Změna zákona o některých podmínkách výroby, výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

Změna zákona o některých podmínkách výroby, výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

§ 113

V § 1 odst. 2 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, písmeno a) zní:

"a) výrobcem audiovizuálního díla osoba, z jejíhož podnětu a na Jejíž odpovědnost byl záznam audiovizuálního díla poprvé pořízen,".