CD-RW

Přepisovatelná média CD-RW

V poslední době se média CD-RW, na které lze zapsat a následně vymazat data až tisíckrát, těší vzrůstající pozornosti. Moderní vypalovací zařízení s sebou přinesla schopnost vícenásobného zápisu až desetkrát vyšší rychlostí a vyšší cena CD-RW se vyplatí už po několika uloženích dat.

S přepisovatelným médiem CD-RW (Compact Disc Rewritable) si pochopitelně musí vědět rady především vypalovací zařízení. Zatímco starší modely si dokáží poradit jen s jednoduchým CD-R, nové modely umí zapisovat i na média CD-RW.Hlavní rozdíl mezi CD-R a CD-RW je v datové vrstvě, v níž se u CD-R nachází organický zápisový substrát. U CD-RW je zápisová vrstva tvořena speciální slitinou stříbra, india, antimonu a teluru. Tato vrstva je uložena mezi dvěma pomocnými vrstvami z dielektrika.

Při ukládání dat na CD-RW se používá speciální magnetoelektrický postup. Vypalovací děj se tedy zásadně liší od techniky záznamu na CD-R. Pomocí zápisového laseru se totiž v zápisové vrstvě vytvářejí tzv. fázové přechody. Změnou stavu zápisové vrstvy dojde k přeměně mezi slabě odrazivou amorfní fází a silně reflektující krystalickou fází. Vypalovací laserový paprsek o proměnné intenzitě tedy vyrábí dva odlišně reflektující stavy, které nahrazují sestavu z pitů a landů. Tímto způsobem je možné dříve zaznamenané informace vymazat a na tomtéž médiu zaznamenat nové. Tento postup lze opakovat až tisíckrát, potom však CD-RW (některé dříve, jiné později - podle kvality) schopnost měnit fázové přechody ztrácí.

Nevýhodou CD-RW je jejich špatná odrazivost. Starší jednotky CD-ROM proto mají časté problémy s jejich čtením, a dokonce ani některým novým přehrávačům se nedaří Audio CD nahraných na CD-RW přečíst. Pokud tedy chcete koupit audiozařízení, které dokáže CD-RW přehrát, vypálte si jeden zkušební CD-RW a ve vybraném zařízení ho vyzkoušejte. Když ovšem je v popředí vašeho zájmu klasické použití CD-R, např. rychlé vypalování nebo výroba Audio CD, dejte přednost CD-R. CD-RW má smysl v první řadě pro zálohování.

Ve spojení se souborovým systémem UDF (Universal Disc Format) se dá médium CD-RW prostřednictvím Průzkumníka Windows využít jako malý výměnný disk. Zničených médií se nemusíme obávat, podtečení bufferu (buffer underrun - přerušení datového proudu při vypalování) je vyloučené.

Médium CD-RW ale musíme souborovým systémem UDR naformátovat a je třeba mít na paměti, že od kapacity média musíme odečíst cca 100 MB, které obsadí nezbytná správní data.