Formát SPEEX

Nepatentovaný open-source formát spojený s Ogg speciálně navržený pro komprimaci lidské řeči. Pro tento účel postačují nízké datové toky od 8 do 32 kbps. Využití může najít pro přenos hlasu po internetu, archivaci či hlasovou poštu.

Speex Beta 2

Speex kodér i dekodér ovládaný z příkazové řádky. Umožňuje 8 kHz a 16 kHz vzorkování, datový tok od 6 do 42 kbps, variabilní datový tok a detekci řečové aktivity.

anglicky 0,2 MB freeware W9.., ME, NT, W2000, XP DOWNLOAD