Free CD Ripper

Jednoduchá aplikace pro konverzi audio stop z CD do formátů MP3, WAV a OGG Vorbis

Free CD Ripper 2.0

Při ripování umožňuje automatickou tvorbu playlistů a přes internet spolupracuje také s databází FreeDB, takže automaticky přiřazuje souborům ID3 tagy, které se pak objeví i v názvech enkodovaných souborů.

anglicky 3,6 MB freeware W9.., W2000, NT, ME, XP DOWNLOAD