CD-R nebo CD-RW?

Kdy CD-R a naopak kdy CD-RW

Ceny CD-RW se už pohybují v přijatelných mezích, stále jsou však trochu vyšší než u běžných CD-R. Také rychlost zápisu na médium CD-RW má smysl jen v některých oblastech a nemusí to v praxi znamenat nevýhodu.

V první řadě si musíme ujasnit, zda budeme medium používat v počítačové CD-RW mechanice, nebo ve stolním audiu.

Stolní mechanika (audio) obvykle požaduje disky označené jako „audio“ (některé dokáží pracovat i s počítačovými médii). Datové disky a audiodisky se od sebe příliš neliší. Hlavní rozdíl je především v ceně, protože do ceny audiodisků jsou už zahrnuty poplatky Ochrannému svazu autorskému (OSA).

Dále se budeme rozhodovat podle typu dat, která chceme vypalovat. Pokud pouze data, máme možnost širokého výběru. Situace se stane složitější, chceme-li vypalovat hudbu (tedy audio CD) a tyto CD využívat v hi-fi věži, nebo dokonce v přenosném CD přehrávači. Záleží totiž na konkrétním typu média a přehrávače. I když neexistuje stoprocentní rada snažte se dodržovat následující pravidla.

Volte spíše značková média a mezi nimi si vyberte ta méně průsvitná. Toto pravidlo sice nemusí vždy platit, ale bývá jistější.

Nejlepší metodou výběru je metoda pokus – omyl. Po několika pokusech spolehlivě poznáte, která média jsou pro váš přehrávač nejlepší. Při současné ceně médií to není příliš nákladné.

Chcete-li co největší kompatibilitu (možnost přehrání ve více audiosystémech) bez ohledu na cenu, zkuste média označená jako „audio“. Jsou nejméně problémová i ve starších přehrávačích.

Volba mezi CD-R a CD-RW je tedy snadná. Vzhledem k jejich velké kapacitě a příznivé ceně se CD-R hodí zejména pro archivaci dat, zálohy pro zajištění systému nebo výměnu velkých objemů dat.

CD-RW potřebujeme většinou jen pro speciální úlohy, např. pro každodenní zálohování nebo ve spojení se souborovým systémem UDF využít médium CD-RW jako malý výměnný disk. Jako zvukové CD jsou pro praxi nevhodné, poněvadž s nimi mnohé přehrávače mají problémy.

CD - R

VÝHODY - vhodnější pro permanentní úschovu dat, čitelné na všech CD mechanikách, použitelné s velkými kapacitami, levnější než CD-RW, umožňují vyšší vypalovací rychlosti (až 32x)

NEVÝHODY - zapsatelné jen jednou, a tedy nákladné pro aktualizaci např. datových CD, většina CD přehrávačů (zejména Audio CD) a vypalovaček dosud neumí zacházet s vyššími kapacitami (99 minut)

CD - RW

VÝHODY - umožňují výmaz a nový zápis dat, dlouhodobě nákladově efektivnější

NEVÝHODY - ne každý vypalovací program nabízí specifické zálohovací funkce, umožňují vypalování pouze nižšími rychlostmi, nevhodné k výrobě Audio CD, dražší než CD-R