Slovníček pojmů písmeno "F"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

FADE-IN - Funkce vyrovnání bílé barvy

 • FADE-IN / FADE-OUT

  • Ztlumení audiosignálů na začátku (fade-in) a na konci (fade-out) skladeb.

  • Feathering

  • Obrazový artefakt vzniklý Interlacingem patrný při výraznějším pohybu. Projevuje se jako "rozřádkování obrazu", obraz vypadá, že liché a sudé řádky jsou asynchronní, což je způsobeno časovým rozdílem 1/50 s. Objevují se, pokud není použit DeInterlacing nebo je použit nekvalitní DeInterlacing.

 • Filmový soubor

  • Soubor vytvořený kombinací zvukových klipů, videoklipů a obrázků obsažených v projektu. Filmy můžete ukládat na pevný disk, odesílat je ve zprávách elektronické pošty nebo na servery WWW.

 • Filtr

  • 1. filtry jako příslušenství k videokameře/fotografickému aparátu pomocí kterých se vylepšují některé vlastnosti snímané scény (blue sky, ÚV filtr, barevné filtry a nebo polarizované filtry)

  • 2. programový filtr střihového nebo videoeditačního programu.

 • Field

  • označuje jeden půsnímek jednoho snímku (framu), je složen vždy ze sudých nebo lichých řádek příslušného snímku a dohromady tvoří jeden frame. U PAL s 25 sn/s je 50 fields/s, každý je ale z jiného časového okamžiku, což má za následek roztřepení obrazu při sledování na monitoru (jsou vidět oba půlsnímky najednou, na TV je vidět vždy jen jeden)

 • FireWire

  • Rychlé rozhraní (interface) vyvinuté firmami Apple Macintosh a Hewlett - Packard. Vyniká schopností přenosu velkého objemu dat (až 800 Mbit/s), což pro datový objem DV videa (25 Mbit/s) a například Digital-S profi videa (50 Mbit/s) skýtá velkou rezervu. Kromě datového toku lze pomocí tohoto rozhraní přenášet i řídící informace pro ovládání chodu rekordéru nebo videokamery a spolupracujících zařízení.

 • Fit-to-Fill editing

  • způsob vkládání klipu do projektu - je vložen tak, aby zaplnil jistý časový okamžik, video je zrychleno nebo zpomaleno

  • Flickering

  • Blikání, třepotání. Obrazový artefakt způsobený některými algoritmy DeInterlacingu. Pokud je v obraze vodorovná linka (o šířce zhruba jednoho pixelu), projevuje se Flickering jako poblikávání nebo třepotání této linky.

 • Flip

  • převrácení obrazu buď horizontálně nebo vertikálně

  • Fog

  • Mlha. Existuje obrovské množství využití a technologií. Bývá používána jednak pro překrytí odlehlejších částí scény, které pak nemusejí být renderovány (nebo jsou renderovány méně přesně). Samozřejmě bývá používána i tam, kde má standardní mlha být (tzn. nejen pro zjednodušení scény).

 • Formát Windows Media

  • Formát používaný v technologii Windows Media společnosti Microsoft (nebo v produktech jiných výrobců, které zahrnují licencovanou technologii Windows Media) k vytvoření, uložení, úpravám, šíření a vysílání datového proudu nebo přehrávání obsahu založeného na časové ose.

 • Formátování pásky

  • Proces přípravy videopásky pro střih vložením, a to záznamem prázdného obrazu a souvislého časového kódu na celou pásku. Pokud záznamové zařízení podporuje časový kód, bude rovněž současně zaznamenán nepřetržitý časový kód (používány jsou též termíny blacking, striping).

 • FPS

  • Frame Per Sekond neboli počet snímků za sekundu. Grafika programu je považována za plynulou, pokud je rychlost alespoň třicet snímků za sekundu.

 • Frame

  • je jeden snímek videa, při prokládaném videu je dále složen ze dvou půlsnímků (viz field).

 • Frame rate

  • Snímková frekvence obrazu. Je udávána ve snímkovou frekvencí "fps" ve snímcích za sekundu (frames per second). U filmu je tato frekvence 24, u televizní normy PAL 25, u normy NTSC 29.97 a u filmu 16mm je snímková frekvence 18 fps.

 • Frame drop

  • vypadnutí snímku při zpracování videa, většinou při zpracování v reaálném čase - capture a komprese. Důvodem je většinou nedostatečná rychlost zpracování počítačem. Důsledkem je zamrznutí obrazu po dobu vypadnutého/ých snímku/ů a tím cukání obrazu.

 • Framegraber

  • (často se používá výraz videokarta), speciální karta (většinou na sběrnici PCI) umožňující převod externího analogového signálu (např. z kamery nebo rekordéru) na digitální datový tvar (viz A/D převodník) a posléze na disk počítače. Kromě tohoto výrazu. Součástí této karty bývá speciální čip provádějící datovou kompresi (M-]PEG) tak, aby běžné počítače byly schopny zpracovat ohromné datové nároky digitalizovaného záznamu.

 • Frameserver

  • je program (server), který předává (většinou nekomprimované) video snímky jinému programu (klientu). Frameserver může provádět buď jen čtení z nějakého zdroje (který druhý program nepodporuje), např. z DVD, nebo i aplikovat filtry a efekty na video snímky. Oba programy musí samozřejmě pracovat se stejným typem frameserveringu. Příkladem je např. VFAPI (TMPGEnc, DVD2AVI), které vytváří standartní AVI soubor, který dokáže číst spousta programů. Místo video snímků s určitou kompresí je však uložen jen odkaz na program a příslušný snímek je VFAPI "kodekem" dodán z frameserveru. Jiným typem je např. AVIProxy (jako frameserver je použit např. VirtualDub, klient pak např. Panasonic MPEG Encoder, Ligos LSX-MPEG Encoder ...)

 • Frekvence

  • Počet opakování periodického procesu (například zvuková vlna nebo střídavé napětí) za jednotku času. Zpravidla se měří v počtu opakování za sekundu, tj. v hertzech (Hz).

 • Frekvence snímků

  • Počet snímků za sekundu zobrazených při přehrávání videa. Vysoká frekvence snímků zpravidla zajišťuje lepší kvalitu videa.

 • Full processing mode

  • Mód v programu Virtual Dub. Umožňuje povolit plné zpracování videosouboru (přepočítává se každý snímek).

  • Full Scene AntiAliasing

  • Celoobrazovkový AntiAliasing. (dosl. celoscénový). Algoritmy AA jsou použity na celou vyrenderovanou scénu. Počet (2x, 4x, atp.) udává množství vzorků, s nimiž je pracováno - čím více, tím vyšší je kvalita obrazu, ale nižší výkon. Nejkvalitnější dosud známou formou FSAA je Rotated Grid - Ordered Grid SuperSampling.

 • Full screen

  • Zobrazení na celou obrazovku. Tento mód se používá při finálním přehrávání videosekvence/filmu na obrazovce monitoru.

  • FullStream

  • Soubor algoritmů společnosti ATi využívajících schopností Pixel Shaderu ke zlepšování kvality přehrávaného videa, podle vyspělosti karty: DeBlocking, AntiAliasing videa. Původně určen pro internetové video.

 • Funkce vyrovnání bílé barvy

  • Tato funkce videokamery umožňuje nastavit v určitém prostředí a při určitém osvětlení optimální vyrovnání barevné teploty. Spočívá vlastně v kalibraci snímacích obvodů videokamery na bílou plochu (např. bílý list papíru). Výsledkem je věrnější podání barev u natočeného videosnímku.

Zpět na A - Z