Slovníček pojmů písmeno "R(Ř)"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k  jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

Rastr - Řádkovací frekvence

 • Rastr
  Oblast zobrazovacího zařízení, přes kterou periodicky přechází elektronový paprsek ve vodorovných řádkách od pravého horního do levého dolního rohu (z pohledu pozorovatele).
 • Rastrový obrázek
  Formát obrazu tvořený kolekcí teček nebo „pixelů“ uspořádaných do matice.
 • RAW
  funkce mechaniky, která je schopna vypalovat kompletní sektory uložené na CD. (Část sektoru se pro data běžně nepoužívá a využívají ji některé techniky ochrany proti kopírování).
 • RCA
  Kulaté konektory používané pro kompozitní video, komponentní video atp. (cinch)
 • Real Video
  Formát videosekvencí s vysokou kompresí umožňující on-line přenos obrazu po Internetu a nebo zasílání videosekvencí elektronickou poštou. K prohlížení těchto souborů na počítači je třeba nainstalovat aplikaci Real Player.
 • Receiver
  Receiver znamená přijímač. Nejčastěji se tímto pojmem rozumí komponenta domácí audiosoustavy kombinující radiopřijímač, zesilovač a dekodér prostorového zvuku.
 • Redundance
  Tato vlastnost obrazů je využívána kompresními algoritmy. V průběhu komprese je možné eliminovat nadbytečné informace, které pak lze v průběhu dekomprese obnovit bez jakýchkoli ztrát.
 • Rendering
  převod obrazového materialu (videa) do jiné podoby, např. rekomprese do jiného formátu, nebo nějdy také zobrazení videa na výstupním zařízení (TV, monitor) apod.
 • Replace editing
  termín označující způsob editace videa - nové prvky vkládané do projektu přepisují stávající, aniž by ovlivnily celkovou délku, vymazání části projektu též neposune časovou osu, takže vznikne "díra"
 • Resample
  Převzorkování. Pro obraz: Kvalitnější, než Resize; pokud je dnes použit termín Resize, je jím obvykle míněn Resampling.
 • Resize
  termín pro změnu velikosti obrazu. Používá se několik metod: pixel resize, bilinear resize a bicubic resize.
 • RGB
  je zkratka Red-Green-Blue (červená-zelená-modrá), což jsou tři základní barvy, ze kterých se skládá obrazový signál. Jeden bod je vždy kombinací těchto tří, podle toho, kolik bitů je určeno na popis jednoho bodu, mluvíme o RGB32 (je navíc ještě jasová složka 8/8/8/8 bitů), RGB24 (8/8/8), RGB16 (5/6/5) nebo RGB15 (5/5/5).
 • Ripple editing
  termín označující způsob editace videa - nové prvky vkládané do projektu posunou časovou osu projektu, vymazání části projektu posune vše následující tak, aby nevznikla "díra" v projektu.
 • RLE
  Run Length Encoding. Jedna z nejstarších metod komprese obrazu, bezztrátová. Algoritmus komprese videa spočívající ve sloučení stejných částí obrazu v 1 snímku videa. Tzn., že velké stejnobarevné plochy nejsou popisovány pixel po pixelu, ale je popsána hranice jednobarevné plochy a její barva. Aby se tato komprese vyplatila, je algoritmus požíván až od počtu 3 stejnobarevných pixelů u sebe
 • Rotoscoping
  znamená úpravu videa snímek po snímku. Uložení jednotlivých snímků jako obrázků (bitmap), jejich úpravě a následném znovusložení do videa.
 • Rotoscoping texture
  označuje použití videa v animaci, nebo animace v jiné animaci. Např. v animaci může televize zobrazovat jinou animaci apod. Framerate pro obě animace musí být stejná.
 • Rozlišení senzoru
  Rozlišení CCD prvku v kameře (event. fotoaparátu). Obecně platí, že čím vyšší je rozlišení CCD prvku (senzoru), tím je záznam lepší, resp. přístroj kvalitnější (obraz se skládá z více obrazových bodů). více
 • Rozlišení (rozměr) obrazu
  Určuje počet bodů videa v horizontálním a vertikálním směru. Obrazový bod se nazývá pixel. Obecně se dá říci, že čím vyšší je rozlišení, tím kvalitnější je obraz. Typické rozlišením digitálního videa v normě PAL (Evropa) je 720x576.
 • Rušivé prvky kompozice
  Při natáčení (zvláště u postav) sledujme celkovou kompozici obrazu. Dbejme na to aby např. za řečníkem nestála váza s květinou, která jakoby mu vyrůstala z hlavy. Takový záběr poškodí celou scénu.
 • Rychlost SP
  Je standardní rychlost posuvu pásku. Zajišťuje nejvyšší využitelnou kvalitu uložení záznamu na pásku při standardně udávané hrací době.
 • Řádkovací frekvence
  Frekvence, s níž je videosignál přenášen na obrazovku. Čím vyšší je řádkovací frekvence, tím vyšší je kvalita obrazu a blikání je méně zřetelné.
Zpět na A - Z
počítadlo.abz.cz