Nahrávání zvuku do PC

Bez šumu a brumu

V každém případě by měla prvotní nahrávka (záznam) obsahovat co nejméně šumu. Nespoléhejte se na to, že odstraníte šum z audiozáznamu pomocí zvukového editačního programu (např. CoolEdit).

Tyto programy sice dokáží odstranit šum nebo praskání z nahrávky, většinou však dochází k určité změně barvy a podání původního zvukového záznamu. Specializované programy na odstraňování šumu nebo praskání z nahrávky (v případě záznamu z gramofonových desek) dokáží tyto rušivé složky záznamu odstranit nebo alespoň potlačit, ale výsledná kvalita se odráží v ceně těchto programů a také v hardwarové konfiguraci vašeho počítače.

Dosti složitě lze například odstraňovat šum z nahrávky lidské řeči. Pokud se chcete specializovat na záznam hudby a mluveného slova včetně jeho zpracování k filmovému pořadu v počítači, doporučujeme nákup programů určených k úpravám zvukového záznamu včetně programových utilit, které přesně zobrazují záznamovou úroveň. Indikátory vybuzení u programových utilit dodávaných ke zvukovkám bývají dosti nepřesné a málo podrobné a nedávají dokonalou informaci o záznamové úrovni nahrávaného audiosignálu.

Způsobů, jak docílit kvalitního záznamu do počítače je několik. Kvalitních i méně kvalitních s řadou problémů. Problémem levnějších zvukových karet je poznat, zda rušivý šum a brum je již součástí zvukové nahrávky nebo zda k šumu dochází až při reprodukci z výstupu zvukové karty na zesilovač nebo další záznamové zařízení. Jistotu v kvalitě máme pouze při důsledném používání digitálních cest záznamu a přenosu signálu, kdy se do záznamu šum nebo brum ze zvukové karty nemůže nabalit.

Zdroje zvuku, který chceme do počítače transportovat, můžou být analogové nebo digitální. Mezi analogové patří například gramofon a magnetofon. Spotřebními digitálními záznamovými systémy jsou například: MiniDisk, digitální videorekordér, CD-rekordér, DAT rekordér, DVD rekorder (samozřejmě pouze v případě že digitální výstupy obsahují - ostatně vždy je lepší si připlatit a koupit dnes jen přístroj, který digitálními audio/video výstupy disponuje). Vstupem audiozáznamu do PC může také být například i internetové radiovysílání nebo TV vysílání. Více informací k tématu najdete v časopisu Video AZTip.

Záznam mluveného slova

Kvalitní mikrofon společně s dostatečnou záznamovou úrovní je základním předpokladem přijatelného audiozáznamu mluveného slova.

Záznam mluveného slova není nejvýhodnější dělat přes mikrofonní vstup zvukové karty. A to především z důvodů vlastností mikrofonních vstupů většiny zvukových karet. V případě zesílení signálu z dynamického mikrofonu (výstupní napětí dosahuje několika málo milivoltů) je třeba použít jakostní zesilovač s poměrně velkým ziskem (zesílením). Mikrofonní zesilovač je u většiny zvukových karet řešen velmi jednoduše a tudíž neodpovídá požadavkům na nízkošumový zesilovač.

Vzhledem k vlastnostem většiny mikrofonních vstupů zvukových karet je tedy lepší provádět zesílení signálu z mikrofonu prostřednictvím jiného zařízení a audiozáznam obsahující mluvené slovo určený ke zpracování v počítači nahrát do zvukové karty s již zesílenou linkovou záznamovou úrovní (použijeme externí zesilovač a budeme používat linkový vstup zvukové karty).

Výhodným řešením je nahrávat zvukový komentář třeba prostřednictvím mikrofonu připojeného k vaší digitální kameře nebo jinému digitálnímu záznamovému systému. Zpracováváte-li totiž vaše videopořady na počítači např. prostřednictvím rozhraní IEEE1394, můžete použít toto rozhraní i k záznamu kvalitního audiosignálu. Nevýhodou je, že v tomto případě se zvukem zaznamenáváte i obraz, který vám podstatně ubírá prostor na disku. Avšak většina střihových programů umí zpracovávat a ukládat nejen celý videopořad, ale i pouze jeho zvukovou část, tím se vyhnete zbytečnému ukládání dat.

Bezztrátové digitální transporty zvuku do PC

Vždy se snažíme dostat zvukový záznam do PC s minimální ztrátou kvality.

MiniDisk rekordér lze použít jako záznamové zařízení, jehož malé rozměry (především v provedení walkman) jsou výhodné pro zachycení zvukového doprovodu natáčeného obrazového děje. Je velmi jednoduché umístit MiniDiskový rekordér v místnosti spolu s citlivým mikrofonem a nahrávat zvukové děje (hudební vystoupení apod.). Získáme tak zvukový záznam se stálou intenzitou zvuku.

V případě, že používáme digitální videokameru, lze později přidat záznam zvuku natočený pomocí MiniDisku i přímo do videopořadu, obraz i zvuk jsou totiž díky digitálnímu zpracování naprosto synchronní. Dále již stačí připojit MiniDisk přes zvukovou kartu k počítači. Karta vybavená digitálními vstupy je samozřejmě výhodou. Je to cesta pro profesionální zpracování zvukového vzorku, a nákup takového typu karty se určitě vyplatí.

Pokud vlastníme zvukovou kartu pouze s analogovými vstupy a máme k dispozici audio CD rekordér, propojíme ho s MD walkmanem a záznam nahrajeme na CD disk, který převedeme v počítači na soubor wave. Pokud máme ještě MiniDisk rekordér, lze ho přímo propojit digitálně s audio CD rekordérem, nahrát záznam na CD disk a ten pak přečíst v mechanice CD-ROM počítače. Je to výhodné řešení protože nepoužíváme zvukovou kartu počítače, která je též zdrojem šumu. Přes výše popsaná zařízení můžeme samozřejmě při vhodném propojení dostat do PC zvukový záznam z různých zdrojů s minimální ztrátou kvality.

Odstranění šumu ze záznamu

Jednoduché odstranění šumu ze zvukové stopy videa.

Jako jednoduchou první pomoc k odstranění šumu ze zvukové stopy můžeme doporučit níže uvedený jednoduchý postup pomocí programu Cool Edit.

I když výsledek nebude nijak oslnivý, jedná se celkem o jednoduchý postup, který zvládne i začátečník. Nejdříve si video natáhněte do videoeditačního programu, který rozdělí video a audio stopu. Audiostopu si uložte (nejlépe jako wma).

Otevřete Cool Edit a jako úvodní výběr zvolte body 1 a 4. Potom si do Cool Editu zkopírujte audiostopu, kterou chcete upravit. Na začátku a tam, kde by mělo být během filmu ticho, slyšíte šum, který chcete odstranit. Myší označte úsek šumu a otevřete nabídku "Transform - Noise Reduction - Noise Reduction". Klepněte na tlačítko "Get Profile from selection". Cool Edit si zapamatuje profil šumu. Klepněte na "Close", (nikoli na "OK"! ) a stiskem Ctrl+A označte celý záznam. Opět otevřete "Transform - Noise Reduction - Noise Reduction" aby Cool Edit uložil profil šumu. Tlačítkem "Preview" spusťte skladbu. Regulátorem "Noise Reduction Level" nastavte filtr tak, aby co nejlépe odstraňoval šum, ale současně co nejméně zkreslovalo celkové audio. Pokudjste spokojeni, zavřete dialog tlačítkem "OK". Cool Edit začne šum odfiltrovávat, což bude chvíli trvat (podle výkon PC). Pokud nebudete s výsledkem spokojeni, můžete audio vrátit do původní podoby nabídkou "Edit - Undo" a začít znovu.

Tento postup můžete využít i při odstraňování šumu z hudebních nahrávek např. pokud jste použili jako zdroj staré gramofonové desky. Více informací k tématu najdete v časopisu Video AZTip

úvodní strana

Záznam hudby z CD

Pomineme-li problematiku autorských práv, je nahrávání z audio CD disku rozhodně bezproblémové.

Při nahrávání zvuku z audio CD disku do počítače rozhodně není potřeba audiosignál z CD prohánět zvukovou kartou. Existuje řada programů a programových utilit, které nám data z audio CD (např. ve tvaru CD-DA) převedou na pevný disk v počítači do formátu s kterým počítač umí dál pracovat. Potřebujeme tedy například program, který zkonvertuje formát CD-DA nejlépe na formát wave. Nejlépe do formátu WAV 44.1 kHz, 16 bitů, stereo PCM. Tím je zaručena nejvyšší možná kvalita nahrávek. Program nedělá nic jiného, než že upravuje původní datový tvar na tvar jiný. Máme tedy možnost určené skladby konvertovat v plné kvalitě na soubory wav, které si můžeme uložit do určeného adresáře kdekoliv na disku. Je to jeden z nejčistších způsobů "nahrávání" hudby z audio CD disků na PC, navíc není třeba se starat o záznamovou úroveň a podobně.

Nahrávání zvuku do PC z analogového přístroje

Digitalizovat hudbu například z LP desek přehrávaných na starém gramofonu není při troše trpělivosti příliš složité.

Pokud si chceme uložit náhrávku z LP desky do počítače, ať už z nostalgie nebo z jiných důvodů, potřebujeme k tomu gramofon, PC, zesilovač a příslušný software. Zesilovač (postačí nám běžný audiozesilovač - radiotuner, věž, hifi zesilovač) musíme použít proto, že užitečný signál vydávaný gramofonem je velmi slabý. Některé gramofony mají vlastní zesilovač, v tom případě je propojíme rovnou se zvukovou kartou.

Můžeme také koupit speciální předzesilovač k počítači, což je v podstatě externí zvuková karta s citlivějším stereovstupem. Abychom zabránili nežádoucímu šumu je nutné propojit zemnící vodič gramofonu s krytem počítače. Zkontrolujeme, zda je gramofon připojen na stejné napájení 220 V. Ideální stav je společné napájení s počítačem z dvojité zásuvky přímo ze zdi. Nevhodné je napájení přístrojů z různých zásuvek, ve kterých může být i rozdílná fáze rozvodné sítě nebo napájení z prodlužováků.

Pokud se gramofon do sítě připojuje pomocí ploché neuzemněné vidlice, mnohdy stačí jen vidlici v zásuvce otočit, aby přístroj nepracoval v protifázi s počítačem a rázem brumy napájecí sítě (60 Hz) zmizí. Ideální je stav zapojení PC a gramofonu na UPS a vzájemné propojení koster (pokud nahráváme audio do počítače z wolkmana, je vhodnější napájet jej z baterií).

Gramofon spojíme pomocí kabelů s phono vstupem hi-fi zesilovače - snažme se, aby propojovací kabely byly co nejkratší a současně aby přístroje byly alespoň 1m od sebe. Pomocí dalšího cinch kabelu propojíme tape-out výstup zesilovače s line-in vstupem na zvukové kartě. Nakonec pod Windows ve vlastnostech zvukové karty (mixeru) aktivujeme line-in položku a posuvný regulátor nastavíme přibližně na polovinu. Otevřeme audioeditační program, nastavíme audio capture a zkušební nahrávkou si ověříme, že vše funguje.

Nezapomene použít kvalitní sluchátka, která jsou ideální pro posouzení kvality nahrávky. Nahráváme vždy do formátu WAV 44.1 kHz, 16 bitů, stereo PCM. Tím je zaručena nejvyšší možná kvalita nahrávek. Pouze mono signál (např. z mikrofonu) nahráváme na jednu stopu.

Pokud zaznamenáme nějaká zkreslení, snížíme regulátor vstupu na optimální výši. Signál bude sice slabší, ale zkreslení zmizí. Naopak příliš slabý nahrávací zvuk (signál) zanáší do nahrávky další šum Pokuste se nastavit regulátor do optimální polohy. Detailní nastavení vstupní citlivosti zvukové karty provedeme podle nejhlasitější pasáže. Pokud je vše v pořádku, začneme s nahráváním. Nahrávku vždy nejprve uložíme na pevný disk v nekomprimované podobě a pak teprve provádíme úpravy. Zdrojové nahrávky nemažeme, dokud nejsme s úpravami spokojeni.

Audioeditační programy nabízejí pro úpravu zvuku z gramofonu spoustu filtrů. Pamatujme však, že charakteristické pozadí zvuku z gramofonové desky není nutné úplně odstranit. Většinou dojde k ořezání zvuku, které je spíše na škodu. Budeme se snažit odstranit hlavně lupání způsobené přeskakováním jehly na poškrábaných místech desky, nebo pomlky, které bývají způsobeny elektrickými přístroji, které se během nahrávání hlučně spouští, např. lednice nebo osvětlení.

Transport zvuku do PC pomocí DV kamery

Pro kvalitní přenos záznamu zvuku do počítače můžeme použít i digitální videokameru.

I pomocí digitální kamery lze do počítače dosta vysoce kvalitní zvuk.

Kamery systému DV můžeme použít pro nahrávání komentáře z externího mikrofonu, tento způsob zajistí mnohem kvalitnější záznam než nahrávání komentáře přes mikrofon připojený přímo ke zvukové kartě. Zvuk potom exportujeme přes rozhraní IEEE1394 jako videosekvenci - jediná nevýhoda je, že záznam zabere velké místo na harddisku.

Nejlépe je obraz ihned po nahrání ze sekvence odstranit. Provedeme to tak, že celý videozáznam otevřeme v editačním programu a pro export nastavíme přepočítání do souboru wav. (Další možností je zkopírování audiostopy do audioeditačního programu - pokud tento spolupracuje s použitým videoeditačním programem). Soubor wav pak uložíme k pozdějšímu zpracování a původní videonahrávku smažeme.

Převod do formátu MP3

Jak převedeme originální hudební CD do formátu MP3?

V případě že si chceme pořídit kopii originálního hudebního CD ve formátu MP3, můžeme to provést několika způsoby.

Jako nejjednodušší a zdá se že i nejkvalitnější je způsob pomocí vypalovacího programu NERO 6. Nejdříve vložíme do mechaniky originální hudební CD. Po otevření programu si jej přepneme do módu pro odborníky a v pravo nahoře označíme "CD". Dále najedeme na ikonku noty (hudba) a klikneme na "stáhnout hudbu z CD". Program se nás zeptá zda chceme stáhnout informace o CD z internetu - podle potřeby odškrtneme požadované - pokud nechceme být zdržováni, klikneme na "ne". NERO6 poté načte CD. Označíme si kliknutím jednotlivé skladby které chceme převádět do MP3 a v roletce "výstupní formát" označíme MP3 PRO (MP3) - vedle v "nastavení" nastavíme požadovanou kvalitu. Nakonec si upřesníme cestu kam chceme soubory MP3 uložit a způsob vytváření souborů ponecháme na "ručně".

V možnostech můžeme ještě nastavit odstranění hluchých míst, vytvoření M3U seznamů a korigovat přeskakování. Jako poslední krok klikneme na "spustit" a máme hotovo.