Digitální video

Digitalizace obrazu

Základem pro digitalizaci jakéhokoliv obrazu je převod světla na elektrické veličiny.

K tomu slouží čip CCD.Zkratka CCD znamená Charged Coupled Device - prvek s vázaným nábojem.

Více

Digitalizace analogových záznamů

Pokud jste s natáčením filmů začali podstatně dříve než ostatní, jistě máte spousty materiálu na videokazetách.

A v dnešní době digitálních záznamových médií vás napadne otázka, co se starými VHS kazetami.

Více

Parametry videosouboru

Problémy s přehráváním nebo editací videa...

U videosouboru si můžeme přečíst ihned jeho název a jeho příponu, z které většinou odvodíme použitý kontejner (kontejner spojuje do jednoho souboru různé streamy, což je základní součást multimediálního souboru.

Více

úvodní strana

Formáty pro zápis videa

Standardní formáty pro zápis digitálního videa na datové disky.

Více

Datový tok

Při práci s videem nebo při jeho komprimování se jistě setkáme s pojmem "datový tok" - cizím slovem "bitrate"

Bitrate (datový tok) nám udává počet bitů za vteřinu, které přehrávač při přehrávání videa zpracovává.

Více

Označení videokodeků podle FOURCC

Označení videokodeku se skládá vždy ze čtyřmístného kódu (jen z písmen, nebo z písmen a čísel) a kód se nazývá FOURCC = Four Character Code (čtyřpísmenný kód).

FOURCC se tedy používá k identifikaci formátu videostreamu a přesně označuje software (kodek) použitý při kódování videodat a tedy i formát těchto dat.

Více