Slovníček pojmů písmeno "A"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

A/D převodník - AVI

 • A/D převodník

  • Analogově-digitální převodník je elektronický obvod (čip), který převádí analogový signál na digitální. Digitalizovat lze zvuk, obraz a další analogové veličiny.

  • A/V Synchronizace

  • Audio / Video synchronizce. Zvuková a obrazová stopa by měly být synchronizovány, v opačném případě dochází ke zpoždění jedné ze stop.

 • AAC/MP4

  • Audio kodek, který je součástí standardu MPEG-4 a nabízí vícekanálový zvuk. Kvalita AAC je opravdu dobrá až od 96 kb/s. Při bitrate nad 100kb/s poskytuje AAC vysokou kvalitu zvuku.

 • AC3

  • Formát pro soubor, ve kterém je obsažena 6ti kanálová zvuková informace pro authoring DVD. Multiplexací s video stopou (M2V) vznikne jeden VOB soubor.

 • ActiveMovie

  • Software rozhraní společnosti Microsoft určené pro řízení multimediálních zařízení v systému Windows. & DirectShow, DirectMedia

  • Adaptive DeInterlacing

  • Adaptivní DeInterlacing. DeInterlacing, který reaguje na pohyb v obraze, změny atp. a podle toho vybírá pro jednotlivé snímky (nVidia Adaptive DeInterlacing), části snímků, nebo i pro jednotlivé pixely (ATi Adaptive DeInterlacing) nejvhodnější z dostupných algoritmů (obvykle ze dvou) pro dosažení nejvyšší kvality videa.

 • ADPCM

  • Adaptive Delta Pulse Code Modulation - adaptivní delta pulsní kódová modulace je způsob uložení zvuku v digitální podobě, každému vzorku odpovídá jedno číslo, které značí pouze rozdíl signálu od předchozího vzorku, což snižuje bitrate. Narozdíl od DPCM není číslo rozdílu lineární, ale logaritmické, čímž se zvyšuje rychlost přeběhu.

 • AGP

  • Accelerated Graphics Port. AGP je nejrychlejší slot užívaný výhradně pro grafickou kartu, do které je zapojen monitor, případně může mít výstup Video-out do TV.

  • AI / AO

  • Audio in / Audio out

 • AIFF soubor

  • Soubor obsahující 6 audio stop. Lze jej vytvořit z PCM souborů jednotlivých kanálů prostorového zvuku. Takto jej lze pomocí kompresního algoritmu převést na formát MPEG-2 layer II, který lze použít i pro vytváření SVCD s 6ti kanálovou zvukovou stopou.

 • Aktivní zobrazovače videokamery

  • Jsou vlastně malými monitory. Jsou vytvořeny maticí aktivních zobrazovačů TFT. Mají většinou nastavitelný jas a kontrast, jejich součástí je zpravidla i malý reproduktor s regulátorem hlasitosti.

 • Akumulátory

  • Jsou hnací silou pro celou videokameru. Dají se dělit na Niklokadmiové (NiCd), Niklometalhydridové (NiMh) a Lithium Iontové (Lion). NiCd mají tzv. paměťový efekt, tj. že je nutné akumulátor nabíjet z úplně vybitého stavu, jinak má akumulátor malou kapacitu a snižuje se jeho životnost. Naproti tomu Lion akumulátory nemají paměťový efekt, mají vysokou účinnost, dlouhou životnost a malou váhu. Jejich cena je však mnohem vyšší. více

 • ALC (Automatické řízení úrovně)

  • Tímto obvodem je vybavena většina videokamer v mikrofonní části přístroje. Reguluje úroveň záznamu zvuku aby nebyla přebuzena páska.

 • Aliasing

  • je podvzorkování - při převodu analogového videa do digitálního se vzorkuje s určitou frekvencí. Pokud je vzorkovací frekvence nižší než frekvence signálu*2 (z Shannonova teorému), navzorkovaný výsledek neodpovídá skutečnosti. Laicky řečeno vzniká šum a rušení, odstraňuje se buď filtrem ještě před vzorkováním, nebo tzv. převzorkováním.

 • All In Wonder PRO

  • Grafická karta s analogovými vstupy a výstupy a to jak kompozitními, tak i S-Video. Karta umožňuje zachycování videosekvencí.

 • All In Wonder Radeon

  • Grafická karta s analogovými vstupy a výstupy a to jak kompozitními, tak i S-Video. Protože je osazena velmi rychlým grafickým čipem Radeon, umožňuje zachycování videosekvencí ve vyšším rozlišení a také 3D akceleraci při hraní her.

 • Amatérský film

  • Neexistuje přesná definice, ale přibližně zde

  • Amplifier

  • Amp. Zesilovač (čehokoli). Např. zvukového či obrazového signálu, obrazových veličin atp. Zařízení, které zvyšuje úroveň (hladinu) určitého signálu

  • Analog

  • Výraz používaný pro systémy pracující se spojitým, plynule se měnícím signálem (např. analogové video, analogový zvuk a podobně). více

 • Analogový

  • Tradiční formát pro přenos zvuku a videa pomocí vln či analogového signálu. Pokud používáte reproduktory s podporou digitálního signálu, je možné, že analogový signál nebude funkční. V takovém případě počítače používají digitální signály.

 • Analogová videostřižna

  • Střihový pult umožňující aplikovat přechodové efekty (prolínání) při střihu na analogových zařízeních (zapojení mezi dva videorekordéry).

 • Antialias

  • Metoda zjemňování renderované scény. Používá se u animace, kdy se odstraní zubaté okraje šikmých hran ve snímku. Tato funkce se zapíná přímo při renderování a je jeho součástí.

 • Animace

  • Speciální metoda skládání kreslených, nebo počítačem vytvořených snímků do pohyblivých videosekvencí.

 • ASF

  • (Advanced Streaming Format) Formát pro přenos filmových a jiných videosouborů po síti Internet.

 • Aspect ratio

  • Neboli poměr stran. U některých typů souborů (například AVI) je dán poměrem horizontálního a vertikálního rozlišení (typicky 4:3 nebo 16:9). U jiných kontejnerů (VOB, MKV) je poměr stran na rozlišení nezávislý a přehrávač by měl video na patřičný rozměr roztáhnout.

  • ATi's Adaptive DeInterlacing

  • Adaptivní DeInterlacing společnosti ATi používající kombinaci filtrů Bob a Weave (per pixel) pro dosažení maximální ostrosti obrazu bez obrazových Featheringu a Double Imagingu.

  • ATi Multimedia Channel

  • AMC. Port VGA sloužící k propojení s TV kartou, MPEG/DVD dekodérem atp.

  • ATi Player

  • Předchůdce MMC, vše v 1 programu, tj.: přehrávač videa, CD, DVD, TV, TT, video rekordér a velmi jednoduchý střih videa.

  • ATi VCR

  • Videokodek od ATi vhodný pro záznam živého vysílání, podle ATi má lepší kompresi než MPEG1 a není omezován 4000MB limitem.

 • AUDIO CD

  • Formát kompaktního disku pro digitální záznam zvuku. Specifikace je deklarována v předpisu (tzv. Red book).

 • Audio-dub

  • Dubbing - dodatečné ozvučení záznamu lze provádět u 4 a vícehlavých videorekordérů a také u digitálních videokamer, u kterých si zapnete místo plného 16ti bitového zvuku jen 12ti bitový. V dnešní době, kdy je možno ve střihovém programu provádět mnoho různých střihových operací se zvukem již audiodubbing ztrácí na významu.

  • Audio in / Audio out

  • AIAO. Zvukový ADC a DAC převodník (obsahují ho všechny zvukové karty).Umožňuje připojení (vstup i výstup) analogových zvukových zařízení.

 • Audio stopa

  • Je stopa se zvukovým doprovodem ve střihovém programu. Nachází se většinou pod video stopami v místě časové osy. Pokud je součástí videosekvence zvuk, je tento promítnut do spodní audio stopy. Většinou lze ve střihovém programu nastavovat hlasitost, náběh a doběh hlastitosti jednotlivých stop a také provádět jejich mixáž.

 • Authoring software

  • Neboli AuthoringWare je softwarová aplikace umožňující sestavit kompletní DVD matrici pro vypálení DVD. Pomocí tohoto software se uspořádají videosekvence, zvukové stopy a menu přesně podle norem pro vytvoření DVD. Pro tvorbu Video CD a SVCD jsou též k dispozici speciální autorizační nástroje. Existují již i univerzální softwary, které umožňují autorizovat všechny druhy médií (DVD, VCD i SVCD).

 • Autofokus (AF)

  • elektronický systém automatického ostření obrazu.

 • AVI (Audio Video Interleave)

  • Soubor, jehož struktura je určena pro ukládání a přehrávání videosekvencí na počítačích PC. Vznik dala společnost Microsoft na platformě Windows. AVI sekvence umožňuje uložit obrazovou informaci

 • Avisynth

  • Softwarový nástroj zprostředkující sekvenční předávání videosouborů z jedné aplikace do druhé (tzv. frameserving). Výhodou této technologie je to, že při sekvenčním zpracování videosouboru odpadá nutnost vytvoření mezisouboru. Pokud má videosoubor velikost několik GB, je zřejmá úspora diskového prostoru i času zpracování.

 • AV

  • Zkratka označuje Audio /Video/ rozhraní. Signál je v českých podmínkách realizován normou PAL a využívá se pro vzájemné propojování kamer, videorekordérů, DVD přehrávačů k televizorům nebo i k PC (např. ke konektoru TV-out grafické karty nebo TV tuneru).

 • AVS

  • soubor vznikající na výstupu řetězce frame serveru Avisynth.

 • AVI

  • (Audio Video lnterleaved), přípona souborů formátu Video for Windows. Avi se používá jako základní datový tvar pro zpracování videa na počítači. Existují ovšem různé hardwarové a softwarové kodeky, které se používají pro převod analogového i digitálního videa do tvaru použitelného pro počítačové zpracování. Jednotlivé kodeky AVI (především ty hardwarové) nejsou většinou mezi sebou plně kompatibilní a záznam pořízený v jednom AVI kodeku nelze přehrávat v počítači, který není tímto kodekem vybaven.

Zpět na A - Z