Slovníček pojmů písmeno "N"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

Negative - NTSC

  • Negative

    • efekt aplikovaný na obraz - invertuje barvy stejným způsobem, jako jsou uloženy na negativním fotofilmu

  • Normalizace

    • Sjednocení úrovní hlasitosti všech titulů. Při tomto procesu je rozhodující nejhlasitější místo některého z titulů. Provést normalizaci je záhodno především v tom případě, že zvuky k filmovým sekvencím pocházejí z různých zdrojů.

  • NTSC

    • National Television Society Comitte - Výbor národní společnosti USA. Zkratka této instituce se používá pro vytvořenou soustavu barevné televize především v USA a Japonsku. Systém má 525 televizních řádků a 30 snímků za sekundu

Zpět na A - Z