Slovníček pojmů písmeno "K"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

Kanál - Kvantizace

 • Kanál

  • Klasifikace informací v rámci datového souboru s cílem oddělit určitý aspekt souboru. Barevné obrazy například používají kanály ke klasifikaci barevných komponent v obrazu. Zvukové soubory stereo používají kanály k identifikaci zvuků, které jsou určeny pro levý a pravý reproduktor. Videosoubory používají kombinace kanálů určených pro obrazové a zvukové soubory.

 • Keyframe

  • klíčový snímek - u video kompresorů se jím označuje tzv. I-frame, což je snímek, který pro dekódování nepotřebuje žádný z následujících nebo předchozích snímků v sekvenci

  • editační značka - u video editorů označuje změnu v nastavení filtru nebo efektu

 • Klip

  • Je videosekvence o určité délce. Ve střihovém programu tak označujeme nejenom jednotlivé videosekvence které vkládáme do časové osy, ale i barevné "klipy", což je určitá barva vložená na časovou osu, která vytvoří videosekvenci o jedné barvě (nebo barevný přechod) o délce např. 5s. Videoklip je většinou videosekvence s hudbou omezená na délku jedné skladby (cca 3.5 min.).

 • Klíčové snímky

  • U některých metod komprese, jako je například & MPEG, jsou určité snímky (klíčové) uloženy v komprimovaném souboru celé, zatímco všechny ostatní snímky jsou uloženy pouze částečně. Při dekompresi jsou na základě klíčových snímků data těchto částečných snímků obnovena.

 • Kodek

  • Zkratka slov kodér/dekodér. Program, který umožňuje kompresi a dekompresi videa v počítači.

 • Komentář

  • Zvukový doprovod videopořadu. Komentář by měl být namluven dobrým řečníkem a měl by být srozumitelný. Komentáře můžeme dělit podle žánru videopořadu. Jinak bude vypadat komentář ke sportovnímu pořadu a jinak k instruktážnímu, nebo naučnému pořadu.

 • Kompenzace protisvětla (Back light)

  • Je funkce u videokamery, která přenastaví expoziční automatiku videokamery tak, aby šlo snímat scénu v protisvětle.

 • Komponentové video

  • Analogový způsob záznamu a přenosu video signálu, kdy jsou jasová (Y) a dvě barvonosné složky (C) přenášeny odděleně (v případě záznamu zaznamenávány odděleně, v případě přenosu signálu vedeny v samostatných stíněných vodičích). U amatérských a poloprofesionálních systémů (Hi-8, S-VHS) jde o systém Y/C, u něhož je v jednom kanálu (vodiči) jasová a v druhém kanálu (vodiči) barvonosná složka. Profesionální systémy oddělují signál ještě důkladněji, většinou systémem samostatného přenosu jednotlivých barevných (R-G-B) kanálů.

 • Kompozice obrazu

  • Je prostorové rozložení snímaného obrazu. Kameraman by měl využívat všech možností prostoru, aby byl obraz co nejvíce plastický a dával divákovi představu o celkovém prostředí ve kterém se scéna nachází.

 • Kompozitní video

  • Přenáší celý videosignál jediným kanálem (vodičem), který nese všechna data definující obraz (jasovou a barvonosnou složku). .

 • Komprese

  • Umožňuje zhuštění velkého datového objemu statického a především pohyblivého obrazu na úroveň přijatelnou hardwarovým možnostem běžného počítače. Vychází se přitom ze skutečnosti, že řada informací obsažených v obraze je nadbytečných (například souvislá plocha o jedné barvě nemusí být definována bod po bod, u ale souhrnně). více

 • Komprese obrazu

  • Metoda snížení množství dat nutných k uložení souborů digitálního obrazu a videa.

 • Konektory

  • Koncová kontaktní zařízení pro kabelové spojení různých zařízení mezi sebou. Konektory mají typizované označení a rozměry. Jsou to např. SCART, Jack apod.

 • Kontejner

  • Spojuje do jednoho souboru různé streamy. Kontejnery se liší v tom, jaké typy streamů a v jakém formátu podporují. Mezi nejznámější kontejnery patří AVI, MPEG, VOB, MKV, MP4, OGM, MOV, WMV nebo RM.

 • Korektor časové chyby (TBC)

  • Timebase corrector. Je součástí digitálních ale i analogových zařízení. Spočívá v zesílení a obnovení signálu časové synchronizace, který se znovu uloží na pásku.

 • Kvantizace

  • viz Quantization

Zpět na A - Z