Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi

Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi

§ 93

Zvláštní právo pořizovatele databáze trvá 15 let od pořízení databáze. Je-li však v této době databáze zpřístupněna, zaniká zvláštní právo pořizovatele databáze za 15 let od prvního takového zpřístupnění.