Natáčíme...

Slavnosti, oslavy

Na natáčení slavností a oslav svých známých se řádně připravte...

Při filmování slavnostních okamžiků dáváme dobrý pozor, aby kamkordér běžel vždy o chvíli dříve, než dojde k předávání dárků nebo k výměně snubních prstýnků a pod.

I po skončení nechte kameru ještě chvíli nahrávat. Budete tak mít dostatek matriálu, abyste mohli scény začít nebo ukončit prolínáním, aniž byste přitom ztratili klíčové scény. Pokud natáčí současně více filmařů, nahrávky shromážděte. Tím získáte širší hrubý sestřih, z kterého později budete moci vybrat nejlepší záběry.

Různé nahrávky se liší v barvách a zvuku. Proto ve videoeditoru přes nastavení efektů pro barvu, sytost a hlasitost vyrovnejte největší rozdíly. Teprve potom se pusťte do stříhání jednotlivých scén a do montáže.

Nezatěžujte diváky nudnými detaily. Rozdělte nahrávku na jednotlivé dílčí úseky, např. u svatby jako radnice, kostel, hostina apod. Pokud chcete vše nahrát na jeden pásek, nahrajte materiál do videoeditoru. Seřaďte ho bez mezer a exportujte na pásek. Pokud scény pouze řadíte za sebe, přenese je většina editorů bez nového propočítání.

Více informací k tématu najdete v časopisu Video AZTip

Hudební videa

Výroba hudebních videí není tak složitá, jak se na první pohled zdá.

Předměty za sklem

Pokud chceme filmovat předměty za sklem (akvárium, terárium, výstavní expozice ve vitrínách a podobně), je potřeba dodržet několik zásad, aby výsledné video bylo povedené.

Při zvláštních světelných podmínkách předmětů za sklem je nutné přijmout speciální opatření.

Pamatujme, že intenzita světla je nižší než u venkovních nahrávek a je přítomno většinou umělé osvětlení. Například v akváriu má voda díky vznášejícím se částečkám a barevnému osvětlení vlastní zabarvení.

Automatické vyrovnávání bílé nelze v těchto případech použít. Postupujeme tak, že vezmeme bílou lepenku formátu A4, tu poté umístíme s úhlem 45 stupňů vedle skleněné tabule akvária a kameru podél přední stěny tak, aby zabírala lepenku osvětlovanou vystupujícím světlem z vitríny či akvária. Potom provedeme manuální vyrovnání bílé. U většiny kamkordérů je třeba stisknout na několik sekund k tomu určené tlačítko. Videokamera poté barvy zaznamená v jejich skutečné podobě.

Zde si můžeme připomenout, že když natáčíme uvnitř místnosti, kde je rozsvícené jakékoli světlo, vždy vyrovnáváme bílou manuálně. Pokud jsou v místnosti na různých místech různé světelné podmínky, vyrovnání bílé použijeme vždy, když změníme směr záběru a dáme si pozor, abychom neměli naběleno při umělém osvětlení a nesnímali např. postavy před oknem na které dopadá sluneční světlo.

Kameru při natáčení předmětů a jevů ve vitrínách nebo v akváriu nedržíme přímo proti sklu, aby nevznikl plochý nepřirozený obraz, ale máme ji nasměrovánu trochu šikmo, abychom zachytili i hloubku prostoru. Nesmíme také zapomenout vypnout červenou kontrolku zapnutou v době chodu videokamery, která je většinou umístěná vpředu. Odrážela by se nám ve skle. Pokud natáčíme například hladinu akvária zespoda, reaguje kamera na shora dopadající světlo. Kameru musíme přepnout do manuálního modu, nastvit expoziční dobu (shutter) na 1/25 sekundy a clonu snížit o tolik, až je vodní hladina jasně ozářena a ryby mají správné barvy.

U vitríny, pokud si ji ještě nasvicujeme reflektory, dáváme pozor na světelné odrazy, kterým se pochopitelně s kamerou vyhýbáme.

Klíčování

Klíčováním se nazývá technika, při které pomocí videoeditoru odstraníme z obrazu určítou barvu, nejčastěji modrou a nahradíme jí statickým obrázkem nebo videem.

Jde o tzv. bluebox techniku. Pokud budume chtít klíčovat například postavu, potřebujeme modré pozadí (modrá látka nebo koberec) a zdroj světla, nejlépe 250wattové stavební reflektory. Postava nesmí mít žádný kus oblečení v modré barvě, nejsou vhodné ani barvy, které odráží světlo jako je bílá, stříbrná a podobně. Nevhodné jsou také kára a jiné výrazné vzory. Vhodné barvy jsou béžová, červená nebo žlutá a také černá. Důležité je osvětlení. Reflektory musíme nastavit tak, aby snímaná postava i pozadí bylo řádně osvětleno a přitom, aby na modrou plochu za postavou nepadaly stíny.

Nejlépe se klíčuje obraz snímaný DV kamkordéry s tříčipovou technikou. Rozpoznávání modré barvy pozadí je pak přesnější.

Pokud je to možné, neměli byste filmovat na pásek, ale připojit kameru přímo k počítači. Většina editačních nástrojů videa podporuje přímé nahrávání. Můžete si pak po každé scéně nahrávku zkusit vyklíčovat v editoru a případně provést potřebné změny a úpravy před dalším natáčení. Pokud nahrávate na pásku, nepřevíjejte ji během série natáčení tam a zpět. Pokud chcete scénu opakovat, natáčejte dále a zaznamenejte si stav počítadla u nahrávky povedené. Capture programy umožňují tzv. rozpoznávání scén, které však rušeno překrytými nebo neúplnými Timecode informacemi.

Nahrávejte scény za sebou a zaznamenávejte si pouze časové údaje na konci jednotlivých sekvencí. Při prohlížení vyberte ten záznam, jehož časový údaj souhlasí se zaznamenaným, a přeneste ho do PC.

Při střihu scény seřaďte ve správném pořadí ve videoeditoru, přidělte efekty podle softwaru buď efekt Bluebox, nebo Color-Keyer. Color-Keyer umí zprůhlednit nejen modrou, ale i další barvy.

Ovladač tolerance nastavte dle potřeby, aby se barvy lehce rozplývaly. Kombinujte to celé s efektem „bílá předsádka objektivu“ a vzniknou přirozené přechody na okrajích. Nové pozadí umístěte v dalších stopách a hotový projekt vyrendrujte.

Více informací k tématu najdete v časopisu Video AZTip

Koncerty nebo školní sbory jsou dobrou příležitostí pro filmování hudebních klipů. Pro dobrý výsledek, potřebujeme druhý kamkordér, popřípadě DAT nebo DVD rekordér. Tímto druhým přístrojem nahráváme zvuk. Zabráníme tak tomu, aby při změně místa kamery docházelo ke kolísání hlasitosti a kvality zvuku. Přístroj na nahrávání zvuku si připravíme již při zkoušce, pokud je to možné. Při natáčení pracujeme s jednou kamerou v ruce, zatímco druhá snímá zvuk a panoráma pódia. Můžeme potom pomocí střihu upravit případná problémová místa upravit. V každém případě jednu z kamer nesmíme nikdy vypnout protože musí nepřetržitě snímat zvuk. Je důležité natočit dostatečně dlouhý materiál a mnoho detailů, abychom potom měli výsledný klip z čeho sestříhat.

Nejprve všechny nahrávky přehrajte v plné délce na pevný disk. Pokud jste nahrávali zvuk přes DAT pásek, přehrajte nahrávku pomocí Wave editoru.

Poté seřaďte ve videoeditoru všechny video a audioinformace. V hlavním zvukovém záznamu vyhledejte markantní místo – např. úder na buben. Označte si toto místo a najděte v dalších záznamech místo stejné. Obsahy poté posuňte tak, aby se záznamy překrývaly.Ostatní zvukové stopy kromě hlavní vypněte, abyste vyloučili ozvěnu a nežádoucí zvuky. Potom můžete začít materiál stříhat.

Filmování prezentací

Pokud chceme natočit přednášku nebo předváděcí či prezentační akci jedná se vždy o specifické podmínky natáčení.

Téměř při všech přednáškách a prezentacích přichází ke slovu multimediální podpora – ať už se jedná o videoprojektor nebo zpětný projektor.

Tyto přístroje jsou zajímavé pro posluchače, ale ne pro kameru. Při používání zpětného projektoru nebo videoprojektoru je v místnosti většinou přítmí. Použití videoreflektorů není nejlepší řešení, negativně byste ovlivňovali průběh přednášky. Kamera by proto měla být vybavena Gain funkcí, tedy elektronickým světelným zesilovače. Nastavit můžete faktory od +6 do +12, u vyšších hodnot však vznikají obrazové šumy.

Kamery Sony mají k dispozici tzv. Backlight funkci, která tento problém se světlem odstraňuje.

Při přednáškách, kdy natáčíme z jednoho místa, vždy použijeme stativ. Pokud možno nenahráváme projekční plochu. Nafilmujeme raději později fólie zvlášť nebo si necháme předložit prezentaci přímo v Power Pointu. Fólie můžeme exportovat jako JPEG soubory. Při střihu můžete zařadit zobrazení, kterým se přednášející obzvláště intenzivně zaobírá.

Originální zvuk videonahrávky zachováme. Mnoho programů pro střih videa umožňuje zoom funkci a tak můžeme projednávanou část prezentace zmenšit a zobrazit ve stoprocentní velikosti, čímž sledujeme popisovanou část prezentace.