Slovníček pojmů písmeno "B"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

B-frame - BurnProff

 • B-frame

  • bi-directionally interpolated image - snímek, který pro dekódování potřebuje jeden nebo několik předchozích a zároveň následujících snímků.Jeden ze snímků (framů) ve skupině I-P-B snímků z nichž je sestavena celková videosekvence MPEG-1 nebo MPEG-2 souboru.

  • BackBuffer

  • Část grafické paměti sloužící k odkládání renderovaných částí scény. Po vyrenderování všech částí scény je zde složen celý obraz (snímek).

 • Back Light

  • 1. Podsvícení displeje - např. displej na kameře pro kontrolu údajů o čase, nabití baterie apod.

  • 2. Funkce na videokameře, která zajistí přepnutí videokamery do režimu aby byla schopna zaznamenávat obraz v protisvětle.

 • Bandwith

  • přenosová kapacita komunikačního systému (např. internet, LAN apod.)

 • Barevná hloubka

  • Počet bitů, které jsou nositeli barevné informace pro jednotlivé pixely. 1bitová barevná hloubka umožňuje 21=2 barvy, 8bitová barevná hloubka umožňuje 28=256 barev a 24bitová barevná hloubka umožňuje 224=16 777 216 barev.

 • Barevná teplota

  • Na této veličině je závislé barevné vyvážení videokamery. Barevná teplota žárovky je 3200 K (kelvinů), denní světlo má barevnou teplotu kolem 5800 K. Proto se při natáčení v interiérech některými kamerami jeví natáčená scéna jako žlutá, nebo do červena. Tento nepříjemný efekt lze eliminovat tzv. "nastavením bílé", touto funkcionalitou disponují některé hi-band videokamery.

 • Barevný klíč

  • Barva určující průhledné oblasti obrazu, v kterých se zobrazí obraz v pozadí. Nejčastěji je používána při překryvu jedné videosekvence jinou. Umožňuje zobrazení podkladového videa tam, kde se objeví klíčová barva.

 • Barevný model

  • Způsob matematického vyjádření a definice barev a jejich vzájemného vztahu. Každý barevný model má jiné přednosti. Nejběžnějšími barevnými modely jsou model & RGB a model & YUV.

 • Betacam

  • Profesionální analogový systém vyvinutý firmou SONY, posléze zdokonalený na BETACAM SP. BETACAM SP se používal v televizním zpravodajství ve většině televizních společností.

 • Betacam Digital

  • Digitální nástupce analogového formátu BETACAM SP. Byl určený pro profesionální televizní systémy, částečně kompatibilní s analogovým BETACAM SP.

 • Bicubic resize

  • metoda změny velikosti obrazu: provádí aproximaci rovnicí druhého řádu se třemi body (proložení parabolou) a hodnota nových bodů je určena polohou na této křivce. Je vhodné pro zvětšování. U zmenšování se navíc různými metody provádí průměrování pro odstranění subsampling effektu. Netrpí neduhy jako pixel resize, viz také bilinear resize

  • Bidirectional Encoding

  • Enkodování (komprese) s použitím B-Frames.

 • Bilinear resize

  • metoda změny velikosti obrazu: provádí lineární aproximaci mezi jednotlivými body (proložení přímkou) a hodnota nových bodů je určena polohou na spojnici těchto bodů. Je vhodné pro zvětšování. U zmenšování se navíc různými metody provádí průměrování pro odstranění subsampling effektu. Netrpí neduhy jako pixel resize, viz také bicubic resize

 • Bit

  • Bity mimo jiné slouží k uložení hodnot barev pixelů v obrazu. Čím více bitů je pro jednotlivé & pixely použito, tím vyšší je počet dostupných barev. Příklad:

  • 1 bit: Pixely jsou buď černé nebo bílé.

  • 4 bity: Umožňuje použít 16 barev nebo odstínů šedi.

  • 8 bitů: Umožňuje použít 256 barev nebo odstínů šedi.

  • 16 bitů: Umožňuje použít 65 536 barev.

  • 24 bitů: Umožňuje použít 16,7 milionu barev.

 • Bitrate

  • Datový tok neboli informace měřená bitech, kterou věnuje kodér na jednu sekundu komprimovaného záznamu. Bitrate může kodér produkovat s konstantní hodnotou (CBR) nebo ji přizpůsobí požadavkům skladby – v tom případě pracuje s tzv. variabilním bitrate (VBR).

 • Bitrate Viewer

  • Aplikace umožňující analýzu MPEG sekvence. Na časové ose jsou znázorněny 2 veličiny: faktor Q který určuje kvalitu zpracované obrazové informace a bitrate (datový tok) zpracované sekvence. Obojí v maximálních hodnotách a průměrných hodnotách.

  • Black & White

  • Černo-bílý obraz beze stupňů šedi.

 • Blu-ray

  • Jedná se o novou technologii zápisu na optický disk. Využívá se při ní modrý laser, který má nižší vlnovou délku, díky čemuž lze zapisovat na disk hustěji. Tak se na disk (do jedné vrstvy) vejde až 25 GB dat. Tento formát upřednostňuje Sony a někteří další výrobci.

 • Bluetooth

  • Technologie bezdrátového spojení přístrojů na krátké vzdálenosti (cca 10 m). pracuje na bázi rádiových vln a lze ji použít nejen pro spojení mobilních přístrojů (mobil – PDA), ale též pro kancelářské aplikace (počítač – tiskárna).

 • Blur

  • Termín používaný u filtrů označující "rozmazání" obrazu (též se používá smooth). Při této úpravě dochází ke ztrátě části obrazové informace a k degradaci ostrosti obrazu. Některé filtry označované např. edge preserving smooth nebo smart smooth eliminují rozmazání okrajů objektů a provádí blur pouze na jednolitých plochách. Lze použít pro odstraňování šumu. Viz také sharpen.

  • Blok (Block)

  • Jednotka (úsek) obrazu o rozměru (obvykle) 8*8 pixelů, se kterým je pracováno při kompresi obrazu založené na formátu JPEG/MPEG. (protože jsou jednotlivé bloky zpracovávány bez ohledu na sousední blok, dochází při vyšší kompresi k nenávaznosti bloků a jsou v obraze patrné - "kostkatění videa" odb. blokovitost).

  • Blue Ray (DVD)

  • Technologie zápisu na DVD, je použit modrý paprsek, který umožňuje hustší zápis, kapacita "Blue Ray DVD" zatím stanovena na 27GB.

  • Blurring

  • Obrazový efekt. Snížení ostrosti, rozostření, rozmazání. Většinou míněno jako výrazné rozmazání (rozostření)

 • BOB

  • je způsob deinterlace videa. Vždy se vezme jeden půlsnímek (s lichými nebo sudými řádky) a chybějící řádky se interpolují. Tím se většinou sníží vertikální rozlišení, není ale roztřepení obrazu.

 • Body střihu

  • Body, kde začíná a končí přehrávání klipu. Existují dva body střihu: počáteční a koncový.

  • Brightness

  • Jas. Reguluje stejnoměrně luminanci celého obrazu.

 • Broadcast

  • Název pro zařízení určené pro profesionální výrobu televizních programů.

  • Bt 878

  • Brook Tree 878. Video-in procesor, ADC a TeleText dekodér s podporou zpracování a digitalizace monofonního zvuku. Používán na starších TV kartách - např. ATi TV Wonder PCI nebo TV Wonder VE.

 • Buffer

  • vyrovnávací paměť mechaniky, do níž se ukládají data před tím, než se vypálí na disk. Tato paměť by měla být stále zaplňována dalšími daty a nemělo by dojít k jejímu podtečení (tedy vyprázdnění – tzv. buffer underrun), protože mechanika by pak neměla co zapisovat

 • BUP

  • na DVD záložní soubor k patřičnému souboru IFO, má stejnou velikost jako IFO, pro vytvoření vlastního DVD tento soubor není důležitý.

 • BurnProff

  • Just Link, Safe Burn atd. Technologie, které zabraňují zničení média v případě, kdy dojde k podtečení vyrovnávací paměti. Ještě dříve, než k tomu dojde, mechanika korektně ukončí zápis a je v něm pak schopna pokračovat.

Zpět na A - Z