AudioCD MP3 Studio Suite

Klonování audio CD, podpora WinAmp .m3u playlistů, DAO zápis (eliminace 2 sekundových mezer mezi písničkami), kontrola bezchybnosti použitých MP3 skladeb

AudioCD MP3 Studio Suite

Program je rozdělen do tří částí. První částí je stromová struktura disku, kde vybíráte požadovanou složku s MP3 soubory. V druhé části, která se nachází přímo pod částí první, je seznam MP3 souborů umístěných ve složce, kterou jste vybrali v první části. Odtud můžete klasickým tažením myši přetahovat skladby do části třetí, kde jsou umístěny soubory připravené na vypálení. Program umí vypalovat jak na klasická 74 a 80 minutová CD-R tak i na přepisovatelná 74 a 80 minutová CD-RW. I přes to, že v programu lze upravovat ID3 tagy u MP3 i WAV souborů, neprojeví se to nijak na výsledném CD, protože v programu není zahrnuta podpora pro CD-Text. Uživatele programu WinAmp zajisté potěší podpora M3U playlistů, ze kterých program načte písničky a automaticky je vloží do projektu.

anglicky 6 MB freeware W9.., W2000, NT, ME, XP DOWNLOAD