Slovníček pojmů písmeno "T"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

Technologie Windows Media - TWAIN

 • Technologie Windows Media

  • Nástroje a služby k vytváření, ukládání a přenosu obsahu datovými proudy. Obsah může být přenášen jako živý nebo na vyžádání.

 • Telecine

  • konverze film-videa, která přidá snímky z 24fps (počet sn/s u kinofilmu) na 29.97 fps prokládaně pro NTSC, u PAL se používá pouze zrychlení přehrávání filmového materiálu na 25fps.

 • Teletext

  • Doplňkové informace vysílané ve VBI spolu s TV vysíláním. Obsahuje osm magazínů (1-8) po 100 stránkách (čísluje se spolu 100-899), které mohou obsahovat i podstránky. Jednotlivé stránky se vysílají sekvenčně stále dokola, proto přístup na ně není okamžitý, ale musí se počkat, až se danná stránka odvysílá. Toto dekodéry eliminují pamětí, kam si je postupně ukládají (záleží ale na velikosti, kolik stránek se jim tam vejde)

 • Titulky

  • Lze vytvářet a aplikovat do různých videopořadů. Tvoří je textové popisy daného děje. Můžeme tvořit titulky překladové (za účelem překladu cizojazyčného dabingu do naší řeči), Nadpisy a různé úvodní nebo průběhové titulky (ty mohou být klíčovány do scény s rozličnými pohybovými efekty) a běžné jsou koncové titulky (které udávají jednotlivá jména osob, které se podílely na tvorbě celého videopořadu nebo filmu).

  • TMDS

  • Digitální převodníky signálu pro DVI.

 • TMPG Encoder (Tsunami)

  • Je nástroj pro kódování videosekvencí do formátu MPEG-1 nebo MPEG-2. Má mnoho možností optimálního nastavení parametrů enkódování a také možnosti nastavení kvality zpracování těchto souborů. Výhodou je vysoká kvalita a to že je enkodér stáhnutelný z Internetu zdarma. Nevýhodou je rychlost zpracování - je řádově pomalejší, než profesionální produkty.

 • Tónování

  • Zvýšení počtu rozlišitelných barev v obrazu pomocí vzorku bodů různých barev.

 • Tracking

  • Je u videorekordéru možnost nastavení sledování stopy (synchronizace) nahraného videozáznamu. Tato funkcionalita je u videorekordéru buď automatická, nebo ručně nastavitelná.

 • Transfokace

  • Přibližování či vzdalování se (zoom) k/od natáčeného objektu. Děje se tak prostřednictvím soustavy čoček, tzv. transfokátoru. Optické přiblížení u videokamery je 6x - 25x.

 • Transcode

  • překódování streamu do jiného bitratu, které se provádí bez rekomprese původního materiálu

 • Transition

  • je přechodový efekt mezi dvěma sekvencemi videa, typem transition efektu může být prolínání, "otevírání okna" apod.

 • Timeshift

  • Tento termín se používá pro zpožděná sledování TV. Sledovaný pořad se nahrává a zároveň ho sledujete s určitým zpožděním. Je to vhodné např. tehdy, pokud potřebujete na chvíli od TV odskočit, tak si pořad zastavíte a po návratu pokračujete ve sledování od původní pozice.

 • Trikové záběry

  • Vyjadřují většinou nějaký děj, který není skutečný. Tyto záběry se tvoří pomocí různých efektů, klíčováním a nebo digitálního morfingu.

  • Trinitron

  • Druh obrazovky (obrazové masky) vyvinuté společností Sony. Obrazové body mají tvar obdélníčků, čímž je minimalizován neprůhledný povrch mezi body. Pro zvýšení pevnosti je křehká maska vyztužena dvěmatenkými proužky. Trinitron poskytuje velmi jasné, přirozené barvy a ostrý obraz. Standardně je tato obrazovka plochá ve svislé ose.

  • Triple Buffering

  • S použitím Triple Bufferingu začíná zpracování třetího framu, zatímco první je zobrazován na monitoru a druhý se připravuje k zobrazení. Tímto systémem je možné dosáhnout vyrovnanějšího Frame Ratu a eliminace časových úseků, při kterých není grafické jádro vytíženo.

 • TrueColor

  • Označení obrazu s dostatečným rozlišením barev, který vypadá jako skutečný. V praxi se termín TrueColor obvykle používá pro 24bitové barvy RGB, které umožňují současně zobrazit zhruba 16,7 miliónu kombinací základních barev (červené, modré a zelené).

  • Tuner

  • Zařízení, které z vysokofrekvenčního TV/FM signálu vytváří běžný analogový signál či digitální signál (datový tok).

 • TV tuner

  • Většinou se jedná o kartu určenou pro PC. Umožňuje sledovat na monitoru televizní vysílání, teletext a poslouchat rádio. K TV tuneru lze připojit i externí videozařízení (např. videopřehrávač).

  • TV-out

  • Video out (VO), výstup pro analogové video (composite/SuperVHS), např. pro přehrávání filmů, videa, či jiného obrazu na televizi, projektoru atp.

 • TWAIN

  • je standardizované softwarové rozhraní umožňující grafickým a digitalizačním programům komunikovat se zařízeními poskytujícími grafická data. Je-li ovladač TWAIN nainstalován, lze funkce digitalizace grafické aplikace využít k přímému načtení obrazů ze zdroje videa do programu. Ovladač podporuje pouze 32bitové programy a digitalizuje obrazy v 24bitovém režimu.

Zpět na A - Z