FESTIVAL NAD ŘEKOU 2009

1. ročník filmové a multikulturní akce

O festivalu

První ročník FESTIVALU NAD ŘEKOU po několikaleté přestávce vrací zpět do města Písek velkou a významnou filmovou akci. Písek vždy byl a stále je významným filmovým městem - v minulosti se zde konalo mnoho filmových akcí, natáčely se zde české filmy a v současné době zde úspěšně působí Filmová akademie Miroslava Ondříčka. Festival tak chce navazovat na bohatou tradici a maximálně využít i bohatých zkušeností pořadatelů a dramaturgů.

FESTIVAL NAD ŘEKOU je významná kulturně-společenská akce zaměřená především na prezentaci filmového umění v těsné spolupráci s jinými druhy umění či společenskými vědami, která je určená pro jakéhokoli zájemce z řad odborníků i laické veřejnosti. Zárukou maximální kvality přitažlivé programové nabídky je unikátní dramaturgie čtyř hlavních cyklů, které výrazně ovlivňují obsah ostatních cyklů i všech filmových i nefilmových představení.

Bohatá filmová historie Písku

Písek byl a je magickým městem filmu. Je spjatý zejména s tvorbou místního rodáka Václava Kršky a s filmy, které tento významný český režisér v Písku natočil. Krška ale nebyl jediným tvůrcem, kterého město okouzlilo a v dalších letech byla v Písku a jeho blízkém okolí natočena celá řada snímků. V nedalekých Čimelicích také působila střední filmová škola a v Písku byla rovněž založena tradice Letní filmové školy. V 80. letech se město stalo místem utajených setkání zahraničních zájemců o český film a v roce 1994 zde byla otevřena Filmová akademie Miroslava Ondříčka, která zde působí dodnes.

Festivalové lokality

Město Písek za posledních deset let výrazně investovalo do turistické a kulturní infrastruktury a je tak dokonale připraveno hostit významnou a velkou kulturní akci. Festival tak využije nově zrekonstruované a plně klimatizované Centrum kultury (4 sály), kino Portyč, Divadlo Pod čarou a Kulturní dům ELIM (2 sály). Pro doprovodné akce je připraveno unikátní zastřešené letní kino, další letní kino vznikne na náměstí a koncerty se budou konat na atraktivním Městském ostrově.

Program

Program festivalu je přehledně členěn do několika vzájemně dramaturgicky provázaných cyklů. Každý ročník nabízí tři nebo čtyři hlavní cykly a čtyři tradiční cykly. Filmovou část festivalu přirozeně doplňují i doprovodné akce. Část atraktivního programu se objeví i v pražských ozvěnách pod názvem S KAFKOU DO KINA (9. - 14.8.2009). Hlavní cykly

Výběr hlavních cyklů je prvníma nejdůležitějším krokem při přípravě aktuálního ročníku FESTIVALU. Hlavní cykly charakterizují celkové vyznění festivalu a ovlivňují i obsah tradičních cyklů – především hostů a doprovodných akcí. První ročník nabídne tři hlavní cykly, které nejsou vybrány náhodně – každý z nich má určitý vztah k dalšímu hlavnímu cyklu. Prvotním impulsem pro výběr byl cyklus SVĚT JOSEFA K.

Tradiční cykly

Tradiční cykly se v jednotlivých ročnících festivalu nebudou měnit, jejich obsah však vždy bude zásadně ovlivněn obsahem hlavních cyklů. Nejvýznamnějším bude určitě cyklus OSOBNOSTI A VÝROČÍ, se kterým souvisí i cyklus DESET FILMŮ... Nejnovější tvorba se pak objeví v cyklech NOVINKY VISEGRADU a OZVĚNY FESTIVALŮ.

S Kafkou do kina

Nejlepší a nejatraktivnější části především filmového programu a hlavních cyklů se objeví i v pražských ozvěnách festivalu, které pod názvem S KAFKOU DO KINA proběhnou v termínu 9. - 15. 8. 2009 v prežském kině LUCERNA a centru Společnosti Franze Kafky

Osobnosti festivalu

Kořením každého většího festivalu jsou především jeho hosté. Je nám ctí, že hned na prvním ročníku Festivalu nad řekou můžeme přivítat nejenom významné domácí, ale i zahraniční hosty. Nedílnou součástí jejich pobytu bude nejenom prezentace filmů, ale i aktivní účast na besedách a panelových diskusích. Mnozí z hostů se také výrazně podíleli na dramaturgii některých cyklů.

Zahraniční hosté

Nejpočetnější delegace je překvapivě z nejvzdálenější prezentované země - z Argentiny. Na festival přijede šest významných osobností, kromě režisérů také filmoví historici a teoretici. Velmi početné zastoupení má Polsko, nebudou ale chybět ani hosté z Německa nebo Velké Británie. Všechna jejich veřejná vystoupení budou simultánně tlumočena. Na festivalu připomeneme osobní výročí Krzysztofa Zanussiho nebo Zbigniewa Rybczyńského.

Domácí hosté

Zařazení cyklu Zlatá šedesátá nabízí historicky jedinečnou možnost návštěvy rekordního počtu domácích tvůrců. Ty doplní i početné delegace k novým českým a slovenským filmům. Mezi hosty nebudou chybět ani letošní významní jubilanti Věra Chytilová, Jan Klusák, Jan Švankmajer, Miroslav Ondříček, Jaromír Šofr, Věra Šimková-Plívová, Ivan Vyskočil a Jan Schmidt.

Doprovodné akce

Festival nad řekou je především filmovým festivalem a velká část filmového programu je určena pouze akreditovaným účastníkům – držitelům permanentek. Program ale nabízí i atraktivní doprovodné nefilmové akce, přičemž podstatná část z nich je určená a přístupná i široké veřejnosti. Většina těchto akcí se bude konat na hlavním náměstí, v letním kině na Výstavišti a také na Městském ostrově. Centrem doprovodných akcí bude divadelní stan ANPU v Palackého sadech, který se stane místem divadelních představení, básnických večerů a akcí pro nejmenší.

Koncerty a tančírny

Každý den se budou v atraktivním prostředí Městského ostrova konat větší hudební produkce, většina z nich bude mít výrazný taneční charakter. Zaměření každého večera bude rozdílné: na své si přijdou fanoušci undergroundu i hip-hopu, worldmusic bude střídat klasická tančírna skupin M.T.O. a Zatrestband Třešť. Některá skupiny vystoupí i v divadelním stanu v rámci nočních setkání s poezií. Hudební produkce začnou zpravidla kolem 23:15 hodin a završí náročný filmový den.

Divadelní představení

Všechna divadelní představení se uskuteční v divadelním stanu ANPU. Tři produkce budou věnované dětem a uskuteční se v odpoledních hodinách, zbytek pak především dospělému náročnějšímu publiku – konkrétně v čase od 20:30 hodin. V průběhu týdne se představí pestrá směsice žánrů i divadelních stylů: diváci se mohou těšit např. na představení divadla Sklep nebo Viola, v programu se objeví i divadlo taneční, pantomimické a experimentální (Teatr Novogo Fronta). Bezprostředně po skončení divadelních představení budou následovat BÁSNICKÁ NOCTURNA – noční chvilky poezie završené atraktivním hudebním vystoupením.

Výstavy

Festival letos přináší i unikátní výstavy. Kino Portyč bude hostit výstavu animačních loutek skupiny ZVON, Sladovna nabídne hned dvě výstavy věnované Franzi Kafkovi a Prácheňské muzeum připravilo naprostý výstavní unikát – první společnou výstavu manželů Medkových a Kolářových v projektu PŘEDTÍM A POTOM. Vernisáže výstav proběhnou v prvních třech dnech festivalu a budou otevřeny i po skončení festivalu minimálně celý měsíc srpen.

Básnická nocturna

Bezprostředně po skončení divadelních představení budou v divadelním stanu ANPU následovat BÁSNICKÁ NOCTURNA – noční chvilky poezie doplněné atraktivním hudebním vystoupením. Každý večer bude věnován jinému typu poezie, různé budou i formy její prezentace.

Hrátky a dílničky pro nejmenší

V průběhu festivalu nabídneme i komponovaná odpoledne pro nejmenší, jejichž součástí budou divadelní představení a aktivní výtvarné či taneční dílničky. Pod vedením zkušeným lektorek a výtvarnic se tak děti mohou naučit různým výtvarným nebo animačním technikám.

Organizace a kontakty

Festival bude v roce 2009 pořádat společnost Heart of Europe Media s.r.o., která v oblasti kultury působí již od roku 1994. Byla mj. koproducentem filmů Jana Švankmajera JÍDLO a LEKCE FAUST a několik animovaných filmů Jiřího Bárty a Pavla Koutského. V roce 2000 Heart of Europe Media s.r.o. vyprodukovala pro Prahu 2000 – evropské město kultury světově prosluly hudební festival WOMAD, který byl založen před 23 lety Peterem Gabrielem. Projekt byl vyhodnocen jako 3. nejúspěšnější ze všech 470 projektů Prahy 2000. Společnost Heart of Europe Media s.r.o. vypracovala námět pro firmu Swarovski, jak spojit jedinečnost křišťálu s českými dějinami a světovými osobnostmi, které v Čechách v minulosti působily, v rámci projektu Krystalický vesmír Praha. V současné době se věnuje Heart of Europe Media mezinárodním projektům Peter Gabriela a Art for Amnesty v Dublinu (Small Places Tour) a připravuje několik mezinárodních a domácích televizních pořadů. Včele společnosti stojí Michael Havas – bývalý dlouholetý dramaturg Letní filmové školy.

Oficiální stránky festivalu zde