Slovníček pojmů písmeno "K"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k  jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

Kanál - Kvantizace

 • Kanál
  Klasifikace informací v rámci datového souboru s cílem oddělit určitý aspekt souboru. Barevné obrazy například používají kanály ke klasifikaci barevných komponent v obrazu. Zvukové soubory stereo používají kanály k identifikaci zvuků, které jsou určeny pro levý a pravý reproduktor. Videosoubory používají kombinace kanálů určených pro obrazové a zvukové soubory.
 • Keyframe
  klíčový snímek - u video kompresorů se jím označuje tzv. I-frame, což je snímek, který pro dekódování nepotřebuje žádný z následujících nebo předchozích snímků v sekvenci
  editační značka - u video editorů označuje změnu v nastavení filtru nebo efektu
 • Klip
  Je videosekvence o určité délce. Ve střihovém programu tak označujeme nejenom jednotlivé videosekvence které vkládáme do časové osy, ale i barevné "klipy", což je určitá barva vložená na časovou osu, která vytvoří videosekvenci o jedné barvě (nebo barevný přechod) o délce např. 5s. Videoklip je většinou videosekvence s hudbou omezená na délku jedné skladby (cca 3.5 min.).
 • Klíčové snímky
  U některých metod komprese, jako je například & MPEG, jsou určité snímky (klíčové) uloženy v komprimovaném souboru celé, zatímco všechny ostatní snímky jsou uloženy pouze částečně. Při dekompresi jsou na základě klíčových snímků data těchto částečných snímků obnovena.
 • Kodek
  Zkratka slov kodér/dekodér. Program, který umožňuje kompresi a dekompresi videa v počítači.
 • Komentář
  Zvukový doprovod videopořadu. Komentář by měl být namluven dobrým řečníkem a měl by být srozumitelný. Komentáře můžeme dělit podle žánru videopořadu. Jinak bude vypadat komentář ke sportovnímu pořadu a jinak k instruktážnímu, nebo naučnému pořadu.
 • Kompenzace protisvětla (Back light)
  Je funkce u videokamery, která přenastaví expoziční automatiku videokamery tak, aby šlo snímat scénu v protisvětle.
 • Komponentové video
  Analogový způsob záznamu a přenosu video signálu, kdy jsou jasová (Y) a dvě barvonosné složky (C) přenášeny odděleně (v případě záznamu zaznamenávány odděleně, v případě přenosu signálu vedeny v samostatných stíněných vodičích). U amatérských a poloprofesionálních systémů (Hi-8, S-VHS) jde o systém Y/C, u něhož je v jednom kanálu (vodiči) jasová a v druhém kanálu (vodiči) barvonosná složka. Profesionální systémy oddělují signál ještě důkladněji, většinou systémem samostatného přenosu jednotlivých barevných (R-G-B) kanálů.
 • Kompozice obrazu
  Je prostorové rozložení snímaného obrazu. Kameraman by měl využívat všech možností prostoru, aby byl obraz co nejvíce plastický a dával divákovi představu o celkovém prostředí ve kterém se scéna nachází.
 • Kompozitní video
  Přenáší celý videosignál jediným kanálem (vodičem), který nese všechna data definující obraz (jasovou a barvonosnou složku). .
 • Komprese
  Umožňuje zhuštění velkého datového objemu statického a především pohyblivého obrazu na úroveň přijatelnou hardwarovým možnostem běžného počítače. Vychází se přitom ze skutečnosti, že řada informací obsažených v obraze je nadbytečných (například souvislá plocha o jedné barvě nemusí být definována bod po bod, u ale souhrnně). více
 • Komprese obrazu
  Metoda snížení množství dat nutných k uložení souborů digitálního obrazu a videa.
 • Konektory
  Koncová kontaktní zařízení pro kabelové spojení různých zařízení mezi sebou. Konektory mají typizované označení a rozměry. Jsou to např. SCART, Jack apod.
 • Kontejner
  Spojuje do jednoho souboru různé streamy. Kontejnery se liší v tom, jaké typy streamů a v jakém formátu podporují. Mezi nejznámější kontejnery patří AVI, MPEG, VOB, MKV, MP4, OGM, MOV, WMV nebo RM.
 • Korektor časové chyby (TBC)
  Timebase corrector. Je součástí digitálních ale i analogových zařízení. Spočívá v zesílení a obnovení signálu časové synchronizace, který se znovu uloží na pásku.
 • Kvantizace
  viz Quantization
Zpět  na A - Z
počítadlo.abz.cz