Slovníček pojmů písmeno "E"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

Edit Decision List (EDL) - Expozice u videokamery

 • Edit Decision List (EDL)

  • Seznam klipů a efektů v určitém pořadí, ve kterém budou zaznamenány na výstupní pásku, na disk nebo do souboru. Pokud videoeditor umožňuje vytvářet vlastní seznamy klipů, a to přidáváním, odstraňováním a změnou uspořádání klipů a efektů.

 • Efekty moaré

  • Obrazce objevující se při záznamu předmětu, který obsahuje velký počet tenkých rovnoběžných čar. Tyto čáry se zdánlivě pohybují a mohou rušit sledování obrazu.

 • Emboss

  • metoda úpravy obrazu na 3D efekt. Provádí se jako rozdíl mezi jednotlivými pixely (derivace) a většinou ještě převod do černobílého obrazu (grayscale)

 • Encoder (Enkodér)

  • Softwarový nástroj na enkódování videosekvencí do formátu MPEG-1 a MPEG-2. Existuje mnoho různých nástrojů od freewarových až po plně profesionální nástroje, liší se cenou a kvalitou zpracování obrazu.

 • Export souborů

  • Funkcionalita většiny střihových programů. Nabízí mnoho různých formátů uložení výsledného (sestříhaného) videa. Základními druhy je AVI (s různými kodeky), MPEG-1, MPEG-2, MOV a nebo Real Video. Každý typ souboru se hodí pro jiný účel.

 • Export timeline

  • Funkce střihového programu podobná exportu. Umožňuje též exportovat celý obsah časové osy na pásku digitální videokamery nebo digitálního videorekordéru.

 • Expozice u videokamery

  • Je standardně řízena automatikou. U většiny videokamer lze nastavit určitý režim (Sportovní záběry, ostré slunce, slabé osvětlení). Podle těchto režimů se nastavuje expozice a rychlost uzávěrky. Hi-band videokamery umožňují ruční nastavení expozice.

Zpět na A - Z