pdi2iso

Utility slouží k převodu souborů ve formátu pdi (Pinnacle Disc Image) do formátu iso, se kterým může pracovat většina image nástrojů

pdi2iso 0.11

Nabízí pouze kompletní převod obrazu. Pro úspěšný běh pod Windows 9x/NT můžete potřebovat knihovny Visual Basic 6.0.

anglicky 0,248 MB freeware W9.., W2000, NT, ME, XP DOWNLOAD

pdi Tool

pdi Tool umožní převést vybrané součásti pdi archivu. Pro úspěšný běh pod Windows 9x/NT můžete potřebovat knihovny Visual Basic 6.0.

anglicky 0,116 MB freeware W9.., W2000, NT, ME, XP DOWNLOAD