LCD monitory

Nákup nového LCD monitoru

Rozhodujeme-li se pro nákup nového LCD monitoru, je třeba dát si dohromady požadavky a ty poté porovnat s vlastnostmi dostupných produktů.

V současné době máme u monitorů pro běžnou práci na výběr ze dvou technologií: CRT monitory, u kterých je obraz vykreslován proudem elektronů, který se postupně pohybuje po celé ploše monitoru (vykresluje jeden řádek za druhým od levého horního rohu).A monitory, které s příchodem nových technologií, konkrétně TFT (Thin Film Transistor), využívají tekuté krystaly, tzv. LCD. Dnes již tedy máme na výběr, zda sáhneme po monitoru CRT nebo LCD.

Vyšší pořizovací cena LCD monitorů je dána větší obtížností jejich výroby. U TFT displejů je zobrazování informací provedeno pomocí průchodu světla skrz tekuté krystaly. LCD panel je složen ze dvou základních částí – světelného zdroje a panelu s tekutými krystaly. Zdrojem světla jsou speciální výbojky, generující bílé světlo. Toto bílé světlo pak prochází panelem z tekutých krystalů, který je složen z pixelů (bodů), jejichž počet odpovídá rozlišení displeje. Displej s rozlišením 1024x768 obsahuje 786432 bodů. Aby se zobrazovaly různé barvy, je třeba z bílého světla odfiltrovávat určité složky barev. Každý pixel je složen ze tří prvků – červeného, zeleného a modrého, s jejichž pomocí se skládá výsledná barva bodu. Rozměry těchto prvků jsou velmi malé, takže jsou vidět jako jeden bod. Každou barevnou složku řídí jeden tranzistor, který ovládá velikost napětí přiváděného na barevnou složku konkrétního pixelu. Takto vzniká elektrické pole, které natáčí tekutý krystal. Podle toho, jak je krystal natočen, pochází více či méně světla. Tím, že bílé světlo projde například přes modrou část bodu, jsou ostatní barevné složky odfiltrovány. Barva konkrétního pixelu je tedy určena tím, kolik světla projde přes jeho modrou červenou a zelenou část.

V obchodech jsou nabízeny LCD displeje se zabudovaným televizním tunerem, které lze používat i jako běžný televizní přijímač a většinu z nich lze použít i jako monitor.

K moderním displejům je možné připojit počítač pomocí více konektorů (analogový D-SUB a digitální DVI). Některé modely navíc umožňují připojit i jiné zdroje signálu (video, kameru a další) a to pomocí kompozitního a S-Video konektoru. Malá hloubka, nízká hmotnost a elegantní design v kombinaci s velkou úhlopříčkou jsou typické vlastnosti LCD monitorů. Rozhodnete-li se pro koupi LCD displeje a vyberete-li si správný model, získáte rozhodně displej, který vám bude dobře sloužit mnoho let. Proto pečlivě zvažte všechny požadavky a vyberte kvalitní displej, než abyste jej museli po roce měnit.

Úhlopříčka

Prvním faktorem, kterým se při výběru monitoru budeme zabývat, je velikost úhlopříčky. Záleží především na aplikacích, které budeme chtít provozovat. Pro psaní textů nebo práci s tabulkami bude stačit menší úhlopříčka než v případě práce s grafikou. Pamatujme, že čím větší úhlopříčka, tím komfortnější práce, a to i v případě kancelářských aplikacích - máme větší přehled při práci s dokumenty. U LCD displejů je udávaná úhlopříčka skutečně viditelná (u CRT monitorů je potřeba od udávané úhlopříčky odečíst přibližně jeden palec, tím dostaneme úhlopříčku viditelnou - viditelná úhlopříčka 17palcového LCD je téměř stejná jako u 19palcového CRT monitoru).

Nativní rozlišení displeje

Je důležitým parametrem monitoru. Nativní rozlišení displeje se postupně zvyšuje se zvětšující se úhlopříčkou. 15palcové LCD mají v současné době běžně rozlišení 1024x768, 17- a 19palcové 1280x1024 a 20palcové pak 1600y1200. Pro hry nebo kancelářské práce je postačujících 1024x768 či 1280x1024, ale pro náročné grafické aplikace práce v CAD programech je většinou požadováno 1600x1200 či více. Velice důležitým faktem je že se zde jedná o nativní, tedy fyzické rozlišení. To znamená, že větší rozlišení není displej schopen zobrazit – stejně jako CRT monitor. Rozdíl je zde však v zobrazování rozlišení menších, než je nativní. U LCD displejů dochází k interpolaci jednotlivých bodů, kde se „rozmaže“ obraz. Výjimku tvoří velké monitory s rozlišením 1600x1200 při snížení rozlišení na 800s600, kdy jeden bod zobrazují 2x2 body. Tento problém nastane hlavně při hrách, pokud je v počítači málo výkonná karta.

Jas výbojek

Jas výbojek je dalším parametrem pro výběr monitoru. Dnešní LCD již disponují několika výbojkami, což zajišťuje rovnoměrné podsvícení celé plochy monitoru. Dodávají také dostatečné množství světla, aby byl obraz čitelný i za zhoršených světelných podmínek (když na displej dopadá velké množství jiného světla). Běžná - a dostačující hodnota jasu dnešních LCD je 256 cd/m2.

Kontrastní poměr

Větší rozdíly jsou mezi LCD a CRT monitory jsou v kontrastním poměru, který udává, jak černá bude ve skutečnosti černá barva. Zobracení černé barvy totiž znamená zamezení průchodu všech barevných složek v konkrétním bodě. Vzhledem k parametrům tekutých krystalů se toto nedaří na 100 procent. Pouze monitory s vysokým kontrastním poměrem budou schopny zobrazit opravdu černou. Za minimální kontrastní poměr, který je možné u dnešních LCD akceptovat, se považuje 400:l, pro náročnější uživatele pak 600:1 a pro práci s grafikou je vhodné uvažovat o modelech s poměrem 1000:1. Doba odezvy

Je velmi diskutovanou vlastností LCD displejů. Zatímco CRT monitory zde nemají žádné problémy, u LCD monitoru je nutné pro změnu barvy konkrétného bodu otočit tekuté krystaly do jiné polohy. Ty však mají jistou setrvačnost, a není je možné změnit skokem, což by byl ideální stav. Pro správné zobrazení scén, v nichž se rychle mění obrat (filmy, hry a podobně), je důležité, aby tato doba byla co nejnižší. Udání tohoto parametru je ale velmi komplikované. Tyto hodnoty totiž záleží na stavu natočení krystalů ve výchozím stavu. Krystaly se mnohem snáze natáčejí, mají-li překonat velký rozdíl, než v případě, že se jedná o malé změny. Je však důležité mít alespoň nějaký záchytný parametr, s jehož pomocí lze monitory porovnat. V současné době se již hodnoty mohou pohybovat pod 20ms. Pro kancelářské použití jsou dostačující i panely s odezvou okolo 25 ms, ale hodláte-li sledovat filmy či hrát hry, je rozhodně dobré vybírat v modelech s hodnotami pod 18 ms.

Pozorovací úhel

U starších LCD monitorů, jsou patrné změny barev při pohledu z větších úhlů. To je způsobeno tím, že tekuté krystaly nejsou nekonečně tenké a při pohledu pod jiným úhlem pak krystalem prochází jiné množství světla. Nejnovější technologie, které využívají jiného uspořádání krystalů, však tento neduh v podstatě odstraňují. Většina modelů dostupných na trhu disponuje úhly většími než 150 stupňů ve všech směrech. Nejnovější produkty pak disponují úhly viditelnosti 178 stupňů ve všech směrech, což je srovnatelné s klasickými CRT monitory.

Vadné pixely

Neexistuje žádný standard, který by určoval, že výrobci nesmějí dodat monitor s vadnými body. Teprve až větší počet vadných pixelů je důvodem k reklamaci. Ani tyto hodnoty však nejsou pevně specifikovány a záleží hlavně na výrobci. Bohužel ani nejkvalitnější výrobci vám nezaručí displej bez vadného bodu. Poslední dobou se však vadné body vyskytují jen zřídka.