Windows Installer Unicode

Aktualizace systému Windows XP

Windows XP Update 1

Po dokončení instalace aktualizace Service Pack 2 systému Windows XP nemusejí některá zařízení s rozhraním 1394 (např. digitální kamery využívající rychlost S400) pracovat podle očekávání. Instalací této aktualizace problému předejdete. Po dokončení instalace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

česky 0,4 MB freeware XP DOWNLOAD

Windows XP Update 2

Při pokusu o převod výsledného videa v aplikaci Adobe Premiere Pro do formátu MPEG-2 (Moving Pictures Experts Group 2) není soubor MP2 správně vytvořen a aplikace Adobe Premiere Pro nebo počítač se systémem Microsoft Windows XP mohou přestat reagovat.

česky 0,9 MB freeware XP DOWNLOAD