Standardy CD

Standardy formátů kompaktních disků

Existuje řada formátů kompaktních disků: CD-R, CD-RW, Video CD, CD-ROM nebo Audio CD. Každý odpovídá jinému standardu, který určuje, jak musí být data CD zaznamenána.

Standardy jsou definovány v knihách s barevnou vazbou a podle nich také nazývány:

Red Book pro Audio CD.

„Červená kniha“ obsahuje specifikaci digitálního Audio CD, a je základním a nejstarším standardem kompaktních disků. Tento standard byl vydán roku 1980 firmami Sony a Philips a určil, jak bude vypadat struktura Audio CD. Každý záznam (skladba) je označován jako stopa (track). Minimální délka stopy je 4 s, maximální počet stop je 99.

Yellow Book pro CD-ROM.

Definuje logickou strukturu datových stop CD-ROM. Podle standardu Žluté knihy lze na CD zaznamenat společně datové i zvukové (audio) stopy (Mixed Mode CD). CD tak smí mít na začátku jednu nebo několik datových stop, za nimiž mohou následovat audiostopy.Pro datové stopy byly definovány dva typy: CD-ROM Mode 1 a CD-ROM Mode 2. V prvním případě jsou stopy určeny pro čistě počítačová data, stopy druhého typu mohou naproti tomu obsahovat audiodata, videodata nebo obrazová data.

Orange Book, specifikace CD-R a CD-RW.

Stanoví, jak se ukládají zvuková a počítačová data na CD-MO (Compact Disc Magneto Optical) a CD-WO (Compact Disc Write Once). Oba tyto pojmy už zastaraly, odpovídají však současným označením CD-R (Compact Disc Recordable) a CD-RW (Compact Disc Rewritable). Na CD- RW lez informace ukládat i mazat. Na CD-R je sice možné data zapisovat i v několika vypalovacích cyklech, ale už je nikdy nelze vymazat. Pokud byla data takto zapsána „na víckrát“, mluvíme také o Multisesions CD. Cédéčko je možné zpracovat v CD-ROM, resp. DVD mechanice jen tehdy, bylo-li uzavřeno. Na Multisessions CD se vyskytuje několik oblastí Lead in, resp. Lead out, poněvadž každá „session“ má svůj vlastní Lead in a Lead out.

Green Book. Interaktivní aplikace.

Specifikaci, podle níž se na CD ukládají „interaktivní“ data. Cédéčka odpovídající tomuto standardu se označují jako CD-i (Compact Disc interactive). Podobně jako tomu je u standardu CD-ROM/XA, mohou být stopy s audiodaty, videodaty nebo počítačovými daty zapsány na CD v libovolném pořadí. Nevýhodou je, že pro disky CD-i je nutný speciální přehrávač, neboť konvenční CD-ROM resp. DVD mechaniky je zpracovat neumějí.

White Book pro Video CD.

V roce 1993 definovaly společnosti Sony, Philips, JVC a Matsushita ve společné kooperaci standard pro Video CD a zveřejnily jej v „Bílé knize“. Paměťová kapacita CD však pro zaznamenání kompletního celovečerního filmu nepostačuje, musí být videodata ukládána v komprimovaném tvaru. Lze tak dosáhnout kvality přibližně srovnatelné s běžným VHS.

Blue Book, standard pro hi-fi přehrávače.

Standard CD-Extra, obsažený v „Modré knize“, je rozšířením standardu pro Mixed Mode CD. Připouští umístění počítačových dat i za zvukovými stopami.Zavedení tohoto standardu si vyžádala skutečnost, že se v minulosti některé hi-fi přehrávače dostávaly do problémů, pokud na Mixed Mode CD narazily na datovou stopu.

Od zavedení standardu CD-Extra toto nehrozí, protože v něm pro běžně prodávané hi-fi soupravy a CD přehrávače už počítačová data nejsou přístupná.