Slovníček pojmů písmeno "M"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

M-JPEG - MUX (Multiplexace)

 • M-JPEG

  • Motion-JPEG, metoda komprese pohyblivého videa. Vychází ze systému komprese JPEG s tím, že tuto kompresi provádí po jednotlivých snímcích (25 snímků/sec v normě PAL, 30 snímků/sec v normě NTSC).

 • M1V

  • (Přípona pro) soubor MPEG, který obsahuje pouze videodata.

 • M2V

  • Soubor s videostopou (bez zvuku) ve formátu MPEG-2.

 • Macrovision

  • Ochrana proti kopírování DVD. Na výstupu stolního DVD přehrávače je součástí videosignálu složka signálu Macrovision, která při pokusu nahrát videopořad např. na videorekordér znehodnotí obraz.

 • Magnetický záznam

  • Využívá feromagnetických vlastností pásky. Pomocí záznamové hlavy lze na posunující se pásku zaznamenat modulací záznamového proudu do záznamové hlavy elektrický signál, který se zaznamená na pásce ve formě zmagnetizovaných feromagnetických částic. Při přehrávání se díky magnetické indukci zmagnetizovaných částic na pásce indukuje v reprodukční hlavě proud, který je po zesílení shodným obrazem původně zaznamenávaného signálu.

 • Make Movie

  • Funkce střihového programu. Umožňuje vytvořit finální videopořad. Viz "Export souborů".

 • Makro

  • Mód pro snímání detailních záběrů.

 • Makrozáběr

  • Záběr detailu (např. včely na květu).

 • Master

  • Chápeme jako původní (originální) kamerový záznam.

 • Mastering

  • Je příprava CD nebo DVD (obecně jakéhokoliv média) pro lisování - příprava a výroba šablony. Většinou se tento pojem spojuje s premasteringem, což je příprava obsahu média (např u DVD vytvoření struktury ze zdroje videa, zvuku, ...)

 • MBR

  • Způsob kódování datového proudu sloužící k optimalizaci přenosu obsahu datového proudu. Pomocí tohoto způsobu je stejný obsah zakódován do několika různých přenosových rychlostí.

 • MCI

  • Zkratka pro Media Control Interface (rozhraní řízení médií). Programové rozhraní vyvinuté společností Microsoft pro záznam a přehrávání zvukových dat a videodat. Používá se rovněž k připojení počítače k externímu zdroji videa, jako je například videorekordér nebo laserový disk.

 • Mikrofon

  • Je zařízení pro snímání zvuku. Je standardní součástí každé videokamery. Videokamery se zvukem STEREO mají dva mikrofony. Tyto umožňují zaznamenávat zvuk ve formátu PCM STEREO. Přídavné mikrofony, které jsou příslušenstvím videokamer mají výrazně lepší zvukové vlastnosti, ve STEREO provedení mají lepší prostorovou charakteristiku snímání zvuku a navíc nesnímají nežádoucí ruchy z motoru mechaniky videokamery.

  • Mini DIN

  • Konektor používaný k propojení zařízení analogového videosignálu formátu S-VHS.

 • miniDV

  • Formát poloprofesionálních video kamer, využívá digitálního záznamu DV

 • Mini DVD - Mini Digital Video Disc

  • Jedná se v podstatě o DVD disk (s UDF filesystémem), ale vypálený na CD. Datový tok je 1200 - 11000 kb/s a rozlišení 720x576 (352x576, 352x288). V praxi se používá datový tok 2000 - 4000 kb/s, kdy se v přijatelné kvalitě na disk vejde relativně dlouhé video (20 - 35 minut). Jako audio lze použít MPA layer I a II (64, 128, 224 kb/s) nebo AC3 (nejlépe 192 nebo 384 kb/s). Jiná rozlišení nejsou možná, protože je žádný DVD autorizační program nepodporuje. Používá se prokládaný (TV) nebo neprokládaný (film) MPEG2 s VBR nebo CBR. Strukturu menu lze použít stejnou jako u DVD. Takto vytvořený disk lze přehrát pouze na počítačích.

 • Minimální osvětlení

  • Hodnota, která udává minimální světelné podmínky, při kterých je kamera schopna snímat obraz. Tato hodnota se udává v luxech.

 • MJPEG

  • Motion JPEG - komprese videa založená na kompresi jednotlivých snímků metodou JPEG

 • MMX

  • Rozšířená instrukční sada procesorů Intel pro zpracování multimédií. Používání této rozšířené instrukční sady dojde k podstatnému urychlení zpracování dat.

 • MONO

  • Zvukový formát. Jeden (mono) zvukový kanál.

 • Morfing (digitální)

  • Metoda digitální přeměny jednoho objektu v druhý objekt. Můžete tak například vložit do vašeho videopořadu dívku poměňující se v netvora. Nejde jen o pouhé prolnutí dvou snímků, pro digitální morfing je třeba definovat jednotlivé oblasti přeměn a přiřadit je jak zdrojovému, tak cílovému obrázku. Při přepočtu (metodou aproximace) jednotlivých snímků

  • mezi zdrojovým a cílovým dojde nejen k plynulým přechodům barev, ale i k deformaci jednotlivých definovaných částí.

  • Motion Blur

  • Technologie sloužící k projekci realističtějšímu pohybu (používá se jak pro video, 2D tak i pro 3D). Vychází z předpokladu, že lidské oko vnímá pohyb snáze, pokud jsou po sobě jdoucí framy vzájemně interpolovány (popřípadě i dopočteny a doplněny rozdíly mezi nimi). Výsledkem je rozmáznutí pohybujícího se objektu po směru pohybu.

  • Motion Compensation

  • Kompenzace pohybu. Je prováděna při přehrávání videa.

  • Motion Estimation

  • Jeden z typů Motion Search. Optimalizován tím, že k detekci pohybu využívá již předchozí zjištěný pohyb bloku, z čehož odhaduje směr, kterým se blok pohybuje a hledá ho jen v takto odhadnuté oblasti.

  • Motion Search

  • Algoritmus komprese videa spočívající v předpokladu, že následující snímky jsou si podobné. Vychází z prvního snímku, v dalším jsou jen vyhledány rozdíly v poloze jednotlivých bloků a zaznamenány. Horší DMS ovlivní množství dat v následujících snímcích a zvýší ořezávání hodnot DCT a výsledné video je blokovitější (popř. je jiným způsobem degradována kvalita - podle způsobu komprese).

 • MOV

  • Soubor s videosekvencí systému Mac. Existují přehrávače MOV souborů na PC.

 • MP3

  • Dnes velmi rozšířený formát pro ukládání a následné přehrávání audio souborů. Jedná se vlastně o zvukovou stopu formátu MPEG (Layer III). Datový tok je běžný 128 kbit/s při vzorkovací frekvenci 44.1 kHz, 16bit, stereo. Při těchto parametrech díky ztrátové kompresi (opět tento formát využívá nedokonalosti fyziologie lidského ucha) zabírá tento formát na médiu až 1/12 prostoru původního záznamu ve formátu Audio CD.

 • MP3pro

  • Audio kodek od Coding Technologies je následovníkem formátu MP3. Měl by znít i při nízkých bitrate od 64 kb/s tak dobře jako MP3 při 128 kb/s.

 • MPA

  • Zvuková stopa ve formátu MPEG Layer II používaná pro vytváření Video CD a SVCD. Při tvorbě těchto video formátů se slučují video a audiostopy tzv. multiplexací. Audio stopa musí být právě v tomto formátu. Tento formát se vytvoří např. z WAV souboru pomocí MPEG enkodéru.

 • MPC

  • Musepack je tzv. subband kodek (vstupní signál je rozložen do celkem 32 dílčích pásem. Každé z těchto pásem může tento audio kodek jednotlivě upravovat a optimalizovat). Předností je, že při vyšších datových tocích od 160 kb/s docílí MPC slyšitelně lepších výsledků než AAC nebo MP3. MPC je proto ideální pro archivaci hudby. Nedostatkem jsou špatné výsledky při nízkých bitrates.

 • MPEG

  • (Moving Pictures Experts Group), profesionální standard komprese pohyblivého obrazu vytvořený podle norem ISO CInternational Standard Organisation) a IEEC (International Electronic Comitee). MPEG je definice ztrátové komprese dat v poměru cca 10:1 až 200:1. Komprese MPEG spočívá v tom, že například každý X-tý (třeba patnáctý) snímek je uložen kompletní (tzv. I-frame), a ostatní jsou definovány jako rozdíly mezi nimi (P-frame a Bframe). Při produkci digitálního videa se v praxi používají dva typy: MPEG1 a MPEG2. MPEG1 je starší, a používá se např. pro Video CD, CD! a jiné formáty, založené na použití obyčejného CD (nebo jiného média - například Internetu) a s rozlišením 1/4 signálu PAL (rozlišení nejčastěji 352x288 a 384x288 bodů). MPEG2 je pak profesionálním standardem pro produkci DVD video disků, digitální TV vysílání (satelit, kabelová televize) a pro ostatní obory, kde je potřeba vysoká kvalita obrazu. Datový tok MPEG 1 je 600-3000 kb/s a u MPEG2 1200-11000 kb/s.

 • MPEG-1

  • Formát videa s konstantním datovým tokem (max. 1124 kbit/s) a rozlišením 384x288 obrazových bodů. Z toho je datový tok audia je 224 kbit/s, 16 bit, stereo. Tento formát se používá pro Video CD.

 • MPEG-2

  • Formát videa který položil základy formátu DVD. Je možný konstantní i proměnný datový tok videa až do 10000 kbit/s, v závislosti na formátu pro který je video zpracováváno. Používá se pro výrobu DVD, SVCD, případně miniDVD.

  • MPEG 3

  • Původně měl být kodekem DVD, ale nakonec bylo přistoupeno ke kompromisu a byly vylepšeny parametry standardu MPEG2, tak aby dostačoval daným požadavkům.

 • MPEG-4

  • Neboli DivX. Tímto formátem se zabývá skupina programátorů, jejichž projekt se nazývá Project Mayo. Tento formát videosouborů má vysoký poměr komprese, který se hodí pro aplikace na on-line komunikaci po síti Internet.

 • MPG

  • (Přípona pro) soubor MPEG, který obsahuje videodata i zvuková data.

 • MPV

  • (Přípona pro) soubor MPEG, který obsahuje pouze videodata.

 • MUX (Multiplexace)

  • Je proces spojování video a audio stopy do jednoho videosouboru.

Zpět na A - Z