Slovníček pojmů písmeno "C (Č)"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

C-CUBE - Čtečka paměťových karet

 • C-CUBE

  • Kvalitní hardwarový kodek (čip), umožňující zpracování DV i MPEG -2 formátu. Najdete jej v některých stolních DVD

  • přehrávačích.

 • CAV

  • (Constant Angular Velocity) – konstantní úhlová rychlost (rychlost otáčení disku je konstantní a mění se datový tok).

 • Capture

  • Tento pojem obecně označuje zachytávání (nahrávání) videa do počítače.

  • Cathod Ray Tube

  • CRT. Označení pro klasický monitor používající ke zobrazování elektronové dělo + vychylující zařízení a luminescenční obrazovku. Výhoda spočívá v okamžitých reakcích obrazu, přirozeném kontrastu a barvách.

 • CBR (Constant Bitrate)

  • Konstantní datový tok. Technologie ukládání videosekvence ve formátu MPEG-1 a MPEG-2. Zajišťuje stále stejný datový tok v průběhu celé videosekvence nezávisle na skutečné potřebě uložit tento objem dat za časovou jednotku. Neumožňuje plně využít záznamové medium (CD apod.). Nastavuje se u enkodéru při kódování videosekvencí do těchto formátů.

 • CCD (Prvek s nábojovou vazbou)

  • Je elektronický polovodičový optocitlivý prvek, který umožňuje pomocí optické soustavy převádět obraz do analogového nebo přímo digitálního signálu. Oproti původnímu analogovému způsobu snímání pomocí obrazové elektronky je snímání obrazu pomocí CCD více citlivé na světlo a pro optimální expozici záběru stačí mnohem méně světla.

 • CD (Compact Disc)

  • Médium, které vzniklo pro digitální uložení hudby. Nyní používáno jako záznamové médium pro různé formáty (Audio CD, Video CD, Super Video CD, Photo CD atd.).

 • CD Interactive

  • Další z formátů pro ukládání multimediálních aplikací na nosič CD.

 • CD-DA

  • Zkratka pro CD Digital Audio, standard audio CD disků, který určuje organizaci audiodat na CD.

 • CD-R (Compact Disc Recordable)

  • Médium umožňující jednorázové uložení záznamu na nosič ve tvaru a velikosti sériově vyráběného (lisovaného) CD. Zápis umožňují mechaniky CD-R

 • CD-RW (Compact Disc ReWritable)

  • Médium umožňující mazání a znovupřepsání dat.

 • CD-ROM

  • Médium pro ukládání digitálních dat, jako je například digitální video. Disky CD-ROM lze číst, ale nelze na ně zapisovat (nahrávat): & ROM je zkratka pro Read-Only Memory (paměť pouze pro čtení).

 • CD-Text

  • rozšíření formátu CD-DA o textovou informaci (může například zobrazovat na displeji přehrávače názvy skladeb).

 • CDDB/FREEDB

  • Databanky na internetu, které poskytují informace o interpretech a audio CD discích.

 • Cell

  • (buňka) - nejmenší jednotka na filmovém DVD. Běžně obsahuje jednotlivé kapitoly a případně jednotlivé úhly pohledu na scénu (jedna kapitola může obsahovat třeba pět buněk, z toho v každé je video z jednoho úhlu) . Buňky jsou pak spojeny v PGC.

 • Celkový záběr

  • je záběr, který obsahuje celkový pohled na snímaný objekt. Měl by vyjadřovat celkovou situaci - objekt a prostředí ve kterém se nachází.

 • Cinemacraft Encoder

  • Profesionální nástroj na softwarové enkódování videa do formátu MPEG-2. Je možno pomocí něj vytvářet zdrojové soubory pro tvorbu DVD, nebo SVCD.

  • Cinch

  • Konektor používaný k propojení zařízení pro audio (analogové i digitální), kompozitní a komponentní video.

 • Clipping

  • Přebuzení při digitálním nahrávání, pokud nastavení REC LEVEL (síla nahrávání) překročí

  • maximální hodnotu analogově-digitálního převodníku. Signál poté zní zkresleně.

 • Clona

  • Je mechanicky (většinou u jednodušších fotografických aparátů) nebo elektronicky řízené clonění optiky. Při určitém zaclonění, kdy je záběr dostatečně osvětlen (viz expozice) lze dosáhnout větší hloubky ostrosti.

 • Closed caption

  • jsou skryté titulky a jiné informace vysílané ve VBI s NTSC vysíláním. Používá se řádek 21 TV vysílání, u nás se tento systém nepoužívá

 • CLV

  • (Constant Linear Velocity) konstantní obvodová rychlost (datový tok je konstantní, mění se otáčky disku).

 • Codec

  • zkratka COmpressor-DECompressor, viz compressor a decompressor

 • Color invert

  • invertuje barvy způsobem zelená do purpurové a modrá do žluté. Aplikuje se většinou i spolu s video invert efektem.

 • Colorize

  • převádí černobílý obraz na barevný. Jelikož barevná informace v obraze chybí, přidané barvy jsou většinou smyšlené a neodpovídají skutečnosti. Většinou se použije tónování celého obrazu do určité barvy. Opakem je

 • Compressor

  • hardwarové zařízení nebo program nebo část programu pro kompresi videa a zvuku

  • Component Video

  • Formát analogového videa podporovaný dražšími DVD přehrávači, monitory a televizory, nejkvalitnější obraz (lepší než S-VHS). Někdy označován jako diferenční videosignál YUV nebo YPbPr (jasová + 2 barevné složky).

  • Composite Video

  • Formát analogového videa, podporován jako video-out v podobě konektoru cinch , bývá používán koaxiální kabel, hodnoty chrominance i luminance jsou sloučeny, výsledkem čehož je mírně horší obraz, ale snadnější manipulace a nižší cena kabelů.

 • Constant bitrate

  • Konstantní datový tok je použit u enkódování v MPEG-1 formátu, u MPEG-2 je volitelný a to buď konstantní a nebo proměnný (Variable bitrate). Konstantní datový tok neumožňuje optimálně vytvořit soubor podle náročnosti zpracovávané scény. Variabilní datový tok ukládá průběžně do souboru jen takovou velikost dat která odpovídá náročnosti aktuální scény. Pokud se ve scéně téměř nic nemění, datový tok klesne na zlomek konstantního datového toku, aniž by tím byla dotčena kvalita zpracované scény. Tímto způsobem lze výrazně zmenšit celkovou velikost zpracovávaného souboru.

 • CRT monitor

  • Cathode Ray Tube. Jedná se o nejrozšířenější typ monitorů. K zobrazování využívají klasickou obrazovku.

 • CRT projektor

  • Typ projektoru, který využívá pro projekci obrazu trojice barevných obrazovek, které vyzařují obraz na plátno. Dnes se používají pouze ve speciálních případech.

 • Časová osa

  • Režim zobrazení pracovního prostoru se zaměřením na časování klipů.

 • Časový kód

  • Identifikuje pozici jednotlivých snímků v rámci videosekvence vzhledem k výchozímu bodu (obvykle je jím začátek klipu). Obvyklý formát je H:M:S:S (hodiny, minuty, sekundy, snímky), např. 01:22:13:21. Na rozdíl od čítače pásky (který lze na libovolném místě pásky vynulovat nebo resetovat) je časový kód tvořen elektronickým signálem zapsaným na videopásku a po nahrání se již nemění

 • Čip CCD

  • (Charged Coupled Device - prvek s vázaným nábojem). Jde o elektronický prvek měnící dopadající světlo na elektrické veličiny odpovídající jeho intenzitě. Čip CCD se skládá z velkého množství polovodičových prvků a použité množství těchto jednotlivých prvků vypovídá o kvalitě celého zařízení. více

 • Čtečka paměťových karet

  • Zařízení, které umožňuje propojení počítače a paměťové karty. Čtečky se připojují většinou přes USB a dokážou číst i několik typů různých karet. V systému se pak hlásí jako další disk s výměnným úložištěm.

Zpět na A - Z