Archivace videa

Archivujeme natočená videa

Z dovolené jsme si přivezli spoustu natočeného materiálu a musíme se rozhodnout jak s ním naložíme. Každý asi bude postupovat jinak podle svých vědomostí o zpracování videa a také podle toho, jakým přístrojem záznamy pořídili.

Mnozí z vás si jistě řeknou, že stejně dále zpracovat video neumí a obrázky si budou navždy přehrávat tak, jak si je natočili. Ti zdatnější si video vypálí jako video DVD a to založí do své videotéky. Uvědomte si však, že co není dnes, může být zítra a později vás možná zpracování videa „chytne“. Budete stříhat filmy třeba z několik let staré dovolené nebo některé starší záběry budete chtít využít do svých dalších filmů. Na to je tedy potřeba při vytváření záloh nebo archivace myslet. My vám zde ukážeme a doporučíme možné způsoby zálohování a archivování videa, ale rozhodnutí, jak budete postupovat záleží jen na vás.

Archivovat natočené video můžeme mnoha způsoby, a to podle toho, pro jaké účely bude archiv nebo záloha použita.

Nejprve se musíme rozhodnout k jakému účelu si zálohu videa vytvoříme. Buď budeme archivovat surové video pro pozdější úpravy v editačním - střihovém programu nebo natočené záběry jednoduchým způsobem upravíme do formátu a na médium, které nám přehraje náš domácí přehrávač.

V případě, že se rozhodneme vytvořit si archiv videozáběrů k pozdější editaci, je nutné uchovat video v co nejlepší kvalitě. Kvalita archivovaného videa bude vždy záležet na tom, do jakého formátu ukládá nasnímané video kamera. Video pak nijak neupravujeme a rovnou zálohujeme nebo archivujeme. Předcházející věty si dobře zapamatujte, protože je to jeden z důvodů k pečlivému výběru videokamery při jejím nákupu. Abychom se v tom trochu orientovali, vysvětlíme si parametry jednotlivých videoformátů, do kterých videokamery své záznamy ukládají. Vzhledem k tomu, že jde o přehled, který by nám měl pomoci i při koupi nové kamery, nebudeme se zde zabývat analogovými formáty (Video 8, Hi-8 a další). Pro ty z vás, kteří ještě analogové kamery používají, danou problematiku rozebereme v některém z příštích čísel.Pro jednoduchost si můžeme kamery rozdělit... Pokračování tohoto článku pouze v tištěné podobě v časopisu Video AZTip

Programy a aplikace pro přehlednou evidenci médií nejdete zde