je to oproti obrazovým datům zanedbatelný objem dat.

Přitom odpadají jakékoliv problémy s kódováním nejrůznějších znakových sad různých jazyků. Při přehrávání DVD si můžeme zvolit jakou jazykovou verzi titulků chceme vidět a podle toho přehrávač vybírá ty které titulky, samoztřejmě podle nějakého interního indexu díky kterému ví kdy má jaký titulek pustit. Tyto titulky promítá do obrazu jako další obrázky, které vlastní obraz překrývají. Samozřejmě tak chytře, že okolí titulku je průhledné.

Vytváříme li DivX film můžeme zvolit vygrabování titulků přímo do obrazu. Jenomže tohle je u DivX filmů velmi nevýhodné.

1) Přicházíme o možnost titulky vypnout či změnit na jinou jazykovou verzi.

2) Dost to zatěžuje kodek a zhoršuje to kvalitu obrazu, což je ještě horší.

Takže u filmů DivX se používají jiné formáty - titulky jako text uložený v samostatném souboru, jenž je distribuován spolu s filemem. Každý titulek má u sebe časový nebo snímkový index a přehrávač je podle těchto indexů pouští při přehrávání. Sice je možné dostat z DVD přímo originální obrázky titulků a ty poté do DivXu promítat, ale to se běžně nepoužívá, neboť na CD si nemůžeme dovoli plýtvat místem.

Časové formáty titulků.

Princip časového formátu titulků spočívá v tom, že u každého titulku je napsán čas kdy má začít a čas kdy má skončit. Čas je samozřejmě vztažen k začátku filmu, který má čas 0:00. Znamená to tedy že pokud je napsáno že titulek začíná takovouto značkou: 1:01:02:345, tak se má spustit v čase 1 hodina 1 minuta 2 sekundy a 345 tisicin sekundy od začátku filmu. Tyto údaje si načítá přehrávač, případně přehrávací filtr do paměti a sleduje kolik času uběhlo po spuštění filmu. Podle toho pak zobrazuje titulky. Časové fotmáty titulků mají tu velkou výhodu, že nejsou nezávislé na konkrétních snímcích filmu, takže pokud budeme mít více verzí od jednoho filmu, tedy napříkald PAL v 25 fps a NTSC v 29,7 FPS tak by měly takovéto titulky fungovat pro obě verze stejně a správně. Pokud by titulky byly ve snímkově orientovaném formátu, tak při 29,7 FPS se přehrává více snímků za sekudu a titulky by byly rozsynchronziované a byla by nutná jejich úprava. Na druhou stranu mají i své nevýhody a to především u některých formátů filmů ve kterých se čas nepočítá přesně.

Snímkové formáty titulků.

Princip snímkově orientovaného formátu titulků spočívá v tom, že u každého titulku je napsáno číslo snímku (frame) kdy má začít a číslo snímku u kterého má skončit. Znamená to tedy že pokud je u titulku zadána značka {11500}{11800}, tak se má spustit jakmile se zobrazí snímek číslo 11500 a skončit jakmile se zobrazí snímek 11900. Titulek bude tedy zobrazován během 200 snímků tedy při 25 fps 8 sekund. Tyto údaje si načítá přehrávač, případně přehrávací filtr do paměti a sleduje čísla snímků jaké se právě promítají. Podle toho pak zobrazuje titulky. Snímkově orientované fotmáty titulků mají tu nevýhodu, že jsou nezávislé na konkrétních snímcích filmu, takže pokud budeme mít více verzí od jednoho filmu tedy napříkald PAL v 25 fps a NTSC v 29,7 FPS tak se při 29,7 FPS přehrává více snímků za sekudu a titulky budou rozsycnchronziované a bude nutná jejich úprava. Naopak se dají využít u filmů, kde je nutné naprosto přesné napasování titulků na kontrétní snímky a nehrozí jiné verze v různých FPS.

Autor: Mirek Jirku

Aplikace k úpravě titulků zde

Úpravy titulků při vadném zobrazování

Nejdříve musíme identifikovat o jakou poruchu titulků se jedná. Pusťte si začátek a konec filmu a sledujte jak se titulky chovají. Pokud jsou na začátku dobře a na konci jinde, tak jde o roztažení nebo smrsknutí v čase, pokud jsou na začátku i na konci posunuté tak, že začínají brzy nebo moc pozdě jde pouze o posunutí. Pokud vykazují jiné poruchy, situace je mnohem horší.

1) Titulky jsou pouze posunuté.

Jde o to, najít nejlépe na začátku filmu synchronizační bod. Ideální je tento bod najít na prvním titulku, ale to se většinou nepodaří. Nejde synchronizovat napříkald podle názvu filmu, musíte najít nějaký dialog, nebo prostě nejakou řeč co nejvíce na začátku filmu. Zastavte přehrávané video v momentě, kde se má obejvit titulek - tedy tam, kde někdo začne mluvit a zapiště si čas, případně aktuální snímek filmu. Poté musíte najít v titulcích ten správný titulek, který patří k tomu, co daná osoba ve filmu říká. Toto samo o sobě může být pro neangličtináře případně u nějakých exotických jazykových verzí filmů sám o sobě dost velý oříšek. Jakmile odpovídající titulek najdete, zapište si opět jeho pozici a poté obě čísla zadejte do porgramu na úpravu titulků. Programu zadejte posun celých titulků. Pokud byly titulky opravdu jen posunuté, tak by měly začít fungovat správně. Pokud jste neodhadli přesně synchronizační bod, tak můžete postup opakovat tak dlouho, až budou sedět přesně. Chce to čas a trpělivost.

2) Titulky jsou roztažené nebo smrsknuté

Nejjednodušší procedurou, kterou můžete toto napravit je zjistit si FPS daného filmu a titulky pomocí softwaru přečasovat na dané FPS. Ne vždy se to ale povede na poprvé. Výhodu máte pokud víte pro jaké FPS byly titulky vytvořeny. Pokud tento údaj zadáte do prográmku na úpravu titulků a řeknete mu, že chcete převést titulky do tolik a tolik FPS, tak by mělo všechno zafungovat v pořádku. Může se i stát, že po této operaci budou ještě titulky o něco posunuté, takže pak aplikujeme postup v předchozím odstavci. Pokud toto nepomůže nezbývá než se pokusit o sladění podle dvou synchronizačních bodů. Zde musíte použít nějaký Software, který umí takto titulky nastavovat. Napříkal SubtitelK5y. Jde o to najít na začátku a na konci synchornizační bod tak, jak je to popsáno o odstavec výše a poznamenat si hodnoty kde jsou aktuaální snímky, případně čas a kde mají správně být. Tyto údaje zadáte programu a on titulky natáhne, případně smrskne tak, aby se plynule rozpočítaly mezi tyto dva synchronizační body. Většinou se to podaří.

3) Nepomohlo ani posunutí ani synchronizace podle dvou bodů.

Zde je každá rada těžká. Většinou toto ukazuje buď na zcela chybné titulky nebo může být na vině i samotné video. Například formát ASF může mít problémy s určováním snímků a pokud jsou titulky ve snímkově orientovaním formátu nemusejí vůbec fungovat. Dá se to ale napravit převedením do časově orientovaného formátu (např. *.SRT) a případně aplikací výše popsaných úprav.

Někdy se také stává u verzí filmu na více jak 1 CD, že titulky tvůrce zapomněl správně posunout tak, že CD2 začíná zase na čase 0:00 a titulky jakoby běží pořád dál. V tomto případě se podívejde na čas prvního titulku u CD2, případně CD3 a dalších jestli čas prvního titulku není podezřele daleko od nuly. Pokud ano proveďte posunutí titulků podle návodu výše.

Jestliže nepomůže žádná z možností, pak nezbývá než titulky ručně načasovat a to minimálně v místech kde se rozcházejí.

Ruční časování je mimořádně náročnou prací a uchylujeme se k tomuto pouze v případě, že jsme již vyčerpali všechny možnosti jak získat jakoukoliv jinou funkční verzi titulků či samotného filmu.

4) Titulky se zobrazují ve správný čas, některé ale mají výpadky či se nezobrazují vůbec nebo jsou moc širkoé, případně nemají časové mezery

Ve většině těchto případů lze korekci provést velmi snadno nějakým softwarem, který umí titulky tzv. odvšivovat. Některé titulky mohou mít napsán tak krátký čas, že se to jeví jako výpadek. Některé zase naopak visí na obrazovce neúměrně dlouho a hned za nimi následuje titulek další. Na toto všechno jsou napsány rutiny, kterými se automaticky dají titulky nechat zkontrolovat a zkorigovat.

5) Titulky mají pravopisné chyby či zaměněná některá písmena

Titulky k DivX filmům dělají zcela obyčejní lidé a v drtivé většině případů neprocházejí žádnou odbornou jazykovou korekcí. Mladá generace počítačových nadšenců, kteří se výrobou titlků zabývají si nepotrpí na detailní pravopisnou přesnost. Pokud takovéto chyby objevíte, napišt tvůrci titulků (pokud je znám) e-mail, ve kterém mu poděkujete za tu neksutečnou práci kterou si dal s výrobou titulků. Nic víc.

Pokud jsou v titulcích různě chaoticky zaměněny znaky, pak vězte, že titulky byly pravděpodobně stahovány z DVD pomocí OCR, což je velice složitý proces. Tvůrce byl trochu lenoch a titulky po sobě nezkontroloval. Chcete li, napište tvůrci titulků (pokud je znám) e-mail, ve kterém mu poděkujete za práci kterou si dal s výrobou titulků a taktně jej upozorněte, aby se naučil obsluhovat programy na ripování titulků z DVD včetně a především ukládní matice znaků.

Autor: Mirek Jirku

Aplikace k úpravě titulků zde

Řešení problémů s titulky

Analýza a možnosti řešení

Problémy s titulky lze shrnout do tří základních katerogií:

1) Titulky jsou zcela rozsynchornizované. Předbíhají se nebo zpožďují.

2) Titlky jsou pouze posunuté dopředu nebo dozadu. Zobrazují se tedy moc brzy nebo moc pozdě po celé trvání filmu

3) Titulký mají výpadky, nejsou kompletní, zobrazují se moc dlouho, mají mezery, jsou psány moc široké či na moc řádků nad sebou.

Hovoříme zde o externích titulcích v samostných souborech přidávaných k filmům DivX a podobným.

Máte li problémy s titulky přímo na disku DVD zde odpověď nehledejte!

Asi nejčastějším problémem při zobrazování titulků společně s filmem je jejich nesynchronnost, případně že jsou posunuté a nesedí vůbec. Toto v drtivé většině není způsobeno přehrávačem či titulkovým filtrem ale jednoduše tím, že konkrétní verze titulků byla napasována na určitou konkrétní verzi filmu, tedy na určité FPS - počet snímků za sekundu. Napříkald pokud si stáhnete z Internetu video v 30 FPS (NTSC) a přihodíte k němu české titulky, které někdo načasoval pro evropsou verzi toho samého filmu v PALu (tedy 25 FPS), tak titulky nemusejí sedět, ovzvláště jsou li ve snímkově orientovaném formátu např. *.SUB.

Nejjednodušší, nejrychlejší a pro neodborníka jediné řešení je podívat se na Internetu po dalších verzích titulků k filmu na který se chcete podívat. Na serverech jako http://dvd.box.sk/ určitě najdete mnoho různých národních verzí, především jedná li se o známý a v kinech uváděný film. Ideální je ještě před samotným hledáním zjistit paramtery vašeho DivX filmu, tedy především FPS, ale důležitý je i počet CD na kterých ho máte. Podle tohoto si můžete velmi jednoduše vybrat (pokud server tyto údaje poskytuje) a poté máte téměř jistotu, že stažené titulky vám budou fungovat. Stejně dobře ale funguje metoda stáhnout např. včechny české titulky k danému filmu a jedny po druhém je odkzoušet a nechat si ty, které fungují.

Daleko složitější jsou vlastní úpravy titulků, které musíte provést v případě že se jedná o video málo známé a titulky málo rošířené. I tak se nejdříve pokuste kontaktovat někoho, kdo s daným videem může mít co společného. Zde mám na mysli především titulky k nejrůznějším TV seriálům, které se většinou nedají běžně stáhnout. O jejich výrobu se ale starají Internetové komunity fanoušků toho kterého seriálu a ti vám většinou velmi rádi poradí kde najít správné verze titulků. Může se ale stát, že prosté máte jinou verzi videa a jedinou možností by bylo sehnat si tu, která s titulky bude fungovat. Pak tedy musíme přikročit k vlastní úpravě titulků.

Autor: Mirek Jirku

Aplikace k úpravě titulků zde