Slovníček pojmů písmeno "S(Š)"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

S-VHS - Širokoúhlé záběry

 • S-VHS

  • Analogový videoeosystém s výrazně vyšší kvalitou než VHS, z kterého je koncepčně odvozen (rekordéry S-VHS čtou kazety VHS). Horizontální rozlišení je kolem 400 řádků a je srovnatelné se systémem Hi-8.

 • S-Video

  • Separate video nebo též Y/C. Označení video vstupů nebo výstupů, které umožňují přenášet jasovou a barvonosnou složku odděleně. (Tento video vstup/výstup nemají rekordéry VHS a Video 8, naopak jsou jím vybaveny rekordéry S-VHS a Hi-8, DV kamery a rekordéry, DVD přehrávače, satelitní přijímače s dekodérem D2MAC, dražší televizní přijímače a videokarty pro zpracování videa.

 • S/N ratio

  • signal to noise ratio je odstup signálu od šumu, udává se v dB jako logaritmus podílu signálu a šumu

 • S/PDIF

  • Zkratka Sony/Philips Digital Interface, specifikace pro digitální přenos zvuku mezi zařízeními spotřební elektroniky, vyvinutý firmami Sony a Philips. Přenos je možný v téměř jakémkoliv formátu (nekomprimovaný PCM, komprimovaný Mpeg, AC3, WMA, ...) a libovolném počtu kanálů (stereo, 5.1), pouze připojená zařízení musí podporovat příslušný standard. Spojení je možné jedním koaxiálním nebo optickým kabelem a je jednosměrné. Výhodou digitálního spojení je bezeztrátovost přenosu bez náchylnosti na vznik rušení a šumu jako u analogových přenosů. Využívá se často u DVD přehrávačů a receiverů domácího kina.

 • Samostatný snímek

  • Samostatný & snímek je součástí posloupnosti nebo sekvence. Je-li taková série zobrazována dostatečnou rychlostí, vzniká iluze „pohyblivých obrázků“.

 • Satelitní reproduktory

  • Jsou to reproduktory nebo reproduktorky, které se rozestaví kolem posluchače. Většinou jsou čtyři: levý zadní a pravý zadní. Často bývají umístěny na tyčovém (metr dlouhém) podstavci. Satelitní reproduktorky většinou doplňuje jeden centrální a jeden basový reproduktor.

  • Saturation

  • Sytost barev (množství, intenzita barev). De facto regulace Chrominance.

 • Scénář

  • Režim zobrazení pracovního prostoru se zaměřením na uspořádání klipů.

 • SD paměťová karta

  • „Secure Digital“ je paměťové médium využívající přepisovatelé paměti EPROM. Využívá se zejména v digitálních fotoaparátech a dalších přenosných zařízeních. Zvláštní možností SD karty je mechanická pojistka proti zápisu.

 • SECAM

  • (Séquentiel Couleur á Mémoire) - Televizní norma používaná ve Francii, východoevropských zemích, na blízkém východě a v některých zemích Afriky i Asie.

  • Secondary Audio Program

  • SAP. Duální vysílání. Možnost využití stereo zvukového signálu pro dva odlišné zvukové doprovody (každý samozřejmě mono). Vhodné např. pro dabovaný film, u kterého si divák může vybrat, zda bude chtít původní znění, nebo nadabovanou verzi.

  • Shading

  • Stínování

 • Sharpen

  • opak efektu Blur a Smooth. Provádí zdůraznění obrysů v obraze, nevýhodou je ale také zvýraznění šumové složky, takže může mít za následek větší zrnitost.

 • SIF

  • Zkratka pro Standard Image Format. Formát MPEG-1 používající rozlišení 352 × 288 v systému PAL a 352 × 240 v systému NTSC.

  • Signal-to-Noise

  • S/N. Odstup signál - šum. Udává se obvykle v decibelech.

  • Signal-to-Noise Ratio

  • S/N. Poměr signál : šum.

 • Skladba záběru

  • Je jedna z velikostí záběru. Jedná se o pohled který ukazuje celkový prostor ale není to již celek. Např. při sledování postavy sledujeme celou postavu, ale nevíme v jakém prostředí se již nachází.

 • Slučování

  • Proces spojování dvou nebo více sousedních videoklipů.

 • Smooth

  • ekvivalent Blur efektu, většinou se ale používá Smooth pro velmi malé rozmazání obrazu a Blur pro větší.

 • Smyk

  • Je efektní způsob provedení změny obrazu (střih). Sledujeme jeden objekt, najednou prudce uhneme stranou, takže je celý obraz rozmazán a druhá část dokončení smyku začíná rychlým pohybem stejným směrem (též rozmazáno) a ukončí se na druhém sledovaném objektu. Tyto dva záběry se spojí v jeden.

 • Snímek

  • Jeden obraz ve videosekvenci nebo animaci. Používáte-li plné rozlišení NTSC nebo PAL, skládá se každý snímek ze dvou prokládaných půlsnímků.

 • Snímková frekvence

  • Je frekvence za sebou jdoucích snímků videosekvence. Udává se ve snímcích za sekundu - FPS (Frames Per Second). Pro televizní normu PAL, videokamery a zpracování videa v této normě na počítači je dána snímková frekvence 25 fps. Platí, že čím více, tím lépe. Norma PAL používá 25 fps, někdy ale vytváří iluzi 50 fps díky prokládání. Pro účely animace však většinou stačí 10 fps.

 • Snímková rychlost

  • Rychlost změn mezi jednotlivými snímky. Čím je snímková rychlost vyšší, tím je pohyb plynulejší.

 • Softwarový kodek

  • Implementace kompresního algoritmu, která umožňuje vytváření a přehrávání digitálních videosekvencí bez speciálního hardwaru. Kvalita sekvencí závisí na výkonu celého systému.

 • Sonic DVDit!

  • Autorizační software (pro závěrečné sestavení) videopořadu na médium DVD.

  • Sony/Philips Digital Interface

  • Rozhraní pro přenos digitalizovaného zvuku. Může být koaxiální (cinch) či optické.

 • Soubor projektu

  • Soubor vytvářený při ukládání výsledků přidávání různých klipů do pracovního prostoru.

 • Splitter

  • Slouží přehrávačům pro rozdělení kontejneru na jednotlivé streamy, které poté předá patřičným kodekům.

 • Stabilizace obrazu

  • Speciální funkce kamery, která dokáže do určité míry zkorigovat nechtěné roztřesené pohyby ruky při natáčení. Natočený záznam díky této funkci nepůsobí „roztřeseně“. Tato funkce však pomůže záznamu pouze do určité míry.

 • Statická a dynamická kompozice

  • O statické kompozici hovoříme např. při čelním záběru řady vojáků. Pokud řadu vojáků natočíme z úhlu, tento záběr nám již něco říká o prostoru a mluvíme o dynamické kompozici. Tato kompozice záběru přitáhne pozornost diváka.

 • Statické video

  • Statické obrazy (nebo také zmrazené snímky) extrahované z videa.

 • Stativ

  • Je jedno z nejvíce potřebných příslušenství, které by si každý videoamatér měl pořídit. Umožňuje klidné vedení videokamery při snímání panoramat a velmi dlouhých transfokací (přiblížení ) bez rušivých pohybů kamery, kterým se nevyhneme při natáčení "z ruky".

 • Steadicam

  • Zařízení sestávající se z soustavy konstrukcí, pružin a vyrovnávacích plošin na kterém je připevněna kamera. Při natáčení se je možno pomocí tohoto zařízení pohybovat volně v terénu natáčení scény a výsledkem jsou působivé nájezdy které mají v některých dlouhých nájezdech až charakter etu s kamerou.

 • STEREO

  • Zvukový formát. Základ hi-fi zařízení i filmů už od 50.let. Stero zvuk slyšíte z levého a pravého předního reproduktoru.

 • Stereo PCM stopa

  • Viz "Pulzní kódová modulace (PCM)".

 • Stmívání/roztmívání

  • Přechodový efekt, který způsobí plynulé zesílení z černé na začátku klipu nebo zeslabení do černé na konci.

 • Storyboard

  • Pracovní plocha videopořadu ve střihovém programu. Na tuto plochu se vkládají jednotlivé videosekvence, přechodové efekty mezi jednotlivými klipy a další náležitosti celého videopořadu.

 • Stream

  • je tok dat po přenosovém médiu (intenetu apod.)

 • Střih pořadu

  • Je činnost, kterou provádíme v prostředí střihového programu. V programu máme příslušné nástroje pro zkrácení příslušné videosekvence popřípadě vyříznutí nevhodné scény. Dále máme k dispozici střihové (přechodové) efekty, které vhodně aplikujeme mezi jednotlivé klipy. Výsledkem této činnosti je vhodně upravený výsledný videopořad.

 • Střihová karta

  • Rychlé rozhraní nutné ke grabování (nahrávání) videa z videokamery apod. Má obvykle několik vstupů a výstupů, z nichž na jeden se připojí kamera. Střihová karta také slouží (ale ne vždy) při samotném střihu k výpočtům jednotlivých přechodových efektů, animací, klíčování apod. více

 • SuperVCD

  • Super VideoCD je čínská obdoba VideoCD, která přebrala možnosti DVD - používá se komprese MPEG-2 VBR a je zde i omezená možnost menu apod.

 • Širokoúhlé záběry

  • Většina nových videokamer umožňuje záznam v širokoúhlém formátu (viz 16:9). Při promítání na televizoru je třeba přepnout zobrazení příslušné tomuto formátu. Nové televizory mají automatické přepínání do módu 16:9.

Zpět na A - Z