DVD

DVD standard

Zapisovací mechaniky i média DVD jsou k dostání za přijatelné ceny a programy pro kopírování DVD jsou dokonalé. Měli bychom však umět zvolit ten správný DVD standard.

V roce 1997 bylo založeno DVD konsorcium, které představilo první DVD specifikace. V tomto konsorciu jsou zastoupeny všichni, kdo mají s DVD něco společného, výrobci hardwaru, softwarové firmy i filmový průmysl, pod jehož tlakem byly do specifikací zahrnuty odpovídající ochranné mechanismy.

Kromě DVD-ROM DVD konsorcium specifikovalo následující DVD formáty: DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW a nahrávací standardy DVD-Video Recorging a DVD-Audio Recording.

V roce 2000 konsorcium schválilo DVD Multi Specification. Tato specifikace zahrnuje dvě kategorie přístrojů: DVD Multi přehrávače a DVD Multi rekordéry. Přístroje, které se řídí touto specifikací, musejí umět zacházet s uvedenými formáty a standardy. Komerčně se však tato specifikace neprosadila. Některé firmy (Sony, Philips, Mitsubishi…) přišly na trh se standardy DVD+R a DVD+RW. Ty ale nespecifikovalo DVD konsorcium, a nejsou proto označeny DVD logem.

Z technického hlediska se od sebe DVD R a DVD RW standardy liší jen nepatrně.U zapisovatelných disků (DVD-R a DVD+R) se informace zaznamenává pomocí laseru do vrstvy organického barviva, podobně jako u CD-R. Místa, která byla před ozářením laserem průhledná, se po zapsání mění na neprostupná a při čtení pohlcují laserový paprsek. V opačném případě dopadá čtecí paprsek přes neozářená místa až na kovový reflektor, který se nachází za touto vrstvou. Při vypalování tak vzniká řada různě reflektujících míst, která odpovídají pitům (prohlubním) a landům lisovaného DVD. Díky stejným reflexním vlastnostem jako u DVD mohou být zapisovatelná média, čtená v DVD přehrávačích.

U přepisovatelých standardů DVD-RW a DVD+RW nedochází působením laserového paprsku k trvalé destrukci datové vrstvy, ale pouze k její vratné změně. V důsledku různě vysokého stupně zahřátí a následného ochlazení vznikají na datové vrstvě dvě různé struktury. Materiál je po ochlazení buď amorfní, nebo krystalický. Podle toho je reflexe buď dobrá, nebo špatná, což se využívá k ukládání a následnému čtení dat. Přepisovatelná média se v některých ohledech liší od médií zapisovatelných i od listovaných DVD. Například

odrazivostí. U DVD-RW/+RW je nižší a v procentech se pohybuje mezi 18 až 30%, zatímco běžný DVD odráží 45 až 85%. U přepisovatelných formátů tak mohou nastat problémy s přehráváním v některých DVD přehrávačích. Aby bylo médium správně přehráváno, musí ho přehrávač před vlastním čtením nejprve identifikovat a až potom dojde na ověřování datových formátů. Přepisovatelný disk má podobné reflexní vlastnosti jako dvouvrstvý DVD a některé DVD přehrávače pak hledají druhou vrstvu a disk nakonec odmítnou, protože žádnou nenajdou. Naštěstí jsou všechny novější DVD přehrávače naprogramovány tak, aby DVD-RW a DVD+RW rozpoznaly.Hlavním rozdílem mezi + a - verzemi zapisovatelných DVD je způsob, jakým jsou data na médiu ukládána.

Princip ukládání dat je u všech zapisovatelných formátů (kromě DVD-RAM) stejný, každý disk je opatřen jednou drážkou (groove), která probíhá spirálovitě od středu k okraji, při vypalování zaznamenává data a udržuje laser radiálně ve stopě. „Vedle“ drážky se vine tzv. land, který má také spirálový tvar. Zde jsou však již mezi oběma formáty rozdíly. Při vývoji zapisovatelných DVD formátů bylo třeba vyřešit dva technické problémy: za prvé udržet konstantní datovou hustotu, resp. konstantní obvodovou rychlost u mechanik CLV (Constant Linear Velocity), za druhé zajistit přesné nastavení laserového paprsku. Pro kontrolu rychlosti otáčení je groove tvarována do vlny podle sinusové křivky, v odborné terminologii nazývané wobble. Při otáčení disku tato vlna generuje oscilaci, podle jejíž frekvence může přístroj určit rychlost a udržovat ji konstantní.

Také další náležitosti drážky se liší podle formátu a jsou důležité pro to, abychom DVD nemuseli vypalovat „at once“ (najednou). Formáty DVD-R a DVD-RW používají k orientaci tzv. pre-pits. Ty jsou při výrobě disku zalisovány do landu a obsahují informace o pozici v disku. Pokud dojde k pokračování přerušeného zapisování nebo se vypalují další data, podle pre-pits se zajistí správné nastavení laserového paprsku. Zapisování však nepokračuje zcela návazně, ale vyžaduje tzv. linking sector. Ten umožňuje cíleně nahrazovat jednotlivé bloky informací.

Specifikace +R a +RW se s problémem nastavení vypořádala jinak. Pre-pits u těchto médií nenajdete. Wobble je naproti tomu vysokofrekvenční a je navíc opatřena namodulovaným signálem, který informuje o aktuální pozici a je přesnější. Na tom staví technologie losseless linking, která umožňuje nahrazovat 32KB bloky, aniž by docházelo ke kolizi s jinými bloky nebo ke vzniku velkých mezer mezi jednotlivými bloky. Přesnost nastavení je u DVD+RW menší než l um, což je dosaženo právě vysokou frekvencí wobble 217 kHz. Díky tomu mohou média DVD+RW, ačkoli nejsou zapisována lineárně, číst i DVD přehrávače.

Dalším rozdílem mezi + a - formáty je ochrana proti kopírování. Zatímco filmový průmysl, který má na této ochraně zájem, je členem DVD konsorcia, v „+RW alianci“ žádné slovo nemá. Výsledkem je, že DVD+R média nepodporují (na rozdíl od authoringových DVD-R) dnes již zastaralou ochranu proti kopírování CSS.Tento způsob ochrany proti klonování je založen na předlisovaných stopách v záznamových médiích. U originálních DVD disků chráněných proti kopírování se na tomto místě nacházejí informace potřebné při dešifrování obsahu. Protože tato stopa nemůže být na běžném záznamovém médiu pro obecné užití (DVD-R(G) – for general use) přepsána, nemohou být přeneseny ani výše uvedené informace a kopie poté není funkční. Nové programy však v pohodě i tuto překážku obcházejí.Pro média +R(W) hovoří lepší technická realizace a – podle okolností – absence mechanismů ochrany proti kopírování.Vaše rozhodnutí by tedy mělo záviset především na tom, v jakých přístrojích budete chtít vypálené disky přehrávat. Pravděpodobnost, že některý přístroj bude dělat problémy, je sice malá, nelze ji však zcela vyloučit. Pokud sázíte na jistotu, pořiďte se kombinovanou vypalovačku, která umí vypalovat všechny formáty.