Mladá kamera

Uničovská Mladá kamera si za šestadvacet let své existence vytvořila mezi amatérskými filmaři vcelku slušné renomé. Možná proto, že stále nabízí to, co si před čtvrtstoletím dala do vínku - pomáhat mladým filmařům v jejich kumštýřských začátcích.

V sedmdesátých letech byla jednou z mála příležitostí, aby si mladí "muži s klikou" porovnali své schopnosti a okoukali dovednosti svých kolegů. Nadto se tu jejich filmařskými pokusy zabývali (a zabývají) osoby nejpovolanější - učitelé filmových škol, režiséři, profesionální filmaři. Soutěž vždy doplňuje práce konzultačního střediska, kde účastníci mohou vidět všechny zaslané filmy - tedy nejen ty, které organizátoři vybrali do soutěže. O svých filmech si tu mohou podiskutovat jak se svými kolegy - amatéry, tak s odborníky.

Na Mladou kameru se ovšem nejezdí jen kvůli debatám a výměně zkušeností. Jezdí se sem především soutěžit. Samotné soutěžní klání prodělalo během těch pětadvaceti let řadu změn. Při prvním ročníku se soutěžilo jen ve dvou kategoriích: do dvaadvaceti a do třiceti let. Později se mladší kategorie ustálila na dvaceti letech a v roce 1993 vznikla ještě kategorie třetí, jež je určena studentům a absolventům filmových škol mladším třiceti let.

Důležitou součástí celé akce je už od jejích počátků bulletin Informátor, na jehož stránkách se objevují reakce na soutěžící filmy, názory účastníků, polemiky a další užitečné informace.

Svou hřivnou do něj můžete podle chuti přispět i vy.

Aleš Langer

Výsledková listina MK 2008

Výsledkovou listinu si muzete stahnout zde.

Propozice Mladé kamery

Celostátní soutěž filmové tvorby mladých autorů

Vyhlašovatel a pořadatel: Sdružení pro film a video Uničov

Soutěžní projekce je zveřejněna také na stránkách www.filmdat.cvu.cz a www.mladakamera.cvu.cz.

Poslání soutěže

MLADÁ KAMERA je celostátní soutěžní přehlídkou videoprogramů a filmů autorů do 30 let.

Je to šance pro všechny z Vás - mladé tvůrce, kteří zejména videotvorbě věnujete nemálo času a prostředků. Jde o to překonat ostych a představit své dílo v neformálním prostředí, kterým MLADÁ KAMERA svou bezprostředností již řadu let je.

Formou seminářů a diskusí k předvedeným dílům se u mnoha tvůrců podařilo podnítit jejich tvorbu a vedle samotné účasti v soutěži také ovlivnit jejich další umělecký růst.

Pro tento růst je ovšem nezbytná ještě jedna „maličkost“, kterou je bezesporu kontakt s kolegy a odborníky v oboru.

Účast v soutěži

Do soutěže MLADÁ KAMERA se mohou přihlásit všichni filmoví amatéři, studenti a absolventi filmových škol a FAMU do 30 let věku.

Přihlášené filmy projdou předvýběrem, v němž budou vybrány soutěžní snímky.

Přihlášky

přihláška MK2009 1.doc

přihláška MK2009 2.doc

Odkazy

www.filmdat.cvu.cz

www.mladakamera.cvu.cz

Kategorie

I. - amatérský film, tvůrce do 20 let

II. - amatérský film, tvůrce do 30 let

III. - neamatérský film, tvůrce do 30 let

Pod pojmem amatérský film se rozumí takový film, na jehož výrobě se jako režisér, scenárista, kameraman, střihač, zvukař nebo osvětlovač nepodílel student ani absolvent filmové školy, ani jiný filmový profesionál nebo pedagog filmové školy.

Ceny soutěže

V každé kategorii budou uděleny ceny podle rozhodnutí poroty. Dále bude udělena Hlavní cena Mladé kamery a Cena diváků.

Technické podmínky

Do soutěže jsou přijímány snímky těchto formátů:

Film: 35 mm

Video: VHS, mini DV, Digital 8, DVD video

Na nosiči může být natočen pouze jeden snímek, který je umístěn 20 sec. od začátku kazety.

Organizátoři ručí za všechny filmy od doby jejich převzetí až po odeslání. Snímky budou odeslány nejpozději do 7 dnů po skončení soutěže, pokud si je autoři osobně nevyzvednou.

Pořadatel má právo zhotovit kopii soutěžního filmu pro potřeby soutěžní projekce a archivace.

Ekonomické zajištění

Každý autor je povinen uhradit účastnický poplatek ve výši 100,- Kč na č. ú. 153 407 995/0300 (ČSOB, pobočka Uničov) a kopii dokladu o zaplacení přiložit k přihlášce. Při zaslání více filmů jednoho autora se účastnický poplatek platí pouze jednou. V případě neuhrazení účastnického poplatku nebude film přijat do předvýběru.

Autorovi filmu přijatého do soutěže a jedné osobě jeho doprovodu se hradí ubytování na jednu noc. Je-li autorem kolektiv, hradí se ubytování na jednu noc dvěma členům kolektivu. Cena ubytování je 100 Kč os/noc.

Organizace soutěže

Filmy je nutné zaslat s přihláškami nejpozději do 16. února 2009 do 16:00 hod. na adresu:

Městské kulturní zařízení

Moravské náměstí 1143

783 91 Uničov

Filmy přihlašujte prostřednictvím http://www.filmdat.cvu.cz/.

Přijetí filmů bude sděleno do 26. února 2009.