AC3fix

Utitlitka pro opravu poškozených AC3 souborů

AC3fix 0.3

Utitlitka, která opraví poškozený AC3 soubor při vytahování audiostopy z AVI souboru

anglicky 0,1 MB freeware W9.., W2000, NT, ME, XP DOWNLOAD