Vypalujeme CD a DVD

Kapacita CD

Není pravda, že všechna média označená stejnou kapacitou mají přesně tuto kapacitu i ve skutečnosti. Obvykle bývá o několik MB větší a liší se typ od typu.

Kapacita média se udává buď v MB, nebo jako doba přehrávání v minutách.

Původně měly všechny CD kapacitu 650 MB, odpovídající 74 minutám přehrávání. Dnes jsou v obchodech nabízeny média s kapacitou 700 MB (80 minut).

Časové údaje pocházejí z počátků produkce cédéček – tehdy byl měřítkem zvukový CD. Oproti standardu „74“ mají osmdesátiminutové CD několik předností. Vejdou se na ně hudební CD s nadstandardní délkou a pochopitelně si na ně můžeme vypálit větší množství dat k zálohování. Výrobci také nabízejí CD-R s kapacitou 870 MB (99 minut).

Vyšší kapacity je dosaženo tak, že záznamové zařízení vypaluje data na hustší spirálu a pro data využívá i části oblasti lead out. Odchylka od jmenovitých velikostí leží u 80minutových médií ještě uvnitř tolerančního rozmezí většiny mechanik. Specifikace 99minutového média až z 25% normu přesahuje.

Jednotky CD-ROM a starší vypalovací jednotky mají s takovým CD často problémy a také přehrávače zvukových CD-R mnohdy nečtou tyto CD spolehlivě.

Vypalovací rychlost CD

Dodržujte doporučené rychlosti při vypalování CD.

Dalším důležitým údajem, je maximální doporučovaná vypalovací rychlost.

Ta je důležitá tehdy, pokud máme rychlou vypalovací jednotku a jejíž rychlost chceme plně využít.

V praxi se obecně doporučuje zvolit rychlost vypalování nižší, než je předepsána. Pokud tedy médium povoluje vypalování maximálně rychlostí 24x (a vypalovačka je této rychlosti také schopna), vypalujeme důležitá data raději rychlostí 16x. Chybný je však i opačný extrém, kdy vypalujeme jen základní či nejvýše dvojnásobnou rychlostí.

Mechaniky jsou totiž pro vyšší rychlosti optimalizovány a není důvod tyto rychlosti nevyužívat. Výjimkou jsou média označená jako „multispeed“, kde nezáleží na tom, jakou rychlost vypalování zvolíme.

Pro vypalování audio CD (nebo CD určené pro přehrávání v audiopřehrávačích) však doporučujeme vypalovat rychlostí nižší.

Kopírovací programy

Širokou nabídku programů pro kopírování, grabování i klonováví najdete zde

úvodní strana

Správně vypálené DVD

DVD podle všech technických zásad pro soutěže amatérských filmů, ale i pro svou vlastní potřebu.

Nelisované (vypálené) DVD má jednu nevýhodu, a to, že nemusí hrát ve všech typech přehrávačích DVD nebo PC mechanikách DVD. A protože každý autor má různou praxi a různé zkušenosti s vypalováním DVD, může se stát, že mu jeho DVD nebude hrát na nějakém jiném přehrávači. Buď jej stroj vůbec nenačte, nebo jej přehrává trhaně, případně se na nějakém místě zastaví a nejde dál.

Co je tedy potřeba udělat, aby problémy s přehráváním DVD na jiných přehrávačích byly minimální:

» Na DVD musí být vypálen výhradně plnohodnotný formát DVD-VIDEO. Vypálení audiovizuálních souborů AVI, MPG, WMV na nosič DVD nejsou plnohodnotné formáty DVD a naprostá většina stolních přehrávačů tento DVD nosič nepřehraje.

» Plnohodnotný formát DVD (+R nebo -R) obsahuje na disku dva adresáře: AUDIO_TS (většinou prázdný) a VIDEO_TS. Tento adresář obsahuje soubory s koncovkami: *.IFO (menu DVD, jazykové a titulkové verze), *.BUP (záložní soubor při nečitelném souboru IFO) a *.VOB (obraz komprimovaný do MPEG-2). Neexistence adresáře AUDIO_TS může způsobit nenačtení DVD v některých přehrávačích. Místo adresáře AUDIO_TS je u přepalovatelných nosičů DVD-RW adresář VIDEO_RM.

» Vypálení DVD se provádí vypalovacím programem nebo přímo z časové osy střihového programu přímo na disk. Vytvoření DVD souborů přímo do PC a jejich pouhé vypálení jako data na nosič DVD způsobí nečitelnost disku v mnoha přehrávačích. Soubory z adresářů DVD nebudou vypáleny na správných pozicích na disku.

Příprava filmu před vypálením na DVD:

» na jednom DVD nosiči umístit pouze jeden snímek

» vyrendrovat film, pokud jsou v něm použity vizuální efekty (přechody mezi záběry)

» srovnat zvukovou stopu dle (grafického) ukazetele úrovně hlasitosti tak, aby nebyl trvale nad hodnotou +3 dB

» 5 vteřin černého signálu před začátkem filmu i po konci filmu

» nedoporučuje se vytvářet žádné menu ani zasmyčkovaný vizuální podklad (root) s hudebním podkresem

» používat značkové DVD nosiče

Doporučená technická nastavení při vypalování DVD:

» doporučená rychlost vypálení: 4x

» formát: DVD-VIDEO

» norma: PAL 720x576 (25 fps)

» kapacita disku: 60 minut (samozřejmě pokud je film do této délky)

» datový tok: max. 8000 Kbps

» zvuk: AC3 nebo PCM

» bitrate: 128 kbit

» resample: 48 kHz

» nedávat funkci "hrát opakovaně"

Při použití stolního rekordéru DVD:

» vybrat kapacitu DVD na 60 minut

» pojmenovat film do vytvořeného menu, případně vytvořit obrázek

» finalizovat vypálené DVD

Doporučené zacházení s DVD nosičem:

» uchovávat jej v plastovém pouzdru nebo papírové košilce

» dbát na to, aby se na čtecí plochu nedostala nečistota, nesahat na vypálenou plochu prsty (film se vypaluje od prostředku disku ke kraji, nevypálená část disku se dá od vypálené snadno poznat)

» na štítek nebo obal DVD nadepsat název filmu, délku, jméno autora, případně startovací (00:05) a konečný čas snímku, formát obrazu ("4:3" nebo "4:3 Letter box" nebo "16:9 Widescreen") a případně formát zvuku (stereo 2.0, 5.1) a případné jazykové či titulkové verze, na samotný nosič uvést alespoň název snímku, délku a formát obrazu

Zdroj: Amatfilm