Práce se střihovými programy

Transport záběrů do počítače

Na počátku každé editace videa stojí nahrávání záběrů do počítače. Pokud máme v počítači instalovánu z dražší a složitější střihovou kartu, tak k zachytávání záběrů na disk počítače použijeme záznamové (capture) utility - většinou dodávané ke střihové kartě. Pokud máme k dispozici některou z karet jednodušších, budeme video "nahrávat" přímo v prostředí střihového programu (Adobe Premiere, Sony Vegas) nebo zachytávacími utilitami programu (Video Capture 6).

Příprava střihových prací

Než přistoupíme ke střihu pořadu provedeme následující:

1) Najdeme všechny záběry, které budete potřebovat ke střihu a můžeme si je přejmenovat pro lepší přehled (pozdější přejmenování nepřichází v úvahu).

2) Je vhodné si všechny záběry, o kterých předpokládáme, že je použijeme, uložit do jedné složky.

3) Do podsložky uložíme obrázky a fotografie - nejlépe ve formátu BMP o velikosti 720x576 obrazových bodů v rozlišení 75.

4) Do další podsložky si uložíme zvuky a hudbu (počítame-li s jejím využitím, například k podbarvení videa) - nejlépe ve formátu .wav

Upozorňujeme, že na disku je nutno mít dost místa. Musíme počítat s tím, že při rendrování (počítání) výsledného videa v AVI (PAL DV) budeme potřebovat na každou minutu filmu cca 200 MB místa.

Pokud máme vše připraveno spustíme střihový program a nastavíme video projekt (jako DV se specifikací PAL a 48 kHz - viz. článek Transport záběrů do počítače ).

Ocitli jsme se v prostředí střihového programu a tak si popíšeme základní postupy pro zpracování našich videozáběrů.

Jak Adobe Premiere, tak i Ulead Media Studio mají ve své dolní polovině (Vegas v horní polovině) tzv. Timeline (časovou řadu), do které se přetahováním myši vkládají jednotlivé záběry. Timeline je možno nastavit i jiným způsobem,můžeme změnit její velikost a umístění, podle toho, jak nám to nejlépe vyhovuje. Je však zvyklostí umístit Timeline do dolní poloviny obrazovky a nad ní umístit dvě obrazovky (u Adobe Premiere i Ulead Media Studio), pro prohlížení záběrů určených ke střihu (levá obrazovka) a záběrů, které jsou již v Timeline a u kterých chceme vidět výsledné video (pravá obrazovka). U střihoveho programu Vegas je zvyklost trochu jiná - obrazovku máme v pravém dolním rohu a vidíme v ní výsledné video z Timeline, která je umístěna v horní polovině okna programu. Samozřejmě opět u všech programů můžeme měnit velikost obrazovek podle potřeby.

Pracovní prostředí.

U Adobe Premiere vidíme na obrazovce pět hlavních oken, se ktetými se pracuje. Klepnutím na černou šipku v pravé horní části okna Timeline se dostaneme do menu a zvolíme Timeline Window Options.Zde můžeme nastavit parametry jak nám vyhovují. Volba lcon Size určuje velikost náhledu videookna v časové ose okna. Volíme raději prostřední velikost.

Volbou Track Format určíme formát zobrazení videa v časové ose okna. První volba nám ukazuje video jako "filmový pás", druhá zobrazuje náhled jen prvního a posledního snímku videa - ve střední časti pásu se zobrazuje jméno souboru, třetí volba zobrazuje video v časové ose jen jako žlutý pás se jménem souboru. Neúplné zobrazení videa zrychluje práci při načítání videa při práci s většími projekty. Velikost okna Timeline se nastavuje standardními postupy Windows, tzn. tažením ohraničení plochy (platí i pro Sony Vegas). Všechna nastavení zůstanou přednastavená do příštího spuštění programu.

Okno Timeline

Hlavní součástí každého střihového programu je Timeline.

U Premiery Timeline najdeme v dolní polovině pracovní plochy programu a u Sony Vegas naopak v horní polovině pracovní plochy (u obou programů si však můžeme Timeline přestavit jak nám nejlépe vyhovuje).

Nahrávání v Premiere 6.0 a Sony Vegas 5(6)Adobe Premiere stejně jako Vegas nemá pro nahrávání dat z digitální kamery oddělený program, vše se děje v prostředí programů. Při nahrávání tedy spustíme program a po objevení se požadavku nastavení parametrů projektu parametry zadáme. To znamená, že nastavíme kodek s kterým bude střihový program pracovat v následujícím projektu (projektem rozumíme nastavení programu pro výrobu videopořadu), jaké bude rozlišení obrazu (obrazová velikost), parametry zvukové složky atd. V nabídce vybereme DV-PAL a v podsložkách pak nastavení zvuku, které odpovídá nastavení videokamery (lze vybrat z voleb pro zvuk 32 kHz nebo 48 kHz, pro velikost obrazu vybereme vždy volbu Standard (720x576 obrazových bodů) - Widescreen znamená širokoúhlý obraz a ten vybereme pouze tehdy, pokud jsme v něm záběry natočili. Volbu potvrdíme a dostaneme se do střihového prostředí programu.

Nyní přejdeme na FILE a na volbu CAPTURE.

V záložce OPTION (Vegas) v "preferences" nastavíme podrobnosti k nahrávání (soubor a místo na disku, pojmenování kazety z které budeme nahrávat, nahrávací parametry atd.). U Premiery najdeme vše pod položkou Settings, kde nastavujeme parametry pro zachytávání videa. Tamtéž otevřeme záložku s názvem Preferences (tlačítkem Edit), kde určíme místo ukládání obrazových dat a rovněž zde nastavíme ovládání digitální kamery pro zachytávání a další podrobnosti.

Pokud máme vše nastaveno, přejdeme k MOVIE CAPTURE

(u Vegasu VIDEO CAPTURE) a pomocí ikon připomínajících ovládání videorekordéru, najdeme vhodný začátek záznamu. Nahrávání spustíme stisknutím červené tečky označující záznam.

Jak Premiéra, tak i Vegas disponují funkcí tzv. automatizovaného nahrávání skupiny záběrů. Při této funkci si můžeme u každého záběru najít počátek i konec záznamu, stisknout ikonu LOG in/out a vytvořit posloupnost záběrů, které se po stisknutí symbolu záznam (RECORD) samy nahrají do počítače. Jednotlivé záběry si můžeme pojmenovat a přiřadit k nim vlastní poznámky, což zlepšuje orientaci v záběrech.

Oba programy můžeme také nastavit tak, že nám nahrávané video automaticky rozdělují do jednotlivých záběrů, tzn. že se video rozdělí na jednotlivé videosoubory podle toho, jak jsme zapínali a vypínali snímání na videokameře. Programy si také vytváří vlastní soupisku záběrů, které jsou v režimu automatizovaného záznamu realizovány. To je dobré pro případ, kdy se záznam nepovede, nebo záběry omylem smažeme - tyto záběry pomocí soupisky můžeme znovu automaticky nahrát.

Nahrávání pomocí Video Capture 6

Po prvním spuštění tohoto programu je dobré si v položce SETUP ověřit, zda je dobře nastaveno rozhraní DV karty. Popis rozhraní se musí objevit v okně "Current device". Pokud se tento popis neobjeví, nepůjde ovládat videokamera pro záznam dat do počítače. Proto nastavíme MSDV device, případně TmV device. V položce CAPTURE si už jen ověříme, kam se bude AVI videosoubor nahrávat. Poté pomocí tlačítka REC můžeme začít s nahráváním.

Ještě jedno upozornění: V Adobe Premiere 6.0 i Ulead Media Studio Pro 6.0 se dají nastavit dva druhy DV datoého toku:

DV Type 1 - direct show only - soubor může mít velikost maximálně 4 GB. Tyto soubory lze otevřít pouze v programech, které podporují direct show.

DV Type 2 - direct show a VFW - velikost souboru až 4 GB pro Direct Show a pro VFW kompatibilitu 2 GB

Základy střihu

Import zdrojového materiálu (video, audio, obrázky, titulky atd.)

Jak jsme si již řekli na začátku našeho seriálu o střihu videa, budeme si jednotlivé postupy vysvětlovat na programech Premiere 6.0, Ulead Media Studio a Sony Vegas 5(6) vzhledem k tomu, že tyto programy jsou celkem rozšířené a každý je představitelem jiného způsobu ovládání, které pak využívají další střihové programy.

Ať už budeme pracovat s kterýmkoli střihovým programem budeme provádět vždy minimálně tyto úkony:

1) Příprava zdrojového materiálu (nahrávání).

2) Import zdrojového materiálu (video, audio, obrázky, titulky atd.).

3) Rozmístění zdrojového materiálu (klipů) v okně Timeline.

4) Trimování (časování) klipů.

5) Práce se zvukovými stopami.

6) Ukončení a export materiálu na pásku nebo vytvoření (spočítání - rendrování) výsledného videosouboru.

Všemi těmito úkony se budeme postupně zabývat. Bod 1) jsme si již vysvětlili a tak začneme tím, jak záběry importovat do střihového programu (v našem případě do Premiery a Vegasu).

Jakým způsobem nastavíme parametry projektu střihového programu také již víme a můžeme tedy po otevření programu přejít k importu videozáběrů.

U Premiery nejdříve ze všeho zavřeme okno Transitions (klepnutím na X v jeho pravém horním rohu), zatím je nebudeme používat.

(Až budeme chtít v budoucnu toto okno otevřít, spustíme ho tak, že v horní liště zvolíme položku Window a podskupinu Show Transitions)

Z menu File/lmport/File otevřeme dialogové okno Windows a vyhledáme místo na disku, kde máme videosoubory a všechny soubory, které chceme použít, označíme. Klepneme na Otevřít a soubory se objeví v okně Project. V okně Project tedy najdeme všechny soubory (audio, video, obrázky a další), které použijeme k výslednému střihu. Obsah okna se změní podle volby v levé dolní části okna. Pro tři způsoby zobrazení okna Project můžeme otevřít pomocné okno, ve kterém si nastavíme parametry zobrazení (pravé klepnutí na Task bar okna Project).

Použijeme prostřední zobrazení (Thumbnail view) a okno Project natáhneme, aby se rozšířilo přibližně do 2/3 obrazovky PC. Každý záběr (clip) je zastoupen jedním řádkem,který obsahuje:

1. náhled prvního snímku v klipu (thumbnail - miniaturní)

2. údaje o klipu - jméno souboru, typ, délku (SMPTE) , případně audio-parametry

3. volná pole pro komentář (Comment), Label.J, Label2, Label3 - můžeme je použít pro zapsání vlastních poznámek -vzniklých při dávkovém zachytávání (zachytávání více videosouborů pomocí funkce Batch Capture).

Pokud pracujeme s rozsáhlejším projektem, můžeme si v okně Project roztřídit zdrojový materiál do složek. Vytvoříme je v okně Project volbou z menu: Project/Create/Bin. Vložíme název složky a potvrdíme. Složka se vytvoří v okně Project a my do ní můžeme přetáhnout požadované klipy. Formát zobrazení v jednotlivých oknech složky si zvolíme tak, aby práce s videosoubory byla přehledná. Obdobným způsobem můžeme do Premiéry importovat nejen videosoubory, ale i celé projekty, které obsahují již upravené záběry, nebo můžeme vytvořit projekt importem několika dalších projektů - samozřejmě pokud máme na disku k dispozici z importovaných projektů záběry.

U programu Sony Vegas požadované záběry importujeme tak, že klikneme vlevo dole na záložku Explorer a v levém okně vyhledáme složku, ve které máme umístěné soubory s jejichž použitím počítáme.Kliknutím na složku se nám objeví v pravém okně požadované soubory. V horní liště tohoto okna najdeme ikonky pro práci s obsaženými soubory.

Můžeme zde vytvořit nové složky, nebo například označený soubor pomocí ikonky play přehrát. Dále tu nalezneme ikonku pro aktualizaci (dvě "honící se" šipky) - ta nám slouží k aktualizaci okna, neboť toto okno program načítá při otevření a pozdější změny v souborech se nám automaticky nezobrazí.

V pravém horním rohu najdeme ikonu pro výběr zobrazení souborů v okně tak, jak je známe z klasických windows. Při levém okraji okna najdeme ve svislé řadě několik teček - zde můžeme okno Explorer "chytit" myší a přesunout ho na jiné místo. Přetažením souborů z tohoto okna na Timeline importujeme videa a audia přímo do projektu.

Výukové tutorialy

Videonávody ke střihovým programům

    • Videonávody k programu Sony Vegas zde

    • Videonávody k programu Pinnacle/Studio zde

    • Videonávody k programu Adobe Premiere zde

    • Videonávody k programu VirtualDub zde

Editace videa

Programy a utility pro úpravu videa. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

V okně Timeline provádíme řazení klipů takovým způsobem, aby dohromady vytvořily výsledný film. V programu Premiere okno obsahuje několik horizontálních pásů tracků (stop), do kterých zdrojové klipy umísťujeme. U Sony Vegas je toto okno prázdné do té doby, dokud do okna nepřetáhneme videosoubor (audiosoubor, foto...). Ve stopách Timeline pracujeme jak s videem, tak s audiem a statickými obrázky, animacemi, titulky, digitálními triky a přechody.

Programy jsou koncipovány tak, aby jsme mohli pracovat ve více stopách najednou, například u Premiere je možno otevřít 99 video a 99 audio stop - což zřejmě nikdy nevyužijeme, nehledě na to, že se práce, kdy máme otevřeno mnoho stop, stává nepřehlednou. Jak v Premiere, tak i v Sony Vegas, je viditelnost videostop řazena od shora dolů. To znamená, že tam, kde jsou filmové klipy ve stopách nad sebou, vidíme klip, který je z našeho pohledu nejvýše. Horní stopy tedy překrývají svým obsahem ty spodní, pokud není použitím efektu stanoveno jinak (k tomu se dostaneme v dalších kapitolách). Překrytí stop však neplatí pro audiostopy - ty hrají, pokud jsou nad sebou, všechny najednou.

Po otevření programu Premiere je okno Timeline nastaveno tak, že obsahuje:

- VIDEO 2

- VIDEO 1 A

- TRANSITION . VIDEO 1 B

- AUDIO 1 . AUDIO 2 . AUDIO 3

Bílý pás nad video stopami slouží k určení pozice ve výsledném filmu a je kalibrován časovým kódem. V Premieře je nazván Time ruler.

Pokud v okně Project označíme videosoubor a přetáhneme jej do stopy Video lA, objeví se ve stopě jako filmový pás a jeho první snímek se zobrazí na pravé obrazovce okna monitoru. V okně Project se u tohoto klipu objeví označení, že jsme klip již použili v okně Timeline. Nad časovým měřítkem se objeví fialový pásek - Work Area Bar (WAB - pásek pracovní oblasti), který ukazuje, jaká část projektu bude zahrnuta do konečného výpočtu. Po chycení myší koncového bodu můžeme pásek WAB natahovat v okně Timeline dle potřeby. Pokud WAB chytneme ve fialovém poli, můžeme s ním pohybovat v nezměněné délce kdekoli v rámci okna Timeline. Barva WAB také naznačuje potřebu provést rendrování (výpočet) efektu, či zda je celá oblast video záběru okamžitě k dispozici.

U programu Sony Vegas je situace poněkud jiná.

Po otevření programu je okno Timeline prázdné. Po kliknutí pravým tlačítkem myši do prostoru okna se nám otevře nabídka, kde můžeme:

a) Open - otevřít libovolnou složku v počítači a vybrat videosoubor (audiosoubor, foto...) pro vložení do Timeline

b) Insert Audio Track - vložit prázdnou audio stopu

c) Insert Video Track - vložit prázdnou video stopu

d) Preferences - nastavit uživatelské prostředí programu včetně technických parametrů - začátečníkům důrazně doporučujeme aby ponechali všechna původní nastavení!

Pro začátek nám však bude stačit vkládat soubory do Timeline přetažením myší z pravého okna exploreru. Při přetažení souboru (videa, audia nebo fotografie) se požadovaná stopa (video nabo audio) automaticky vytvoří. Pokud si budeme chtít připravit další audio nebo video stopu, provedeme to kliknutím pravým tlačítkem a výběrem Insert Audio(Video) Track. Když chceme přehodit pořadí stop můžeme to provést chycením stopy myší v levém okně Timeline a přetažením na požadované místo (nahoru nebo dolů) a to i s obsaženými videoklipy.

Všechny soubory které jsme použili v Timeline se objeví v okně, které vyvoláme kliknutím na záložku Media Pool vlevo dole. Soubory v okně Media Pool zůstávají i v případě, že je z Timeline vymažeme a již nepoužijeme.

Monitor střihového programu

Monitor střihového programu je důležitá součást střihových programů.

U programu Premiere okno, které se jmenuje Monitor, obsahuje dvě obrazovky. Levá je pojmenovaná podle toho, co zobrazuje - SOURCE (zdroj) a pravá se nazývá PROGRAM. Poklepneme-li na videosoubor v okně Project, objeví se nám v okně SOURCE první snímek vybraného souboru. S Monitorem pracujeme dvěma způsoby:

1. Poklepnutím na videosoubor v okně Project a jeho přehráním a časovým ohraničením v SOURCE, můžeme dále soubor přetáhnout z okna Monitoru do Timeline.

2. Videosoubor umístíme do Timeline a potom na něj klepneme pro zobrazení v Monitoru SOURCE, v kterém provedeme změny délky klipu.

Oba postupy mají své pro a proti, jako výhodnější pro praxi se zdá řešení první, avšak ohraničení (časové značky) klipu, které jsme takto vytvořili, je stále nastavené i při dalším výběru stejného klipu pro pozdější použití - pokud tedy budeme chtít pracovat s jinou délkou klipu musíme tyto značky změnit nebo odstranit.

Pod obrazovkami Monitoru najdeme ovládací panely a displeje časových kódů. Obrazovka, která je právě aktivní, je označena tmavomodrým rámečkem a displej časového kódu svítí zeleně. Aktivitu obrazovek přepínáme klepnutím myši na jejich obrazovou plochu nebo klávesou Esc. Hned nad displejem časového kódu se nachází tzv. Jog/Shuttle. Táhneme-li myší za kostičku (Shuttle) , pohybujeme rychle přehrávacím kurzorem v okně Timeline. V případě, že táhneme myší za "hřeben" (Jog) , pohybuje se přehrávací kurzor mnohem jemněji a přesněji. Nastavení pozice přehrávacího kurzoru přesně na snímek dokážeme pomocí šipek vlevo od jogu.

Ovládání funkce Play a Stop je jasné. Vedle najdeme funkci Loop (přehrávat ve smyčce) a pod ním Play to Out (přehrávat až do nastaveného aut point). Pro nastavení editačních bodů In point a aut point slouží dvě tlačítka nalevo od displeje času v panelu ovládání obrazovky PROGRAM a shodné jsou funkce tlačítek v panelu ovládání obrazovky SOURCE. Mezi oběma ovladači (controller) nalezneme dvě skupiny po čtyřech tlačítkách. Levá skupina tlačítek slouží k provádění střihu tříbodovou a čtyřbodovou metodou (pokročilý postup střihu), pravá skupina slouží pro edit line, ovládání hlasitosti (volume) a implicitní přechod (transítíons).

V programu Vegas máme obrazovku jen jednu (zpravidla v pravo dole), nad kterou najdeme několik ikon, jejichž použití si vysvětlíme.

Začneme z leva a jako první vidíme ikonu Project video Properties. Pokud na ní klikneme, zobrazí se okno s nastavením aktuálního projektu. Protože jsme projekt nastavili již při spuštění programu, nemusíme zde nic měnit.Po zmáčknutí druhé ikony zleva (Prewiew on External Monitor) zapneme náhled v externím monitoru (nejlépe televizoru) - samozřejmě pokud máme tento připojen a nastaven. Nastavení můžeme provést v okně, které se nám při zmáčknutí ikony objeví. Další ikona, v pořadí třetí, nám otevře okno s výběrem videoefektů.

Po vybrání určitého efektu můžeme na monitoru sledovat, jak bude výsledný film vypadat, aniž bychom efekt aplikovali do klipu. Pomocí další ikony Split Screen View můžeme zapnout náhled klipu s efektem v jedné půlce obrazu a v druhé půlce obrazu bez efektu. A to pomocí nastavení FX Bypassed (v jedné půlce obrazu funkce odstraní již vložený efekt), Clipboard (v jedné půlce obrazu funkce odstraní již vložený efekt a umístí zde statickou půlku obrazu), dále si zde můžeme vybrat polovinu bez efektu - Select Left Half, Select Right Half. Případně vybrat bez efektu celou obrazovku - Select All. Další nabídka v pořadí zleva již pátá je Preview Quality. Zde si nastavíme požadovanou kvalitu zobrazení klipu v okně monitoru. Nejčastěji zde volíme Preview (Auto), ale samozřejmě záleží na inviduálních potřebách.

Další ikona má název Overlays.

Po zapnutí této ikony můžeme zvolit Grid - objeví se nám mřížka, která je vhodná například k přesnějšímu vkládání klipu jako obraz v obraze apod. Při volbě Safe Areas se zobrazí dva obdélníky které jsou při editaci videa velmi důležité. Ohraničují nám viditelný obraz při při pozdějším přehrávání našeho filmu v televizoru. Vzhledem k tomu, že televizory jsou různě veliké (jejich úhlopříčka se liší), využíváme vnitřní ohraničující obdélník zejména při tvorbě titulků. Abychom měli jistotu, že titulky budou dobře zobrazeny ve všech televizorech (velkých i malých) musíme titulky vždy umístit tak, aby byly uvnitř vnitřního ohraničení.

Dále můžeme pomocí ikony Overlays individuálně nastavit barevné kanály. Pomocí další ikony Copy Snapshot to Clipboard můžeme kopírovat jednotlivá okénka filmu. Poslední ikona vpravo nám slouží k ukládání jednotlivých obrázků videa. Po kliknutí na ikonu diskety můžeme uložit aktuální obrázek zobrazovaného videa - stačí umístit přehrávací kurzor na požadované místo videa. Obrázek můžeme uložit ve formátu JPEG nebo PNG. Ať uložíme obrázek kamkoli, vždy se nám zobrazí v okně Media Pool, odkud ho můžeme přetáhnout do TimeLine