Slovníček pojmů písmeno "P"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k  jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

P-CAV - Půlsnímek

 • P-CAV
  (Partial Constant Angular Velocity) – kombinace CLV a CAV.
 • P-frame
  predicted image - snímek, který pro dekódování potřebuje jeden nebo několik předchozích snímků, viz. též I-frame a B-frame
 • Packet Writing
  způsob zápisu dat po malých částech (paketech).
 • PAL
  Systém barevné televize, který je používán i u nás. Systém má rozlišení (počet bodů obrazu) 720x576 bodů, počet snímků za sekundu je 25.
 • Panoráma
  Pohyb videokamery při natáčení. Může být veden zleva doprava, nebo opačně. Záběr by měl být veden promyšleně, aby sledoval při dokončení cíl. Začátek a ukončení panorámy by měl spočinout na cca 1 sekundu v klidu.
 • PCM
  Pulse Code Modulation - pulsní kódová modulace je způsob uložení zvuku v digitální podobě, každému vzorku odpovídá jedno číslo, které značí velikost signálu v určitém čase
 • Per-Pixel Alpha Blending Efects
  Efekty, které pracují s průhledností na úrovni pixelů. Tzn. např. atmosferické jevy, mlha, dým a další podobné efekty.
 • Per-Pixel Shading
  Schopnost počítat nasvětlení pro každý pixel zvlášť (ne tedy pro celou plochu). Vede k vyšší kvalitě a realističnosti scény.
 • Perspektiva
  Je záběr vedený z izometrického pohledu. Perspektivní záběr by měl mít v kompozici bližší a vzdálenější předměty (osoby) tak, aby působil prostorovým dojmem
 • PGC
  ProGram Chain. V případě že DVD obsahuje dvě verze filmu ve VTS, je každá verze uložena ve svém PGC, tedy jako samostatné video. Každý PGC může navíc obsahovat pohled na scénu z více úhlů (angle) a každý PGC může být rozdělen do kapitol (zejména u filmů), případně má kapitolu pouze jednu (např. bonusy či menu).
 • Picture in Picture
  Obraz v obraze. Schopnost některých TV a multimediálních systémů přehrávat obraz jedné stanice a v něm náhled obrazu stanice jiné.
 • Pixel
  PICture-ELement. Nejmenší jednotka grafiky (obrazový element, nejmenší spojitý obrazový prvek). Obrazový bod. Obvykle je čtvercový, ale může mít i jiný tvar. (Rozlišení je počet pixelů na výšku krát na šířku).
 • Pixel aspect ratio
  určuje velikost pixelu (bodu) videa ve směrech X a Y (X/Y). Například 1 znamená, že v obou směrech je velikost stejná. U DVD se nepoužívá poměr 1, například pro DVD PAL s rozlišením 720x576 při poměru stran videa (aspect ratio) 16:9 je pixel aspect ratio (576*16/9)/720=1.42. V AVI souborech je vyžadován poměr 1.
 • Pixel resize
  metoda změny velikosti obrazu: nemění hodnotu pixelů a pouze vypouští nebo duplikuje jednotlivé pixely. Má za následek degradaci obrazu a při zvětšování i zubatění - vhodné jen pro celočíselné násobky původní velikosti (2x, 3x, 1/2x apod.). Viz bilinear resize a bicubic resize.
 • Plasma Display Panel
  PDP. Plazmový plochý displej, plazmová obrazovka. Obvykle se používá tam, kde je zapotřebí úhlopříčky větších rozměrů.
 • Poměr stran
  Poměr výšky a šířky obrazu nebo grafiky. Zachování pevného poměru stran znamená, že se změna jednoho z rozměrů okamžitě promítne do druhého rozměru.
 • Posterize
  úprava obrazu snížením kvantizace (nižší bity pixelu se vynulují). Má za následek efekt "namalovaného obrazu"
 • Post-processing
  je metoda zlepšení kvality videa (nebo i zvuku) po dekompresi, většinou se jedná o zostření přechodů a vyhlazení ploch (proti čtverečkování apod.)
 • Pre-processing
  se obecně používá při zpracování videa (nebo i zvuku) před kompresí pro zlepšení dosáhnuté kvality. Může jít o různé filtry, deinterlace, pre-antialiasing, pre-blockiness
 • Progresivní snímání
  Popisuje metodu obnovování obrazu, při níž jsou celé obrazy vytvářeny jako jediný snímek, tj. bez prokládání půlsnímků. Neprokládaný obraz (např. na většině počítačových monitorů) bliká mnohem méně než prokládaný obraz (většina televizorů).
 • Prokládané video
  Je vlastnost videosekvencí používaných pro televizi. Využívá vlastností lidského oka spolu s frekvencí 50 Hz (napájecí síť), kdy se na stínítko obrazovky (viz obrazovka) promítají nejdříve liché a pak sudé řádky televizního obrazu. To zajišťuje plynulejší obraz, zvláště pak v pasážích rychlých změn scén.
 • Prolínačka
  Klasický obrazový efekt, kdy dojde k plynulému přechodu (prolnutí) jedné scény do druhé.
 • Prostorový zvuk
  Je možné i v amatérských podmínkách implementovat do vašich videopořadů. Základním formátem pro dosažení prostorového vjemu je zvuk ve formátu STEREO. Lepší prostorovosti dosáhneme zvukem ve formátu Dolby Surround
  který umožňuje do dvou stop zakódovat 4 kanálový zvuk (Levý přední, Pravý přední, Zadní a Basový kanál). Nejlepším komerčním formátem prostorového ozvučení je 6ti kanálový zvuk v normě Dolby Digital 5.1 nebo DTS (Levý přední, Středový přední - řečový, Pravý přední, Levý zadní, Pravý zadní a Basový kanál). Tento zvuk je možné bohužel uložit pouze na médium DVD nebo digitální rekordér.
 • Protisvětlo
  Je stav, kdy nemůžeme zajistit dopad přírodního osvětlení na natáčenou scénu ve směru natáčení, nebo dokonce vědomě tohoto stavu chceme záměrně využít. V tomto případě je velmi obtížné nastavit expoziční elektroniku videokamery tak, aby nám vyšel dobrý záběr. K tomuto slouží u některých videokamer speciální funkce "backlite". Lze také použít různých filtrů.
 • Přehrávač
  Program zobrazující multimediální obsah, tvořený obvykle animovanými obrázky, videem a zvukem.
 • Přechod
  Plynulá změna jednoho videoklipu nebo obrázku na jiný.
 • Přenosová rychlost
  Rychlost, jakou obsah ve formě digitálního zvuku nebo videa proudí ze zdroje (kterým může být například soubor), aby ho mohl přehrávač správně zpracovat. Také rychlost, jakou je obecný binární obsah přenášen sítí. Přenosová rychlost je obvykle udávána v kilobitech za sekundu (kb/s), například  28,8 kb/s. Přenosová rychlost souboru ve formátu Windows Media nebo živě přenášeného datového proudu je určena během procesu kódování při vytváření datového proudu. Šířka pásma je celková přenosová rychlost sítě. Aby byl zvukový a obrazový obsah po přenesení sítí správně sestaven, musí být šířka pásma sítě dostatečně velká, aby obsáhla přenosové rychlosti všech současně přenášených datových proudů.
 • Převodník VGA - PAL
  Je hardwarové zařízení které umožňuje výstup z počítače převést do normy PAL a zobrazovat na televizoru a nebo zaznamenávat na videorekordér. Takové zařízení je integrováno do grafických karet PC, které mají označení TV-OUT.
 • Pulzně kódová modulace (PCM)
  Technologie uložení zvuku zajišťující vysokou kvalitu (široký kmitočtový rozsah, odstup šumu a brumu). Používá se v analogových videokamerách i na počítači.
 • Půlsnímek
  Snímek prokládaného videa se skládá z vodorovných řádků a je rozdělen do dvou půlsnímků. Liché řádky snímku tvoří půlsnímek 1; sudé řádky tvoří půlsnímek 2.
Zpět na A - Z
počítadlo.abz.cz