Slovníček pojmů písmeno "Z(Ž)"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

Zařízení pro digitalizaci - Žánr

 • Zařízení pro digitalizaci

  • Hardwarová součást převádějící analogový obsah (video nebo zvuk) na digitální obsah, se kterým může pracovat počítač. Například zařízení pro digitalizaci videa umožňuje zaznamenat do počítače živý výstup z videokamery, kamery pro síť WWW nebo videorekordéru.

 • Záběr

  • Jde o druh pohledu na scénu. Rozlišujeme několik druhů záběru (Celek, polocelek, detail...).

 • Základní barvy

  • Barvy, které jsou základem barevného modelu RGB: červená, zelená a modrá. Úpravou poměru těchto základních barev lze na obrazovce počítače vytvořit většinu ostatních barev.

 • Závěrka

  • Je část videokamery, která určuje rychlost clonění snímané scény. U některých videokamer lze rychlost závěrky nastavit a tím dosáhnout různých efektů jako je animace apod.

 • Zdrojový materiál

  • Původní zvukový a obrazový obsah. Obsah může pocházet z řady zdrojů, jako je videokazeta, zvuková kazeta, kamera pro síť WWW nebo televizní vysílání.

 • Zdrojový soubor

  • Původní soubor importovaný do střihového programu. Může jít o zvukový soubor, videosoubor nebo soubor obrázku

 • ZEBRA

  • Indikační prvek v poli hledáčku videokamery který videokameramana informuje o kvalitě osvětlení (přesvětlení) snímané scény. Tento efekt lze u těchto přístrojů zprovoznit pouze zvláštním software. těchto macropixelů (tzv. packed format) nebo jsou sdruženy jednotlivé složky (planar format) a obraz je pak "tvořen" třemi plochami.

 • Zlatý řez

  • Je prostor ve scéně kterou snímáme, do které je nejvíce soustředěna pozornost diváka. Pokud si rozdělíte celý záběr na 9 rovnoměrných částí (3mi vodorovnými a 3mi svislými čarami), jedná se o tu střední část. Do tohoto prostoru je nejvhodnější umístit motivy v záběru.

 • Zoom

  • Přiblížení optické části videokamery. Je udáváno v násobcích základního přiblížení (12x, 20x ...).

 • Zvuk

  • Je v počítači uložen digitálně. Pro zpracování amatérského videopořadu lze použít zvukového doprovodu z jakéhokoliv zdroje.

 • Zvuková karta

  • Rozhraní nutné ke grabování (nahrávání) zvuku do PC. více

 • Zvuková stopa

  • Je stopa se stereofonním zvukem, která je vložena do střihového programu. V některých programech je možno vkládat několik zvukových stop současně a nastavovat jejich vzájemné prolínání či aplikovat na ně jednotlivé zvukové efekty.

 • Zvukové efekty

  • Jsou algoritmy, které aplikují na zvukovou stopu různé efekty jako jsou např. přidání dozvuku, snížení nebo zvýšení hlasitosti apod.

 • Žánr

  • Je druh videopořadu. Jsou to např. "Dokument, Instruktáž, Videoklip...".

Zpět na A - Z