MP3Tag

Při použití tohoto programu máte přístup ke všem ID3 tagům, takže je můžete snadno editovat

Mp3tag 2.42

Aplikace pro snadnou editaci ID3 tagů, APE tagů a komentářů u souborů OGG Vorbis. Podporuje spolupráci s databází CDDB, hromadnou editaci tagů, tvorbu playlistů, imort informací ze jména souboru atd.

anglicky, česky 1,44 MB freeware W2000, W2003, NT, ME, XP, VISTA32 DOWNLOAD