Slovníček pojmů písmeno "W"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

Wavelet - WMV HD

  • Wavelet

  • Jeden z typů komprese povolený standardem MPEG4, stejně jako DCT převádí obraz na frekvence, ale nepracuje nezávisle s jednotlivými bloky, ale s celým obrazem najednou, čímž odpadá výskyt blokovitých obrazových artefaktů a tedy i DeBlocking. Nevýhodou je vysoká HW náročnost de/komprese (komprese je poměrně závislá na velikosti cache CPU) .

 • WAV

  • Zvukový soubor systému Windows. Je většinou zdrojovým souborem pro střih ve střihovém programu a nebo v samostatném programu pro zpracování zvuku

 • WDM

  • Windows Driver Model - formát ovladačů ve Windows

 • Weave

  • je způsob deinterlace videa. Oba půlsnímky s lichými a sudými řádkami se zobrazí najednou, což má za následek roztřepení obrazu při rychlých scénách.

 • Windows Movie Maker

  • Nástroj, který pomáhá při digitalizaci zvukového a obrazového zdrojového materiálu. Po digitalizaci zdrojového materiálu můžete pomocí programu Windows Movie Maker upravovat klipy a uspořádávat je do filmů.

 • WMA

  • (Windows Media Audio) Zvukový formát společnosti Microsoft.

 • WMA8

  • Audio kodek od Microsoftu disponuje přednostmi při nízkých datových tocích od 64 kb/s a v této oblasti poskytuje přijatelnou kvalitu. U vyšších bitrates zní kodek tlumeně a krok s AAC a Ogg Vorbisem nemůže udržet. Dalším nedostatkem je chybějící VBR (variabilní bitrate).

 • WMA9

  • Audio kodek od Microsoftu - nástupce WMA8. WMA9 již dokáže pracovat s VBR (variabilní bitrate) a nabízí také volbu bezztrátové komprimace.

 • WMF

  • Windows Media Format. Multimediální digitální formát vhodný pro streamingové video, kompresi o nízkých datových tocích atp. Komprese videa založená na MPEG4.

 • WMV

  • Windows Media Video - formát firmy Microsoft pro kompresi videa, založen na MPEG-4.

 • WMV HD

  • Formát Windows Media 9 ve vysokém rozlišení HDTV, jako nosič se používá DVD, přehratelné zatím pouze na počítači.

Zpět na A - Z