Slovníček pojmů písmeno "I"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

I/O - Isochronous

 • I/O

  • Zkratka pro Input/Output (vstup/výstup).

  • iDCT

  • "Inverse of Discrete Cosine Transformation". Inverze DCT, prováděná při dekompresi obrazu. Frekvence jsou převáděny zpět na obraz.

 • ID3-TAG V1 a V2

  • Části MP3 souborů, v nich jsou uloženy informace o interpretovi, titulu, žánru, albu, roku a podobně. V2 poskytuje více informací než V1.

 • IEEE-1394

  • Sériové rozhraní pro připojování externích zařízení k PC, např. pevných disků, videokamer apod. Také se nazývá Firewire

 • IFO

  • soubor s informacemi o souborech VOB patřících k tomuto IFO souboru (označeno pomocí VTS). Na základě těchto informací pracují přehravače při přehrávání DVD.

 • I-frame

  • Intra coded image - snímek, který pro dekódování nepotřebuje žádný z následujících nebo předchozích snímků v sekvenci, někdy se označuje jako keyframe, viz. též P-frame a B-frame

 • I-Link

  • Je jiný název pro Firewire nebo jinak také IEEE-1394 rozhraní, užívané především výrobci videokamer.

 • Insert editing

  • způsob vkládání videa do projektu - vložený klip posune vše následující v čase za jeho konec

 • Interlace

  • neboli prokládání. TV obraz je složen z půlsnímků, jeden půsnímek obsahuje liché řádky a druhý sudé řádky. Oba půlsnímky jsou časově posunuty, takže při současném zobrazení na monitoru počítače vzniká roztřepení obrazu u rychlejších pohybů. Viz také deinterlace.

 • Interfield

  • princip komprese videa využívající obou půlsnímků videa, Adaptive Interfield kombinuje komprimuje půlsnímky, části obrazu, které jsou podobné v obou půlsnímcích pak kompresuje dohromady, čímž se snižuje bitrate

 • Intraframe

  • princip komprese videa - znamená, že zkomprimovaný snímek nezávisí na předchozích nebo následujících snímcích. Používá se u všech kompresorů video určené pro editaci (MJPEG, DV)

 • Inverse telecine

  • opak telecine, konverze video-film, která odebere přebívající snímky z 29.97fps na 24fps. Používá se jen u NTSC.

  • Isochronous

  • Izochronní, časově závislý. Procesy, jejichž výsledky musí být připravené zároveň a v zanedbatelném časovém úseku. Např. zpracování multimédií: audio + obraz.

Zpět na A - Z