Slovníček pojmů písmeno "D"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

D-VHS - DVI-D

 • D-VHS

  • (Digital VHS) je digitální videosystém vyvinutý firmou JVC, který vychází ze systému VHS a je s ním částečně kompatibilní (čte a zapisuje VHS a SVHS kazety). D-VHS rekordér při digitálním záznamu funguje v podstatě jako datový streamer a nahrává signál jako spojitý tok dat ve formátu MPEG2, který se pro sledování na televizoru musí převádět pomocí dekodéru MPEG2 umístěného v přístroji. Videorekordér je vybaven jak analogovými vstupy audio/video signálu, tak i iLink digitálním vstupem (pouze vstup), který je možno připojit k DV kameře nebo PC vybavenému odpovídajícím rozhraním.

 • D1

  • formát digitálního videa, komponentní systém, využívá samplování 4:2:2:4, kde poslední přidané složka je alpha kanál (transparentnost), video je nekompromované, datový tok 270Mbps.

 • D2

  • formát digitálního videa, který ale jako vstup i výstup používá analogový kompositní signál. Sampluje se vše včetně barvy, nepracuje se tedy s oddělením barvy, označuje se jako 4:0:0, je bez komprese, datový tok 143Mbps

 • D2V

  • Videostopa vyexportovaná z MPEG-2 formátu do formátu AVI programem DVD2AVI.

 • D3

  • formát velice podobný jako D2, stejné parametry

 • D5

  • formát digitálního videa, nemusí samplovat signál 13.5Mhz jako ostatní formáty, ale dokáže i 18MHz pro HDTV. Komponentní formát, 170Mbps, bez komprese

 • D8 (Digital8)

  • Záznamová technologie digitálního videa (DV), jehož výrobcem je společnost SONY. Videokamery s touto technologií využívají stejné pásky jako na systémech Hi8/Video8, pásky Digital8 jsou však kvalitnější. Z praxe máme zkušenosti, že lze digitální záznam provádět i na pásky Video 8 ME.

 • D9

  • formát digitálního videa od JVC, využívá dva DV kodeky paralelně a zvyšuje tak tok na 50Mbps. Komprese asi 3.3:1. Využívá kazet podobných 1/2" SVHS, systém je velice levný, takže se často používá pro profesionální produkci.

 • D9HD

  • vylepšený formát D9 se čtyřmi DV kodeky a tedy 100Mbps datovým tokem a vyšším rozlišením pro HDTV se 720 řádky neprokládaně nebo 1080 prokládaně.

 • DAE

  • Digitální Audio Extracting, odpovídá hovorovým zažitým pojmům „ripování“ nebo „grabování“, tedy vyčítání audiostop z CD.

 • DAO (Disk At Once)

  • Režim vypalování CD disku, kdy dojde k sekvenčnímu vypálení celého disku najednou (všech jeho tracků).

 • Datové proudy

  • Způsob šíření obsahu digitálních médií v síti pomocí plynulého datového proudu. Digitální média jsou klientským softwarem přehrávána již během stahování souborů. Datové proudy nevyžadují kompletní stažení obsahu digitálních médií před přehráním.

 • Datový tok (Bitrate)

  • Je rychlost toku video, audio nebo obou datových toků při přehrávání. Určitá zařízení pro přehrávání multimédií (CD-ROM mechaniky), nebo normy pro vytváření audiovizuálních CD disků (VCD, SVCD, DVD - přehrávání ve stolních DVD přehrávačích mají určené maximální velikosti datového toku. Velikosti datových toků se určují již při enkódování videosekvence.

  • Datová propustnost

  • Bandwich. Množství dat, které může daným zařízením projít za určitý čas. Obvykle udáváno v MB/s nebo GB/s.

 • Dávková konverze

  • Slouží k úpravám souborů, jakými jsou změna velikosti či rozlišení, přejmenování, úpravy jasu, kontrastu, barevné hloubky a mnoha dalších parametrů. Dávková proto, že upravujeme větší množství souborů (dávku) podle stejných pravidel.

 • Dávkové nahrávání

  • Automatizovaný proces, který pomocí & seznamu klipů vyhledá a znovu nahraje určité klipy z videopásky, a to zpravidla ve vyšší kvalitě, než ve které byly klipy původně nahrány.

 • DCT

  • Discrete Cosinus Transformation - diskrétní kosinová transformace. Používá se pro převod z časové domény do frekvenční, obdoba Fourierovy transformace, ale bez fázové informace. U videa se používá pro ztrátovou redukci dat u formátů MJPEG a MPEG.

  • DeBlocking

  • Algoritmus řazený do oblasti PostProcessingu videa usilující o maximální redukci blokovitosti obrazu videa (vzniklého kompresí založené na typu MPEG/JPEG během procesu DCT) s cílem minimálních změn a degradace obrazu, od CATALYSTů 3.3 HW podpora zv. FullStream pro DivX od karet ATi R95xx a výš.

 • Decompressor

  • hardwarové zařízení nebo program pro dekompresi videa nebo zvuku

 • Decibel (dB)

  • Jednotka měření relativní hlasitosti zvuku. Zvýšení o 3 dB znamená zdvojnásobení hlasitosti.

 • Deinterlace

  • je způsob složení dvou časově posunutých půlsnímků do jednoho snímku. Viz BOB.

 • Delta E

  • Matematické vyjádření rozdílu dvou barev. Výrobci grafických monitorů se snaží o co nejmenší číslo DELTA E. určuje a dává uživateli informaci, jaká je homogenita barev u daného produktu. V současnosti je nedosažitelným ideálem DELTA E na úrovni hodnoty 2 nebo pod ní. Běžný provozovatel je schopen rozpoznat rozdíl mezi dvěma barvami v oblasti 5-6 DELTA E.

 • Demultiplexing

  • (demux) opak multiplexingu. Proces, který rozdělí audio a video, případně další streamy (titulky) z jednoho souboru do souborů samostatných. Z VOB souboru u DVD je tak možné získat video, zvuk a titulky zvlášť a ty pak dále zpracovat.

 • Digitální

  • Data ve formě binárních číslic (jedniček a nul).

 • Digital Betacam

  • digitální verze analogováho systému Betacam, používá se většinou k produkci TV a video pořadů, samplování 4:2:2, 50Mbps, komprese 3.3:1

 • Digital S

  • Digitální profesionální videosystém částečně kompatibilní s VHS a S-VHS. Používá videokazety stejné velikosti a profesionální videorekordéry Digital S přečtou i záznamy VHS nebo S-VHS. Oproti systému DV pracuje s dvojnásobným datovým tokem (50 Mbit/s).

 • Digital 8

  • Spotřební digitální videosystém.Lze jej charakterizovat jako systém DV uložený na pásce šířce 8 mm. Tyto videokazety jsou rozměrově identické s videokazetami systému SONY Video 8 a Hi8, jsou však plněny kvalitnějšími pásky. Systém je kompatibilní směrem dolů, tzn. čte analogové záznamy Video 8 a Hi8. Datové toky lze mezi videosystémy DV a Digital 8 bez problémů přenášet.Technická specifikace systému Digital 8 je až na používanou šířku záznamové pásky (zde 8 mm) a jiné rozložení stop (stopy jsou umístěny v párech nad sebou) zcela shodná se systémem DV.

 • Digitalizace videa

  • Je proces, kterým vytváříme z analogového videa videosoubor, tedy převádíme jej do počítače do digitální formy. Po digitalizaci již zpracováváme video na počítači v digitální formě.

  • Digital Visual Interface

  • Digitální rozhraní pro distribuci obrazu. Obvyklé na většině novějších grafických karet. Existuje několik norem, na některé je možno připojit redukci na D-Sub (ATi, Matrox). Toto rozhraní je používáno na dražších LCD panelech.

 • Digitální kamera

  • Druh kamery, která nezaznamenává pohyblivý obraz na chemický film, ale na magnetickou pásku v podobě nul a jedniček – tedy digitálně. Oproti běžným videokamerám je digitální záznam trvalejší a ani mnohonásobným kopírováním či přehráváním se nesnižuje jeho kvalita.

 • Digitální stabilizátor obrazu

  • Snímaná plocha na CCD čipu je o trochu větší, než je nutné. Pokud se obraz kvůli nechtěnému zakývání (trhnutí) kamery pohne, přichází ke slovu inteligentní elektronika a dochází ke kompenzaci. Z mnoha obrazových informací CCD jsou vybrány jen takové, které daný motiv zobrazují staticky. To funguje přirozeně jen v úzkém rozsahu.

 • Digitální systémy

  • Jedná se o systémy pro zpracování obrazu, zvuku, nebo audiovizuálního pořadu, které ukládají obraz a zvuk v digitální formě. Záznamové médium může být magnetická páska, DVD nebo CD nosič, optický (magnetooptický)

  • disk a nebo pevný disk. V poslední době jsou využívány pro záznam digitálního obrazu a zvuku paměťové karty (Compact Flash, Smart Media Card, Memory Stick) různých výrobců.

 • Digitální video

  • Digitální video ukládá informace po jednotlivých & bitech do souboru (na rozdíl od analogových záznamových médií).

 • Digitální vstup

  • Tento pojem naznačuje, že vstup není realizován analogově, nýbrž přímo ve formátu nul a jedniček. Datový tok informací je tedy bezeztrátový. Výsledkem digitálního přenosu tak není méně kvalitní kopie, ale vždy zase identický originál. U přenosů dat tudíž nedochází k žádnému zkreslení.

 • Digitální výstup

  • Tento pojem naznačuje, že výstup není realizován analogově, nýbrž přímo ve formátu nul a jedniček. Datový tok informací je tedy bezeztrátový. Výsledkem digitálního přenosu tak není méně kvalitní kopie, ale vždy zase identický originál. U přenosů dat tudíž nedochází k žádnému zkreslení.

 • Digitální zoom

  • Je vlastnost všech videokamer a to jak analogových, tak digitálních. Spočívá v dalším (elektronickém) zvětšování obrazu po dosažení hranice optického zoomu. Elektronické zvětšení obrazu je nekvalitní, zvláště pokud dosahuje hodnot 100x a více.

 • DirectMedia

  • Systémové rozšíření společnosti Microsoft určené pro multimediální aplikace v systému Windows a ActiveMovie

 • Direct X, Direct Show

  • Systém multimediální podpory operačního systému Windows. Ovladače DirectX umožňují urychlení datových operací spojených se zpracováním velkého množství obrazových dat v reálném čase. Direct Show jako součást podpory DirectX umožňuje počítači pracovat s jednotlivými videosoubory AVI s maximální velikostí 4 GB a nahrazuje starší systém Video For Windows. Pro počítačový střih záznamu z digitální videokamery je vždy nutno mít v počítači nainstalovánu poslední verzi ovladačů DirectX. více

 • DivX

  • Kodek pro kompresi videa založený na MPEG-4 formátu.

 • DivX Deux

  • Projekt využívající vysokou kompresi obrazu ve formátu MPEG-4 pro přehrávání na obrazovce monitoru. Vysoký kompresní poměr umožňuje zasílání videosouborů po Internetu a to i přes pomalé vytáčené linky. DivX kodeky umožňují rovněž přes Internet zajišťovat on-line videokonference. Protože je komprese ztrátová, vylepšuje se výsledný nekvalitní obraz při přehrávání různými vyhlazovacími filtry.

 • DLL

  • Dynamická knihovna v systému Windows. Je součástí operačního systému nebo určité aplikace a má vlastnosti, že může být používána více aplikacemi.

 • Doba odezvy

  • Jeden z parametrů LCD monitorů. Udává čas nutný k tomu, aby krystaly, z nichž je obrazovka tvořena, změnily svou barvu z bílé na černou a zpět. Pokud je tato doba vysoká, může se to projevit při dynamických změnách obrazu, který pak působí rozmazaně.

 • DOLBY 4.0

  • Zvukový formát.Skutečný zvuk Dolby Surround používá tři různé přední kanály a jeden prostorový. Digitální výstup DVD přehrávače je umí oddělit.

 • DOLBY 5.0

  • Zvukový formát.Dolby Digital 5.0 přimíchává basy do všech pěti hlavních kanálů.

 • Dolby Digital

  • Je zvuková norma a technologie umožňující ukládat na digitální média (nejznámější je DVD nebo DAT rekordér) 6ti kanálový zvuk. Výsledný dojem z poslechu se téměř blíží reálnému poslechu v koncertní síni (nebo místě vzniku nahrávky).

 • DOLBY DIGITAL 5.1

  • Zvukový formát.Je podporován subwooferem pro přídavné basové efekty. Dolby Digital 5.1 má oddělené kanály pro středový, přední levý a pravý, zadní levý a pravý, a basový kanál.

 • DOLBY PRO-LOGIC

  • Zvukový formát.Ze zvuku zakódovaného v Dolby Surround odvozuje ProLogic středový kanál a jeden efektový kanál, který je reprodukován oběma zadními reproduktory.

 • Dolby Surround

  • Zvukový formát.Systém prostorového zvuku obsahujícího 4 zvukové kanály. Výhodou tohoto systému je to, že lze takto zakódovaný zvuk uložit do dvou kanálů, tudíž jej lze nahrát na videokazetu VHS do šikmých (STEREO) stop a nebo jej lze uložit na Audio CD.

 • Doplňková barva

  • Doplňkové barvy jsou opakem základních barev. Pokud byste zkombinovali základní barvu s příslušnou barvou doplňkovou, výsledkem by byla v aditivním barevném modelu barva bílá. Doplňkovými barvami červené, zelené a modré jsou po řadě azurová, purpurová a žlutá.

 • Dorovnání záběru

  • Je vlastně sledování malého pohybu objektu, který je v záběru. Např. osoba v záběru, která sedí na židli se pomalu zvedá a videokameraman sledováním osoby dorovnává záběr.

  • Double Buffering

  • Způsob práce s renderovaným obrazem. Používá dva Frame Buffery; zatímco grafický čip pracuje s jedním, druhý je připravován k zobrazení na displeji.

  • Double Imaging

  • Obrazový artefakt způsobený většinou běžných DeInterlacingů, projevuje se, jako kdyby 1 snímek videa byl složen ze dvou prolnutých (např. letící míč je vidět 2x vedle sebe). Je způsoben rozdílem 1/50s mezi lichými a sudými řádky, z nichž je (z každých) složen jeden snímek a ty následně prolnuty).

 • DPI

  • (Dots per Inch - body na palec). Údaj charakterizující rozlišení skenerů, tiskáren a dalších zařízení pracujících s digitálním obrazem.

 • Drop-out

  • Jev způsobující výpadek signálu při snímání (ukládání) analogového záznamu z/na magnetickou/ké pásku/ky. Problém spočívá působení nečistot v páskové dráze, nebo výrobní vada pásky.

 • DSP EFEKTY

  • Digital Signals Procesing zlepšuje přehrávací kvalitu pomocí efektů, které simulují např. určitý prostorový zvuk nebo Surround-Sound.

 • DTS

  • Zvukový formát.Systém 6ti kanálového zvuku podobný Dolby Digital. Celkově však používá vyšší datový tok a to 754 nebo 1508 kb/s.

 • DTS ES

  • Zvukový formát. Jako konkurenci Dolby Digital EX uvedla firma DTS pro lepší rozlišení zvuku, přesnější zvukový obraz a více detailů formát DTS ES se stejným zadním středovým kanálem navíc.

  • DV

  • Digital Video. Jedná se o digitální videosystém. Díky digitálnímu způsobu záznamu se dosahuje vynikajícího horizontálního rozlišení kolem 500 řádek s neomezenými možnostmi bezeztrátového kopírování a počítačových úprav. DVse používá v digitálních (Digital8 a MiniDV nebo DV) videokamerách. Obraz je komprimován DV procesorem v kameře a následně ukládán v digitálním formátu na kazetu. Při přehrávání na analogový výstup se zpětně provádí dekomprese. Při připojení DV kamery přes rozhraní FireWire lze obsah kazety okopírovat přímo na disk počítače (bez ztráty kvality), v počítači upravit, a zase nahrát zpět. Rekomprese se provádí DV kodekem pouze pokud se změní obrazová informace v souboru (titulky, efekty). Digitální video je formát videozáznamu využívající hardwarové DCT komprese obrazu. Čip zajišťující tuto transformaci je součástí každé digitální videokamery ať už se jedná o systém Digital8 nebo MiniDV. U DV záznamu jsou pevně dány parametry: rozlišení obrazu 720x576 obrazových bodů, snímková frekvence 25 snímků/s, prokládaný obraz při datovém toku 3.6 MB/s.

 • DV kabel

  • Propojovací kabel, který slouží např. pro propojení digitální kamery a počítače. DV kabel se nazývá také FireWire či IEEE-1394 kabel, což jsou názvy dokonce technicky přesnější.

 • DV-IN

  • Digitální vstup u digitální videokamery. Zprovoznění tohoto vstupu umožňuje ukládat digitální záznam z počítače (nebo jiného digitálního zařízení) do videokamery (na pásku v digitálním tvaru).

 • DV-OUT

  • Digitální výstup digitální videokamery. Z tohoto výstupu lze zachycovat videosekvence do počítače a dále je pak digitálně zpracovávat.

 • DVB-T

  • Pozemní digitální vysílání (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) je systém přenosu televizního signálu, jenž postupně nahrazuje současné televizní vysílání. Pro majitele stávajících analogových televizorů slouží k příjmu DVB – T vysílání samostatný DVB – T přijímač, který k televizoru připojujeme pomocí AV vstupů nebo pomocí běžného anténního vstupu přes modulátor.

 • DVCAM

  • Je systém digitálního záznamu firmy Sony, určený pro poloprofesionální až profesionální (reportážní) použití. Tento systém vychází z formátu DV a je s ním částečně kompatibilní (lze číst kazety systému DV), ale nabízí lepší horizontální rozlišení především díky větší transportní rychlosti pásku a širšími stopami.

 • DVCPRO

  • Konkurenční profesionální digitální systém záznamu firmy Panasonic určený především pro reportáže. Systém DVCPRO není se systémy DV a DV CAM kompatibilní vzhledem k odlišné šířce stopy a transportní rychlosti.

 • DVCPRO50

  • formát digitálního videa od Panasonic, využívá dva DV kodeky paralelně a zvyšuje tak tok na 50Mbps. Komprese asi 3.3:1. Využívá stejných kazet jako DVCPRO, pouze posuv pásku je o něco větší, takže se na ně vejde asi o polovinu méně.

 • DVCPROHD100

  • podobný jako DVCPRO50, ale používá čtyři kodeky DV s datovým tokem 100Mbps a vyšším rozlišením 1280 bodů na řádek 4:2:2 a 720 řádky neprokládaně nebo 1080 prokládaně. Určeno pro profesionální produkci HDTV.

 • DVD

  • (Digital Versatile Disc). Digitální víceúčelový disk je díky své velké záznamové kapacitě v rozsahu několika GB ideálním médiem pro ukládání obrazových dat ve formátu MPEG2. DVD video disky v současné době postupně nahrazují prodej videokazet VHS. DVD video disky nabízejí výbornou kvalitu obrazu a zvuku, rozlišení (formát) obrazu je 720x576 (25 fps), komprese MPEG-2, zvuk je šestikanálový (5+1) nebo dvou kanálový v různých zvukových normách (DTS, Dolby Digital, Dolby Surround). Disky existují jednovrstvé (4,7 GB), dvouvrstvé (9,4 GB), jednostranné (9,4 GB dvě vrstvy na jedné straně) a oboustranné (až 18 GB). Filmové DVD mají většinou neprokládaný obraz, protože jsou vyrobeny z filmových pásů (24 fps, samozřejmě neprokládaný obraz). K přehrávání DVD video disků je potřeba buď počítač s mechanikou DVD, nebo stolní DVD přehrávač. Podobně jako existují disky CD-R nebo CDRW, existují i jednorázově vypalovatelné nebo přepisovatelné DVD disky, které lze použít kromě ukládání dat z PC i pro výrobu vlastních DVD video disků (s různou kompatibilitou se stolními DVD přehrávači). Jelikož současné disky DVD-R (RW, RAM, +RW) mají kapacitu 4700 MB, vejde se na jeden disk přibližně 120 minut videa při průměrném datovém toku 5 MB/s. Ale kvalita videa je nerozeznatelná od DV formátu nebo digitálního TV vysílání.

 • DVD-R

  • Zapisovatelné médium DVD. Je na něj možno jednorázově zapsat film, nebo data.

 • DVD-RAM

  • Přepisovatelné médium DVD. Je možno provádět opakované přepsání. Toto médium však nelze přehrávat na stolních DVD přehrávačích, protože jeho součástí je pevný obal (cartridge).

 • DVD-RW

  • Médium umožňující opakovaně přepisovat. Navíc lze přehrávat filmy ve formátu DVD ve stolních přehrávačích (které umožňují přehrávání DVD-RW)

 • DVDit!

  • Autorizační software pro tvorbu DVD.

 • DVD video přehrávač

  • Stolní video zařízení podobného vzhledu jako Audio CD přehrávače. DVD videopřehrávač umožňuje přehrávání DVD video disků na televizním přijímači nebo monitoru. Kromě formátu DVD Video některé modely podporují i DVD Audio, Audio CD (CDDA), Video CD (VCD) i Super Video CD (SVCD). Většina moderních DVD přehrávačů čte i DVD-R nebo DVD-RW video disky a rovněž audio CD nebo Video CD vypálené na médiu CD-R. Přehrávače jsou vybaveny digitálními výstupy prostorového zvuku pro připojení odpovídajícího zesilovače a reprosoustavy. Všechny stolní DVD videopřehrávače (tzn. modely prodávané samostatně, nejedná se zde o mechaniky DVD-ROM určené pro instalaci v počítači) nejsou schopny přehrávat datový tok MPEG2 vypálený na CD-R médiu. I když některé DVD authoring programy umožňuji výrobu DVD video disku na médiu CD-R, nelze takovýto disk na přehrávači přehrát!

  • DVD videorekordér

  • Umožňuje záznam televizních a jiných pořadů na DVD-R, DVD_RW nebo DVD-RAM. DVD videorekordéry umožňují nahrávat na DVD-R(W) média s kapacitou 4,7 GB, na která se vejde od 2 do 12 hodin záznamu podle nastavené komprese a použitého záznamového média. DVD videorekordér pracuje s datovým tokem MPEG2, na který se pomocí variabilních (různý kompresní poměr a datový tok MPEG2) převodníků převádí obraz a zvuk z analogových nebo digitálních (DV nebo též iLink) audio/video vstupů. Délka záznamu na médium o kapacitě 4,7 GB je v automatickém režimu 2 hodiny, v případě manuálního nastavení (různý kompresní poměr a datový tok) lze nastavit záznamovou dobu od 1 do 6 hodin (u některých modelů až 12 hodin).

 • DVI

  • Digital Visual Interface - standard a typ konektoru pro digitální spojování HDTV zařízení, používá se i pro připojování LCD panelů k počítačům. Konektor může obsahovat jeden nebo dva kanály a navíc i analogový signál.

 • DVI-D

  • DVI konektor, který obsahuje pouze digitální spojení.

Zpět na A - Z