Výkladový slovníček - Audio

Pojmy z oblasti zpracování audia

AAC - viz. formát zvukového souboru

AD převodník, DA převodník, AD/DA převodník

Zařízení pro převod analogového signálu na digitální a/nebo naopak. Je obsažen ve zvukové kartě.

Digitální signál - Signál tvořený řadou čísel, lze zpracovávat v počítači. Kopírováním* digitálních dat se zachovává kvalita.

Analogový signál - Signál složený ze sinusových křivek, lze přehrát v reproduktorech nebo sluchátkách. Používá se také na magnetofonových páskách. Kopírováním analogových dat dochází k mírné ztrátě kvality.

*Kopírováním se zde myslí např. kopírování souborů. Převodem do jiného formátu kvalita zvuku utrpět může.

AIFF - viz. formát zvukového souboru

Amplituda - Maximální hodnota (hlasitost) jedné sinusové křivky.

Analogový signál - bližší informace - viz AD/DA převodník

Automatizace - viz. envelope

ASR - attack, sustain, release - časový průběh tónu

Attack (doslovný překlad: útočit) - doba náběhu tónu (jak dlouho trvá, než se tón pořádně rozezní)

Sustain (doslovný překlad: udržovat, nést) - doba trvání tónu v maximální hlasitosti

Release (doslovný překlad: uvolnit) - doba dozvuku tónu (jak dlouho trvá, než se tón přestane znít)

Celková doba trvání tónu = attack + sustain + release

Attack - viz. ASR (attack, sustain, release)

AUX - viz. sběrnice

Bitrate - viz. parametry pro ukládání souborů

Bpm - Rychlost skladby (počet úderů za minutu).

Brum - Nežádoucí hluboký zvuk.

Buffer

Pomocná paměť, ve které se postupně shromažďují informace ke zpracování. Informace se z buffru obvykle vymažou hned po zpracování. Viz. také cache (vyrovnávací paměť).

Bus - viz. sběrnice

Bypass - Dočasné vypnutí (například efektu), bližší informave - viz preview.

Compressor - viz. kompresor

Cache, vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť (ať už operační paměť nebo místo na disku). Pokud program nějaká data momentálně nepotřebuje (soubor stažený z internetu, spočítaný zvuk, ..), pak je může buď zapomenout, nebo si je může uložit do vyrovnávací paměti. Je možné, že je bude znova potřebovat. Pokud je má ve vyrovnávací paměti, tak je nebude muset znova stahovat z internetu/počítat/...

Viz. také buffer.

Clip, clipping, overdrive

Při nahrávání zvuku se může stát, že nahrávaný zvuk překročí maximální úroveň, kterou je schopen počítač zpracovat. V tomto místě vznikne nepěkný zvuk nazývaný clip (zvuk s ostře oříznutou špičkou).

DAO (disk at once), TAO (track at once)

Režimy pro vypadlování audio CD disků

DAO - vypálení celého disku najednou (disk je vypálen až nakonec, po zadaní všech stop)

TAO - vypálení jedné stopy najednou (každá stopa je vypálena hned, jakmile je vybrána a potvrzena)

Crossfader

Prolnutí dvou zvuků. Zvuk, který končí, a zvuk, který začíná, se malinko překrývají. Zvuk, který končí, je postupně ztlumen, zvuk, který začíná postupně nabíhá. Oba zvuky tak na sebe plynule navazují bez rušivých mezer.

Viz. také fade (fade-in, fade-out).

dBFS (decibel full scale)

Většina programů hodnotou nula označuje maximální možnou hlasitost. Většina zvuků má proto hlasitost zápornou, viz obrázek ukazatele hlasitosti. Zvukové soubory bývají často nastaveny na hlasitost někde mezi -3 až -1 decibelem

DC offset, stejnoměrná složka

Někdy se při málo kvalitním nahrávání do signálu dostane takzvaná stejnosměrná složka. Normální signál by měl být zhruba symetrický okolo osy, signál se stejnoměrnou složkou je posunutý nahoru nebo dolů, viz obrázek. Většina programů pro odstranění stejnosměrné složky nabízí nějaký nástroj, v jehož názvu se nachází slovo DC offset. V programu Audacity lze stejnosměrnou složku odstranit pomocí nástroje normalize.

Decay (doznění) - Určuje, jak rychle klesá tón při stálém držení klávesy.

Deesser - Nástroj pro potlačení sykavek (písmena s, z) a dalších ostrých zvuků. Ztišuje příliš hlasité zvuky určitých frekvencí.

Delay, DSP

Skupina efektů, která k původnímu zvuku přidá tentýž (nebo mírně upravený) zvuk s malým časovým zpožděním. Příkladem jsou efekty echo (ozvěna), chorus (sbor), reverb (dojem určitého prostoru - kostela, jeskyně, ..). S těmito efekty je třeba zacházet opatrně, v místnostech s různou akustikou může být výsledný poslech odlišný.

Denoiser

Nástroj pro odstraňování šumu. Obvykle nejdříve musíte najít místo, kde je pouze šum (místo, které by mělo být tiché). Označte jej a pak použijte denoiser na načtení šumu. Pak označte místo, ze kterého chcete odstranit šum (obvykle to je celý soubor/celá stopa). Opět použijte denoiser, nastavte míru odšumění a použijte jej (obvykle jsou u denoiseru dvě tlačítka - jedno pro načtení šumu, jedno pro odstranění šumu). Vždy si poslechněte výsledek, zda jste to s mírou odstranění šumu nepřehnali!

Digitální signál - viz. AD/DA převodník

Direct X - viz. plugin/zásuvný modul

Dithering

Přidání šumu do původního zvuku. Malá míra šumu může vyrušit některé chyby v tichých částech, které vadí více než přidaný šum.

Distortion

Zkřivení. U programu SoundEngine funkce distortion převede tiché zvuky na hlasité, a naopak. Nevím, k čemu by to mohlo být dobré.

Dolby digital, surround

Prostorový zvuk. K poslechu prostorového zvuku potřebujete několik určitým způsobem rozmístěných reproduktorů (vpředu, vlevo, vpravo, vlevo vzadu, vpravo vzadu, basy). Viz také mono, stereo.

Dopplerův jev

Jev, který nastává, pokud se zdroj zvuku pohybuje (vůči uchu, mikrofonu). Při přibližování dojde k zvýšení frekvencí, při vzdalování dojde ke snížení frekvencí.

Dry-Wet (Dry-Fx)

U některých efektů - poměr mezi původním zvukem a zvukem přidaným efektem.

DSP - viz. delay

Dynamika

Rozdíl v minimální a maximální hlasitosti. Běžné amatérské nahrávky by nejspíš měly mít co nejmenší dynamiku - každý z mluvčích by měl mluvit zhruba stejně hlasitě, po celou dobu by měli mluvit/hrát zhruba stejně hlasitě. Vysokou dynamiku byste potřebovali snad jen, pokud byste chtěli dělat umění. Dynamika lze měnit například pomocí nástrojů kompresor, limiter, expander, noise gate.

Hudební obchod - Esoterická a léčivá hudba na CD

Echo - Ozvěna, jeden z delay (DSP) efektů.

Envelope, automatizace, obálka

Zadávání parametrů (například pro filtr) graficky místo číselné hodnoty. Hodnota parametru tak může být různá pro různé části zvuku. Většinou se takhle mění hlasitost,

EQ, equalizer, ekvalizér

Nástroj pro změnu hlasitostí jednotlivých frekvencí. Například trojpásmový ekvalizér umožňuje zeslabit/zesílit basy, střed a výšky, viz. také fft filtr, high pass filter, low pass filter.

Exciter

Nástroj pro doplnění vyšších frekvencí u poškozených zvuků.

Expander

Nástroj pro zvýšení dynamiky nahrávky. Expander ještě více ztlumí tiché části, ale ne tak moc jako noise gate.

DVD svět - prodej DVD videa

Fade, Fade in, Fade out

Fade out znamená postupné ztišení zvuku (do ztracena). Fade in je opačný efekt (postupný náběh). Viz také crossfader.

Fader, šavle

Táhlo, změnou jeho polohy lze změnit nějaký parametr (například na mixážním pultu).

Feedback - viz. zpětná vazba

FFT filtr

Nástroj pro změnu hlasitostí jednotlivých frekvencí, druh ekvalizéru. Na obrázku je ukázáno, jak lze pomocí fft filtru zesílit vysoké frekvence, trochu ztišit basy a hodně snížit (odfitrovat) ostatní frekvence. Viz také high pass filter, low pass filter.

Flanger - Jeden z delay (DSP) efektů.

Formát zvukového souboru

WAV - Formát pro ukládání zvuku v „syrové“ (nekoprimované) formě. Při ukládání zvuku ve formátu WAV nedochází ke zkreslení zvuku (ani minimálnímu), wav soubory však zabírají hodně místa na disku.

AIF, AIFF - Obdoba formátu WAV pro počítače Macintosh.

MP3 - Formát pro ukládání zvuku v komprimované formě. Při ukládání zvuku ve formátu MP3 dochází k mírnému zkreslení zvuku, ovšem MP3 soubory zabírají málo místa na disku.

OGG - Formát Ogg Vorbis je novější než MP3, není však tak rozšířený. Zvuk uložený ve formátu OGG zabírá na disku méně místa než stejně kvalitní zvuk ve formátu MP3. Formát OGG není patentován, je proto upřednostňován zvláště autory levných programů.

WMA, AAC - Zvuk uložený ve formátu WMA nebo AAC zabírá na disku méně místa než stejně kvalitní zvuk ve formátu MP3, ale více než OGG. Oba formáty jsou patentované, proto jejich používání může vyjít dráž než u formátu OGG. Na druhou stranu, některé velké firmy upřednostňují používání svých vlastních patentovaných formátů před jinými.

MID, MIDI - Soubor, který neobsahuje přímo zvuk, ale řadu takzvaných událostí (například teď byla stisknuta klávesa číslo ..). Se soubory MIDI lze hodně experimentovat, například můžete lehce zaměnit kytaru za piáno. Hodí se dobře na hudbu, ale například novoroční projev prezidenta republiky v notách nenapíšete.

RM, AU, SND a další

Gain

Technicky - zisk zesilovače

Knoflík, jehož otáčením lze zesílit nebo zeslabit (přidat nebo ubrat hlasitost) daný efekt/nástroj/..

Grabování, ripování - Převod zvukových stop z audio CD disků na soubory (z CD do počítače).

Chorus - Sbor, jeden z delay (DSP) efektů.

HPF, high pass filter - Nástroj pro oříznutí vysokých frekvencí, viz také low pass filter, ekvalizér, fft filtr.

ID3 tag

Textové informace, které lze připojit k některým formátům zvuku (například MP3). Mohou obsahovat například jméno autora, název skladby, hudební žánr, .. Lze použít například pro vyhledávání nebo třídění zvukových souborů.

Inverze

U audacity - Otočení fáze zvuku, výsledek otočení není slyšet. Fáze zvuku má význam, pokud mícháte dohromady dva zvuky obsahující stejné frekvence. Například otočením fáze u jedné stopy stereozvuku a převedením na mono může dojít k vyrušení zvuků přicházející zepředu a zůstanou zachovány zvuky přicházející ze stran.

Jack

Konektor, který se používá například k připojení běžných sluchátek k walkmanu, reproduktorů nebo mikrofonu k počítačům.

Jednostopý - viz. singletrack

Kodek

Kodér + dekodér. Kodér je program (nebo část programu) pro zápis zvuku nebo videa v komprimované podobě (MP3, OGG, ..). Dekodér je program (nebo část programu) pro čtení zvuku nebo videa v komprimované podobě.

Kompresor (compressor)

Nástroj pro snížení dynamiky zvuku, ztišuje hlasité zvuky, případně zvyšuje hlasitost tichý zvuků.

LADSPA - viz. plugin/zásuvný modul

LFO, low frequency oscilator

Nástroj pro generování vlnového průběhu nízkých frekvencí, obvykle se používá k zadání nějakého parametru proměnlivého v čase (střídavé stoupání a kolísání).

Limiter

Nástroj pro snížení dynamiky zvuku, ztišuje příliš hlasité zvuky, je obvykle agresivnější než kompresor.

Lo-Fi - Deformovaný zvuk, zvuk uložený v nízké kvalitě, opak Hi-Fi.

LPF, low pass filter

Nástroj pro oříznutí nízkých frekvencí (basů), viz také ekvalizér, fft filtr, high pass filter.

Matrice - nosič (například větším přenosný disku, CD) obsahující data určená pro sériovou výrobu

Mastering

Závěrečná fáze výroby zvuku. Jednotlivé příspěvky jsou už hotovy a vyčištěny, je z nich potřeba vytvořit sadu (například pro vypálení na CD) tak, aby na sebe rozumně navazovaly, aby měly zhruba stejné parametry (hlasitost, frekvenční zabavení), aby však zase nebyly moc podobné, atd. Výroba/vypálení matrice/CD disku.

Maximizér

Nástroj pro mastering (závěrečnou úpravu). Zvýší průměrnou úroveň hlasitosti, důraz je kladen na to, aby co nejméně změnily ostatní parametry zvuku.

MIDI - viz. formát zvukového souboru

Minidisk

Přenosné zařízení pro záznam nebo přehrávání zvuků. Minidisk svou velikostí připomíná třeba walkman, je však modernější, nepoužívá magnetofonové pásky.

Mix, mixer, mixáž, mixážní pult, míchání

Někdy potřebujete do jednoho souborů namixovat více různých zvuků, například hlas, několik nástrojů, vokály, a jiné.

U jednostopých (singletrackových) programů (například SoundEngine): Otevřete si oba soubory (původní i ten přidávaný), V přidávaném souboru označte část, kterou chcete přidat, a použijte funkci kopírovat. V původním souboru vyberte místo, kam chcete zvuk přimíchat. Pak použijte funkci pravděpodobně nazvanou mix, mixovat, míchat, paste mix nebo podobně.

U vícestopých (multitrackových) programů (například Audacity): Do původního souboru přidejte novou stopu a do ní nakopírujte přidávaný zvuk. Přidávaný zvuk posuňte do místa, kam jej potřebujete (například pomocí vložení ticha na začátek stopy nebo pomocí jiného nástroje). Parametry nové stopy můžete kdykoli později doupravit pomocí mixážního pultu.

Mixování v jednostopých (singletrackových) aplikacích je výrazně jednodušší, na druhou stranu s jednou namixovanými zvuky už nic neuděláte (jedině namixovat znova). Mixování v multirackových aplikacích dá sice více práce, ale můžete si s tím mnohem více pohrát. Složitější namíchání více zvuků se dá prakticky udělat jen v vícestopých (multitrackových) aplikacích.

Mono

Při zvuku v režimu mono hrají oba reproduktory tentýž zvuk, nevzniká tedy dojem, že by některé složky zvuku přicházely z různých míst v prostoru. Viz také dolby digital, stereo.

U jednostopých (singletrackových) aplikací (například SoundEngine) a v běžných zvukových souborech (WAV, MP3, OGG, WMA, AAC, ..) je mono zvuk tvořen jednou stopou (případně jedním kanálem - záleží na použité terminologii).

U vícestopých (multitrackových, například Audacity) vyrobíte mono zvuk tak, že u každé stopy nastavíte směr zvuku na střed. Při ukládání do výsledného zvukového souboru (WAV, MP3 a spol) program smíchá všechny stopy do jedné.

MP3 - viz. formát zvukového souboru

Multitrack, vícestopý

Multitrackové aplikace umožňují práci s více zvukovými stopami. Stopy v tomto případě mohou odpovídat různým nástrojům nebo hlasům různých lidí. Viz také mono, stereo, jednostopý (singletrack).

DVD svět - prodej DVD videa

Noise gate

Nástroj, který ze zvuku odstraní (hodně ztiší) tiché úseky (například proto, že je v nich slyšet šum).

Normalizace

Zesílení hlasitosti na úroveň, kterou tvůrce programu považuje za rozumnou (obvykle na maximální nebo skoro maximální možnou hlasitost). Výsledek normalizace se může u různých programů dost lišit, některé například zesílí hlasitost skoro stejnoměrně, jiné zase hodně zesílí tiché části a jen trochu hlasité části. Normalizace v programu Audacity odstraní i stejnosměrnou složku signálu (DC offset).

Notch filter - Nástroj, který ze zvuku odfiltruje jen určitou frekvenci.

Nyquist - viz. plugin/zásuvný modul

Obálka - viz. envelope

Ogg Vorbis - viz. formát zvukového souboru

Overdrive - viz. clip

DVD svět - prodej DVD videa

Pan, panoráma, směrování

Určení, zda daný zvuk bude slyšet ze středu, zleva nebo zprava. Bližší informace - viz stereo.

Parametry pro nahrávání/ukládání souborů

vzorkovací frekvence (sample rate) - počet vzorků (samplů) na sekundu záznamu, čím vyšší, tím lepší. Obvyklé hodnoty jsou 44 100 Hz (44 100 vzorků za sekundu) nebo 48 000 Hz (48 kHz).

rozlišení (bitová hloubka) - přesnost, s jakou je vzorek zaznamenán, čím vyšší, tím lepší. Obvyklá hodnota je 16 nebo 24 bitů na vzorek.

bitrate - Míra komprese (zabalení) zvuku u formátů MP3/OGG/WMA/AAC/.. Například hodnota 128 kb/s znamená, že každá sekunda zvuku zabere na disku 128 kilobitů (16 kByte). Čím je bitrate vyšší, tím je zvuk kvalitnější. Bitrate může být pevný nebo variabilní (VBR). Pomocí variabilního bitrate můžete dosáhnout lepšího poměru velikost souboru/kvalita zvuku, není však vhodný, pokud potřebujete zajistit stálou rychlost čtení dat, například při přehrávání z internetu.

Phaser (Fázer) - Jeden z delay (DSP) efektů.

Pitch shift - Nástroj, který změní výšku tónu, aniž by změnil jeho ostatní charakteristiky (například dobu trvání).

Plugin, zásuvný modul

Pluginy jsou malé prográmky, které rozšiřují vlastnosti původního programu. Pluginy často pocházejí od jiného výrobce než samotný program. Mnohé z nich jsou zadarmo, za jiné si musíte připlatit. Zvláštní skupinu tvoří VST (případně jejich novější verze VSTi) pluginy. Každý z těchto zásuvných modulů by měl být podporován mnoha programy pro práci se zvukem. Odkazy na stránky, kde lze zakoupit nebo stáhnout VST pluginy, naleznete například na stránce audacity.sourceforge.net/plugins.php. Rozhraní DirectX obvykle využívají hry běžící pod Windows, ale dá se použít také pro psaní pluginů pro práci se zvukem (nebo videem?). Také DirectX pluginy jsou podporovány řadou programů. Program Audacity podporuje ještě navíc pluginy ze skupiny Nyquist a LADSPA.

Potenciometr - Ovládací knoflík nebo táhlo (fader, šavle).

Preview, náslech

Náhled (v tomto případě spíše náslech). U některých aplikací je u okna s nastavením efektů ještě tlačítko preview. Po jeho stisku program přehraje zvuk i s daným efektem. U dalších aplikací naleznete navíc tlačítko bypass. Pokud je tlačítko bypass zamáčknuto, program přehraje původní zvuk (bez daného efektu). Pokud bypass není zamáčknuto, program přehraje zvuk i s daným efektem. Můžete si tak v klidu rozmyslet, zda daný efekt chcete použít nebo ne.

Promixy efekt

Zkreslení nahrávání, pokud se zdroj zvuku příliš přiblíží ke směrovému mikrofonu.

Převodník - viz. AD převodník, DA převodník.

Hudební obchod - Esoterická a léčivá hudba na CD

Release - viz. ASR (attack, sustain, release)

Resample - Nástroj, který změní vzorkovací frekvenci, aniž by zvuk zrychlil nebo zpomalil.

Reverb - Dojem prostoru (kostela, jeskyně, ..), jeden z delay (DSP) efektů.

Reverse - Otočení (puštění pozpátku).

Ripování - viz. grabování

Sample

vzorek zvuku, například jedna nota určitého hudebního nástroje, celý zvukový soubor,nejkratší možný úsek digitálního signálu

Sample rate - viz. vzorkovací frekvence

Sampler

Jeden z typů programů, který dokáže MIDI stopám (vytvořených pomocí sekvenceru) přiřadit hudební nástroje a výsledek převést na slyšitelný zvuk. Pokud chcete vytvořit svůj vlastní hudební nástroj, musíte si pořídit vzorky zvuku daného nástroje (samply), které odpovídají určitým notám. Zvuk ostatních not program dopočítá. Čím více je samplů a čím jsou kvalitnější, tím kvalitnější i výsledný zvuk.

Sběrnice, bus

Sloučené signály. U vícestopých (multitrackových) aplikací je možno několik stop (například všechny nástroje vlevo) přesměrovat do jedné sběrnice. Efekty a nastavení použité na sběrnici se promítnou do všech stop, které jsou do ní přesměrované. Pro sběrnici se někdy používá anglické slovo BUS, pomocná sběrnice se nazývá AUX.

Scrubling

Nástroj, který změní výšku a zároveň i rychlost (obdoba zpomaleného nebo zrychleného přehrávání zvuku na magnetofonu). Změna rychlosti se obvykle zadává graficky nebo pohybem myši.

Sekvencer

Program, který dokáže vytvořit MIDI stopy (zachycuje zprávy o stisknutí/puštění kláves na MIDI klávesnici). Výsledek uloží do souboru s příponou mid nebo jej rovnou pošle do syntentizátoru/sampleru.

Singletrack, jednostopý

Singletrackové aplikace umožňují práci v režimu mono s jednou zvukovou stopou nebo v režimu stereo se dvěma stopami (nebo jednou stopou se dvěma kanály - záleží na použité terminologii).

Směrování - viz. panoráma

Spektrum analyzér

Nástroj, který dokáže graficky zobrazit hlasitost podle jednotlivých frekvencí. Umožňuje odhadnout, které frekvence je potřeba odfiltrovat/zeslabit/zesílit/upravit.

Stejnosměrná složka - viz. DC offset

Stereo

Při zvuku v režimu stereo hrají oba reproduktory různý zvuk, takže vzniká dojem, že by některé složky zvuku přicházely zleva, jiné zprava a další ze středu. Viz také dolby digital, mono.

U jednostopých (singletrackových) aplikací (například SoundEngine) a v běžných zvukových souborech (WAV, MP3, OGG, WMA, AAC, ..) je stereo zvuk tvořen dvěma stopami (případně jednou stopou se dvěma kanály - záleží na použité terminologii).

U vícestopých (multitrackových, například Audacity) můžete u každé stopy nastavit, zda má být slyšet zleva, zprava, ze středu, případně spíše zleva, spíše zprava*. Při ukládání do výsledného zvukového souboru (WAV, MP3 a spol) program smíchá všechny stopy do dvou.

*Nebo také jedna stopa může být tvořena dvěma kanály (stereostopa), podobně jako u jednostopých (singletrackových) aplikací.

Stream

Proud zvuku, například nepřetržité vysílání u internetového rádia („soubor“ bez začátku i konce).

Subwoofer

Reproduktor, který dobře hraje hluboké tóny (basy).

Surround - viz. dolby digital

Sustain - viz. ASR (attack, sustain, release)

Syntentizátor, synthetizer

Jeden z typů programů, který dokáže MIDI stopám (vytvořených pomocí sekvenceru) přiřadit hudební (elektronické) nástroje a výsledek převést na slyšitelný zvuk.

Vlastní hudební nástroj jsou tvořeny „matematicky“ pomocí takzvaných oscilátorů. Vytvoření vlastního hudebního nástroje pomocí syntetizátoru je pro začátečníka o něco složitější než vytvoření vlastního hudebního nástroje pomocí sampleru. Viz dále MIDI (formáty zvukových souborů), sekvencer a sampler.

Šavle - viz. fader

TAO, track at once - viz. DAO

Time compresion/decompresion - viz. time stretching

Time shifter

U programu Audacity - nástroj, který posune vybranou stopu. Umožňuje časově zesynchronizovat zvuk ve dvou stopách.

Time stretching, time compresion, time decompresion

Nástroj, který zkrátí nebo prodlouží dobu trvání vybrané části zvuku, aniž by změnil jeho výšku.

Tremolo

Nástroj, který cyklicky mění amplitudu (hlasitost). Viz také vibrato.

Treshold

Parametr efektu (například kompresoru) - hraniční úroveň hlasitosti. Efekt bude mít vliv jen na zvuky tišší (nebo hlasitější), než je daná úroveň.

Variabilbí bitrate, VBR - viz. parametry pro ukládání zvuku

Vícestopý - viz. multitrack

Vibrato - Nástroj, který cyklicky mění výšku zvuku. Viz také tremolo.

Vinyl

Materiál, ze kterého se vyráběly a v menší míře stále vyrábí gramofonové desky.

VST - viz. plugin/zásuvný modul

Vyrovnávací paměť - viz. cache

Vzorkovací frekvence, sample rate - viz. parametry pro ukládání zvuku

WahWah (kvákadlo)

Efekt, který simuluje použití tlumícího špuntu (například u trumpet jazzových hudebníků).

WAV - viz. formát zvukového souboru

Wet - viz. dry-wet

WMA - viz. formát zvukového souboru

Hudební obchod - Esoterická a léčivá hudba na CD

Zásuvný modul - viz. plugin

Zpětná vazba, feedback

Jev, který nastane, pokud se zvuk dostane z výstupu zpět na vstup. Příkladem je známé pískání, když je zvuk z reproduktoru zachycen mikrofonem, z mikrofonu se přepošle do reproduktorů, tam se zesílí a dostane se zase k mikrofonu, odtud do reproduktoru, zesílí se atd.