Hardware

IEEE1394 nebo USB 2.0?

Jaké zvolit rozhraní pro přenos videa z digitální videokamery do počítače?

Rozhraní IEEE1394 (firma SONY nazývá toto rozhraní iLink) se dnes používá výhradně k propojení videokamer s počítačem nebo digitálními videozařízeními mezi sebou.Pokud budeme hovořit o protokolu rozhraní IEEE1394, připomeňme si, že se jedná o poměrně starý přenosový protokol firmy Apple, který je určený pro různou datovou komunikaci mezi různými periferiemi jako např. externími disky, tiskárnami a pod. Rozhraní IEEE1394 bylo a je pro účely digitálního zpracování videa výhodné především svou přenosovou rychlostí (400 Mbit/s), která s velkou rezervou postačuje pro datové toky jak spotřebních, tak i profesionálních digitálních videosystémů (systém DV má datový tok 25 Mbit/s, profi Digital Betacam 50 Mbit/s).

V současné době roli univerzálního rozhraní mezi různými počítačovými periferiemi převzalo rozhraní USB, které ve své verzi USB 2.0 má dostatečnou rychlost i pro přenos datového toku

Zvukové karty

Problémem všech zvukových karet je prostředí, ve kterém pracují.

Centrální procesor, zdroj i další obvody a procesory počítače jsou místa produkující rušivé magnetické pole, šum a brum.

U všech klasických PC systémů a zvukových karet platí, že zde nelze jednoduše dosáhnout nulové úrovně šumu a brumu. Naštěstí úroveň těchto nežádoucích složek audio signálu většinou nenabývá při zpracování na počítači takových rozměrů, aby nebylo možné s průměrnou zvukovou kartou dosáhnout poměrně přijatelných výsledků.

Při profesionálním zpracování zvuku není A/D převodník (mění výstupní napětí třeba z mikrofonu na datový tok nul a jedniček) součástí počítače (jako v případě klasické zvukovky), ale je od počítače oddělen a je samostatným zařízením (s technologickou podporou proti nabalení brumu a šumu do nahrávky), které je přes rozhraní připojeno k PC. Počítač slouží buď k řízení tohoto systému , nebo k editaci audio datového toku (změna dynamiky zvuku a další efekty).

Problémem většiny levných zvukových karet je jejich odstup signál/šum. Tyto karty šumí a nelze s tím nic dělat. Dobré zvukové karty obsahují mimo jiné obvody, jejichž činnost je zaměřena na potlačení šumu nebo zabraňuje jeho vzniku. Tyto karty jsou pochopitelně dražší, ale vyplatí se. Mnoho výhod do počítačového zpracování zvuku přináší zvuková karta vybavená digitálními vstupy a výstupy .

V mnoha případech je to jediná cesta pro profesionální zpracování zvukového vzorku. Nákup takového typu karty se vyplatí především těm uživatelům PC, kteří se chtějí plně věnovat zpracování zvuku, ale používání této karty lze doporučit i filmařům.

Více

Řadič pevného disku

Pro účely počítačového zpracování digitálního videa se musíte postarat o kontinuální datový tok kolem 5 MB/vteřinu, a to v celém rozsahu kapacity disku (tzn. v jakémkoli místě záznamu na HDD).

digitálního videa. K USB jsou dnes připojovány skenery, tiskárny, digitální fotoaparáty a další periferie. To, že USB je standardní součástí výbavy každé moderní základní desky, je také nespornou výhodou tohoto rozhraní. Kromě toho jsou například digitální fotoaparáty vybavovány rozhraním USB a nabízejí i záznam pohyblivého videa (třeba v normě MPEG 1). Digitální fotoaparát a videokamera v amatérském prostředí stále více splývají v jedno univerzální zařízení a dá se předpokládat, že tento trend bude v budoucnu stále více narůstat. Výhody rozhraní USB jsou tedy jasné: rozhraním USB jsou vybavovány všechny moderní počítače i ostatní zařízení na zpracování digitálního videa - bez problémů tedy propojíme všechna zařízení pro digitální amatérské video s každým moderním počítačem. Navíc existují karty (řadiče), které umí oba přenosové protokoly, jak USB 2.0 (i USB 1), tak i IEEE1394.

Přes všechny výhody USB si rozhraní IEEE1394 drží dominantní postavení pro oblast poloprofesionálního a profesionálního digitálního videa a všichni výrobci digitálních videokamer svoje výrobky vybavují všeobecně rozšířeným rozhraním IEEE1394.

Také softwarové ovladače pro IEEE1394 jsou dnes téměř dokonalé (i když výjimky stále jsou). Další výhodou IEEE1394 je výhradní určení tohoto rozhraní pro digitální video, a nezatěžuje se ostatním zařízením, jako je tomu v případě USE nebo USB 2.0.

Rozhraní IEEE1394 je tedy používáno především v oblasti profesionálního a poloprofesionálního zpracování digitálního videa, zatímco USB 2.0 využívají amatérští filmaři, kteří doma v jednoduchých podmínkách stříhají svá videa z dovolené. Současně si musíme uvědomit, že dnes neexistují opravdu kvalitní profesionální střihové programy a další počítačové programové vybavení, které by podporovalo přenos digitálního audio/video datového toku (a ovládání digitálního zařízení) přes rozhraní USB 2.0.

Při rozhodování, zda budeme používat rozhraní USB 2.0 nebo IEEE1394 se tedy budeme řídit spíše požadavkem na výslednou kvalitu zpracovávaného videa s přihlédnutím k používanému hardwaru a softwaru.

Proto se nejlépe hodí základní desky vybavené minimálně řadičem typu Intel 845D, či konkurenčním VIA Apollo KT333, 400, nebo AMD čipsetem. S výhodou lze využít i rozhraní SCSI, které je rychlé, leč disky tohoto systému jsou o poznání dražší než stejně velké a rychlé disky IDE. Rozhraní SCSI však mnohem méně zatěžuje procesor počítače. Rovněž dobrým, mnohdy externím řadičem je i řadič typu Promise ATA 133.

Periferie

Oblast periferií je dnes standardní součástí vybavení základních desek.

Dnešní moderní základní desky jsou vlastně univerzálními jednotkami, ke kterým pouze připojíte disk, vložíte procesor a grafickou kartu a jste hotovi.

Paměť

Práce s obrazem vyžaduje značnou paměťovou rezervu a je dobré mít v počítači minimálně 128 MB paměti RAM, 256 MB a více doporučujeme.

Ostatní periferie (klávesnice, myš, tiskárna) mají své konektory vyvedeny rovněž přímo ze základní desky, takže zde není většinou nejmenší problém. Významné je moderní sériové rozhraní USB pro připojení třeba skenerů, digitálních fotoaparátů a dalších zařízení. Pouze v případě propojení digitálních videokamer se USB nepoužívá. Přes rozhraní USB je možno připojit

Paměť musí samozřejmě odpovídat frekvenci sběrnice CPU a základní desce. Většina výrobců střihových karet uvádí jako minimum 64 MB nebo 128 MB, ale při takovémto množství paměti nejsou některé střihové programy stabilní.

Monitor

Doporučujeme alespoň 17palcový.

U některých střihových systémů lze s výhodou a poměrně jednoduše

využít náhledu na externí televizor, ale přesto je velký počítačový monitor nutností i z toho důvodu, že většina současných střihových programů pracuje v minimálním rozlišení 1O24x768. Více

digitální kameru (tzn. objektiv s CCD prvkem bez záznamové části), tato kombinace se používá především v internetových on-line kamerách (nebo při konferencích).

Obraz v HD kvalitě

Plánujete koupi nového televizoru v souvislosti s přechodem TV stanic na digitální vysílání vebo pro sledování kvalitního videa z počítače?

Pomůžeme vám zorientovat se na trhu s videotechnikou a rozmyslet si, na jak kvalitní video se chcete dívat. Drahá televize ještě neznamená kvalitní obraz.

Více