Souborové systémy CD

Použití souborových systémů CD

Důležitou roli při vypalování CD hrají použité souborové systémy. Proto je dobré se předem – podle účelu použití CD – rozhodnout pro správný souborový systém. V případě špatné volby hrozí nebezpečí, že vypálené cédéčko nebude možné v některých počítačových systémech přečíst.

ISO 9660

Tento nejrozšířenější souborový systém je nejstarší. Norma ISO 9660 se vyznačuje univerzálností. V principu umožňuje přístup na CD všem existujícím operačním systémům. Samozřejmě za předpokladu, že operační systém disponuje integrovaným ovladačem, jakým je např. MSCDEX pro systémy DOS a Windows, který tento souborový systém podporuje.

Během doby byla norma ISO 9660 rozšířena a částečně byly zmírněny některé restrikce, takže dnes existují tři úrovně:

ISO 9660 Level l má nejpřísnější omezení pro zadávání názvů souborů a seznamů (adresářů). Připouští jen osm znaků plus tři znaky přípony a smí obsahovat pouze velká písmena A až Z a číslice 0 až 9; jako jediný zvláštní znak je povoleno podtržítko. Hloubka adresářů, včetně kořenového, se omezuje nejvýše na osm úrovní. Při zápisu je třeba dbát, aby data byla uložena kontinuálně, a nikoli fragmentovaně.

ISO 9660 Level 2 se od předchozí úrovně liší tím, že pro názvy souborů připouští až 31 znaků. Navíc je možné kromě podtržítka používat i další zvláštní znaky.

ISO 9660 Level 3 uvolňuje původní restrikce i v dalších oblastech a ruší téměř všechna omezení. Názvy souborů i adresářů tak mohou být libovolně dlouhé a není omezena ani hloubka adresářů. Kromě toho je možné zapisovat data i ve fragmentované formě. V praxi je specifikace ISO 9660 Level 3 zpravidla nahrazována souborovým systémem UDF.

Joliet je rozšíření normy ISO 9660. dovoluje názvy souborů a adresářů o délce maximálně 64 znaků a ruší omezení týkající se použití zvláštních znaků a hloubky adresářů. Souborový systém Joliet bývá nasazován převážně na systémech Windows. Protože se pro každý soubor zároveň zaznamenávají standardní dosové názvy (8+3 znaky), mohou být tyto CD čteny také pod staršími verzemi Windows či systémy DOS. Jsou-li vámi vypalované CD určeny výhradně pro Windows, můžete při jejich výrobě bez obav použít souborový systém Joliet.

Také Romeo je rozšířením ISO 9660. Názvy souborů a adresářů mohou být dlouhé až 128 znaků. Tento standard lze použít jen pod systémy Windows. Dnes už však není téměř vůbec podporován a v praxi už ztratil význam.

Hierarchical File Systém

Tento standard (HFS) rozšiřuje ISO 9660 s ohledem na souborové systémy firmy Apple. HFS zohledňuje skutečnost, že operační systémy počítačů Macintosh ukládají data jednoho souboru do dvou různých oblastí. Standard vychází z ISO 9660 Level 2 a může být zpracován systémy Macintosh, Linux a OS/2.

Rock Ridge Interchange Protocol

Tento standard (RRIP) je jinou variantou ISO 9660, speciálně ušitou na míru unixovým systémům. Omezení délky názvů i adresářové hloubky jsou zrušena. Kromě toho mohou být použity i virtuální adresářové struktury. Disk RRIP lze v principu použít i v jiných operačních systémech. V tom případě se při čtení na specifické unixové vlastnosti nebere ohled.

Universal Disc Format

Univerzální diskový formát (UDF) byl vyvinut s cílem nahradit ISO 9660. CD-R resp. CD-RW zapsaný ve formátu UDF lze použít jako malý pevný disk, protože fragmentovaná data nepůsobí žádné potíže. Má-li být umožněno zpracování formátu UDF i v systémech, které nedisponují potřebným ovladačem, lze při uzavření vypalovací session použít ISO 9660 Level 3, případně Joliet. Pak mohou takto vypálená cédéčka bez problémů číst i systémy bez podpory UDF.