Slovníček pojmů písmeno "Q"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k  jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

Q-faktor MPEGu - Quarter Pixel

 • Q - faktor MPEGu
  Je kvalitativní bezrozměrné číslo. Tento se pohybuje běžně mezi 4-15. Pokud je tato hodnota vyšší, kvalita enkódování videosekvence již je nevyhovující ani pro amatérské použití. Pomocí aplikace "Bitrate viewer" lze tyto hodnoty u zpracovaného MPEG souboru zjišťovat.
 • QSIF
  Zkratka pro Quarter Standard Image Format. Formát MPEG-1 používající rozlišení 176 × 144 v systému PAL a 176 × 120 v systému NTSC. & MPEG, SIF
 • QT (QuickTime)
  Je formát pro videosekvence systému Mac.
 • Quantisation
  Kvantizace - rozdělení samplovaného zdroje do hladin a převod na binární číslo, odpovídající příslušné hladině (např. při digitalizaci). Čím větší kvantizace, tím menší zkreslení převodu. Někdy se používá nelineární kvantizace, kdy nižší hladiny jsou od sebe vzdáleny méně než vyšší, což zvyšuje odstup signálu od šumu na nižších hodnotách
 • Quantization scale
  Kvantizační měřítko - míra redukce bitů při diskrétní kosinové transformaci, používající se při kompresi videa (MPEG). Každý makroblok 8x8 je převeden pomocí DCT a je oříznut o příslušný počet bitů - kvantizační měřítko. Lze ho považovat za jeden z ukazatelů kvality videa, který říká míru koskatění, možný rozsah je 1-64, kde 1 je nejlepší.
 • Quarter Pixel
  Čtvrtpixel. Stanovení přesnosti detekce pohybu na 1/4 pixelu. (komprese videa)
Zpět na A - Z
počítadlo.abz.cz