Slovníček pojmů písmeno "G"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k  jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

G9 - GUI

 • G9
  Audio konektor/kabel který se používá pro propojení vícekanálových zvukových zařízení. Konektor je miniDIN-9 a obsahuje 5.1 analogové signály i S/PDIF.
 • Gamma
  Též gama či gamma korekce, míra kontrastu, intenzita obrazu. Reguluje stejnoměrně červenou, zelenou i modrou barvu, výsledkem čehož je nestejnoměrná změna luminance. Jakýsi "kompromis" mezi kontrastem a jasem.
 • Generace
  Odborný termín vyjadřující o kolikátou kopii originálního záznamu (Master) se jedná. U analogových záznamů klesá kvalita záznamu s každou následující generací, u digitálního záznamu jsou jednotlivé generace kopií a originálu kvalitativně totožné.
 • Generování videa
  Proces, kterým se uloží po sestříhání ve střihovém/videoeditačním programu celý videopořad do souboru na disk. Při generování videa se přepočítají (vyrenderují) všechny scény, na které byly aplikovány efekty (střihové), filtry a titulky.
 • GOP (Group of pictures)
  Skupina tří druhů snímků u souborů ve formátu MPEG-1 a MPEG-2. Z těchto sekvenčně opakujících skupin je složena celá videosekvence. Jsou to I-snímky, P-snímky a B-snímky. Hlavní jsou I-snímky ve kterých je plně uložen obraz, ostatní snímky jsou změnovými snímky, na základě kterých se generuje celkový obraz. Počet jednotlivých I-P-B snímků ve skupině určuje vlastnosti videosekvence. Tyto parametry se nastavují ve volbách parametrů MPEG enkodéru při generování souboru do formátu MPEG.
 • Grabování videa
  Nahrávání (event. digitalizace) záznamu z kamery nebo jiného zařízení (může to být i TV) do počítače. Ke grabování je nutné mít nainstalovanou odpovídající kartu.
 • Grafický Lag
  Opoždění obrazu oproti zvuku (a skutečnému času, ve kterém má být obraz zobrazen).
 • GrayScale
  Černo-bílý obraz se stupni šedi.
 • GUI
  Grafické uživatelské rozhraní programu (z angl. Graphics User Interface).
Zpět na A - Z
počítadlo.abz.cz