Slovníček pojmů písmeno "V"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

Variable bitrate - Vzorkování

 • Variable bitrate

  • Proměnný datový tok. Používá se při enkódování videosekvencí do formátu MPEG-2. Pomocí proměnného datového toku lze plně využít médium. Využití tohoto formátu je při tvorbě SVCD a DVD.

 • VBI

  • Vertical Blanking Interval - řádky, které se v TV vysílání nepoužívají pro přenos obrazu, sloužící pro synchronizaci obrazu a návrat paprsku obrazovky do výchozí polohy. Jde o nevyužitý prostor, proto se zde začaly vysílat doplňující informace jako teletext, closed caption apod.

 • VBR

  • variable bitrate - bitrate videa nebo zvuku se mění s požadavkem na výslednou kvalitu, pokud by byl momentální bitrate příliš nízký pro enkodování dané scény, je automaticky zvýšen tak, aby byla zachována požadovaná kvalita.

 • VCD - Video Compact Disc

  • Standardní formát pro zápis videa na kompaktní disk. Na jeden 74 minutový disk se vejde až 74 minut videa ve formátu MPEG-1, normě PAL, rozlišení 352x288 bodů a 25 snímcích za sekundu. Datový tok je 1150 kb/s u videa a 224 kb/s u audia (stereo), celkový datový tok je 1374 kb/s. Na VCD lze umístit současně 1 videostopu a 1 audiostopu, lze použít funkci menu nebo kapitol.

 • VCR

  • Video Cassette Recorder - Jinak Videorekordér. Přístroj umožňující záznam videopořadů na pásek. Komerčně světově nejrozšířenějším se stal formát VHS.

 • Velikost GOP

  • určuje, kolik I-snímků, B-snímků a P-snímků je zahrnuto v jedné skupině & GOP. Obvyklé velikosti skupin GOP jsou 9 nebo 12.

 • Velikost snímku

  • Maximální velikost pro zobrazování dat obrazu ve videosekvenci nebo animaci. Pokud je požadovaný obraz větší než velikost snímku, musí být oříznut nebo odpovídajícím způsobem zmenšen.

  • Vertical Blanking Interval

  • VBI. Součást analogového TV vysílání. Např. norma PAL má 625 řádků, ale k přenosu obrazu se využívá jen 576 řádků. Zbylé se používají k uložení informace o synchronizaci obrazu, řízení paprsku obrazovky atp. Jelikož by byla část těchto řádků (informačně) nevyužita, používá se k přenosu TeleTextu

 • VFAPI

  • Rozhraní umožňující předávat prostřednictvím Frame serveru videodata z jedné aplikace do druhé

 • VGA

  • Video Graphics Array (zkratka nevychází ze slova adaptér) označuje typ grafické karty, kterých bylo v minulosti více (např. EGA, Herkules aj.). Dnes jsou všechny grafické karty slučitelné s normou VGA

 • VHS

  • Video Home Systém, nejrozšířenější analogový videosystém pro domácí amatérské využití. Jedná se o kompozitní video (barevná i jasová informace zpracovávána současně), horizontální rozlišovací schopnost končí u 240 řádků.

 • VHS-C

  • Rozšíření formátu VHS

 • VHS-C adaptér

  • Příslušenství k VHS videorekordéru nebo videokameře VHS-C. Do tohoto adaptéru se vloží kazeta VHS-C nahraná videokamerou VHS-C. Celý adaptér vložíte do videorekordéru jako běžnou VHS kazetu a tento záznam je možné přehrávat.

 • Video 8

  • Amatérský analogový systém určený především pro kamkordéry. Rozlišení je shodné s VHS.

 • VIDEO CD (VCD)

  • Formát videa určený pro přehrávání v počítači nebo na stolním DVD přehrávači. Má rozlišení 384x288 obrazových bodů a obraz je enkódován ve formátu MPEG-1.

  • Video Amplifier

  • VA. Obrazový zesilovač. Zesilovač videosignálu.

  • Video Capture Recorder / Recording

  • VCR. Nástroj k záznamu videa / záznam videa. Používáno převážně pro programy k záznamu videa využívající VI nebo TV tuneru.

  • Video Cassette Recorder

  • VCR. Videorekordér, domácí video. VCR se později začalo používat ve smyslu jakéhokoli záznamu videa (Video Capture/Recording).

 • VideoCD

  • formát zápisu videa (se zvukem) na CD. Samotný formát je MPEG-1 s rozlišením 352x288 při 25sn/s pro PAL. Existují dvě specifikace - 1.0 a novější 2.0

 • Video for Windows (VFW)

  • Datový formát digitálního videa (16bitový) pro práci v operačním systému Windows (3.11 a 95). Určitým omezením tohoto formátu je maximální velikost souboru 1 GB (při zpracování některými střihovými programy 2 GB), která je dána 16-bitovou architekturou. Soubory větší než 1 GB (2 GB) nelze v AVI souboru specifikovaném podle standardu VFW přehrávat. Tento problém je u některých video přehrávačů (jiný přehrávač než standardní Mplayer pod Win 95 nebo Win 3.11) řešen naprogramovaným přepínáním mezi více soubory A VI tak, že výsledný videozáznam je promítán kontinuálně.více

  • Video Graphics Array

  • VGA. Zobrazovací standard určený společností IBM. Rozlišení 640*480 při šestnáctibarevné hloubce, 320*240 při 256 barevné hloubce.

  • Video Immersion

  • Způsob zpracování 2D obrazu (textu, videa...), zahrnuje HW Motion Compensation, HW iDTC, Adaptivní DeInterlacing, podporu dekódování digitální TV

  • Video In

  • Vstup pro analogové video, obvykle u TV karet, grafických a kombinovaných karet, digitalizačních karet atp. Podporován většinou jako formát S-VHS (mini DIN) a composite video (cinch), někdy jako YPrPb (3*cinch) nebo jako RGB (*cinch). Oblíbený pro převod videokazet do digitální podoby. Také používáno místo TV karty - po připojení videorekordéru s tunerem.

 • Video invert

  • invertuje jasovou složku obrazu, takže černá bude bílá a naopak

 • Videodekodér

  • Převádí digitální video na analogový signál.

 • Videokodér

  • Převádí analogový videosignál na digitální informace.

  • Video Processing Engine

  • VPE. Nástroj pro zpracování videa. Nejčastěji hardwarový akcelerátor příkazů a technologií pro práci s videem obsažený v grafické kartě

  • Video Texture

  • Aplikace videosekvence jako textury ve 3D.

 • VideoDesktop

  • Funkce ATi MMC pro použití videa místo tapety pro pracovní plochu Windows.

 • Videozáznam

  • Je záznam obrazu společně se zvukem. Provádíme jej pro uchování nějakého videopořadu aby jej bylo možno vícekrát přehrávat.

 • VISCA

  • Protokol používaný u některých zařízení k řízení externích zdrojů videa prostřednictvím počítače.

 • VfW

  • Video for Windows - rozhraní pro video capture zařízení ve Windows 3.1, přeneslo se i do Windows 9x

 • VKI

  • Variable Keyframe Insertion - způsob vkládání kayframes do videa. Nepoužívá se v pravidelných intervalech (např. každý 25 snímek by byl keyframe), ale nepravidelně podle určitého algoritmu. Může to být např. scene detection, kdy se vloží keyframe při změně scény.

 • VOB

  • Základní soubor obsahující obrazovou stopu ve struktuře disku DVD.

 • VTS

  • Video TitleSet. U DVD označuje VOB soubory, které patří k souborům IFO a BUP. Např. VTS_02_0.VOB, který obsahuje menu, VTS_02_1.VOB, VTS_02_2.VOB apod., které obsahují už vlastní film. K nim pak patří soubory VTS_02_0.IFO a VTS_02_0.BUP. Zkrátka VTS s pořadovým číselným označením dává dohromady soubory, které patří k sobě. Jednotlivé VTS soubory reprezentují vlastní film (např. VTS_01), všechna menu na DVD či jednotlivé bonusy.

 • VxD

  • Virtual Device Driver - formát ovladačů ve Windows 9x

 • Vyvážení bílé

  • U elektronické kamery se jedná o nastavení zesilovačů pro tři barevné kanály (červená, zelená a modrá) tak, aby se v bílých oblastech scény nezobrazoval barevný nádech.

 • Vzorkování

  • Sampling, postup používaný při digitalizaci analogového signálu. Veličiny analogového signálu se odečítají v malých časových intervalech (vzorkovací frekvence) a jsou převáděny na číselné údaje.

Zpět na A - Z